Home Liturgický kalendár - 2022 1. – 30. apríla 2022

1. – 30. apríla 2022

by Stano Gabor
0 comment

LITURGICKÝ KALENDÁR GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI NA SLOVENSKU

NA OBDOBIE OD 1. APRÍLA 2022 DO 30. APRÍLA 2022

Zostavil: o. Marcel Gajdoš, kňaz košickej eparchie

1. apríl 2022:

Piatok piateho týždňa Veľkého pôstu – 33. deň Štyridsiatnice. Naša prepodobná matka Mária Egyptská. (Náš prepodobný otec Ján zo Starej Lavry – presun z 19. apríla.)

Toto je čiastočne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke: Iz 45, 11 – 17 = z daného dňa.

Parémie na LVPD:  Gn 22, 1 – 18;  Prís 17,17 – 18,5 = obidve z daného dňa.

 

2. apríl 2022:

Sobota piateho týždňa Veľkého pôstu – Akatistová sobota – 34. deň Štyridsiatnice. (Náš prepodobný otec Títus Divotvorca.)

Apoštol na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: 322. začalo (Hebr 9, 24 – 28) = radové čítanie, a 320. začalo (Hebr 9, 1 – 7) = Bohorodičke.

Evanjelium na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: Mk 35. začalo (8, 27 – 31) = radové čítanie, a Lk 54. začalo (10, 38–42; 11, 27–28) = Bohorodičke.

 

3. apríl 2022:

 

NEDEĽA PIATEHO TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU – pamiatka našej prepodobnej matky Márie Egyptskej – 35. deň Štyridsiatnice. (Náš prepodobný otec a vyznávač Nikita, igumen Médikiovho kláštora.)

4. hlas, 1. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni: Mt 116. začalo (28, 16 – 20) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii sv. Bazila Veľkého: 321. začalo od polovice (Hebr 9, 11 – 14) = z radovej nedele, a 208. začalo (Gal 3, 23 – 29) = svätej Márii Egyptskej.

Evanjelium na liturgii sv. Bazila Veľkého: Mk 47. začalo (10, 32b – 45) = z radovej nedele, a Lk 33. začalo (7, 36 – 50) = svätej Márii Egyptskej.

 

4. apríl 2022:

Pondelok šiesteho týždňa Veľkého pôstu – 36. deň Štyridsiatnice. Naši prepodobní otcovia Jozef Hymnograf a Juraj z Maley.

Toto je plne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke: Iz 48,17 – 49,4 = z daného dňa.

Parémie na večierni:  Gn 27, 1 – 41a;  Prís 19, 16 – 25 = obidve z daného dňa.

 

5. apríl 2022:

Utorok šiesteho týždňa Veľkého pôstu – 37. deň Štyridsiatnice. Svätí mučeníci Teodul, Agatopod a spoločníci. (Náš prepodobný otec Teodor Trichinas – presun z 20. apríla.)

Toto je čiastočne aliturgický deň – ak sa k zajtrajšku berie 2. možnosť. V opačnom prípade je plne aliturgický.

Parémia na 6. hodinke:  Iz 49, 6e – 10c = z daného dňa.

Parémie na večierni:  Gn 31, 3 – 16;  Prís 21, 3 – 21 = obidve z daného dňa.

Ďalšie parémie na večierni – ak sa k zajtrajšku berie 2. možnosť:  a) Prís 10, 7a. 6a. 3, 13-14. 15ad. 16. 8, 6a. 34b. 35. 4. 12. 14. 17. 5-9. 1, 23c. 15, 4b;  b) Prís 10, 31a. 32a. 11, 2b. 10, 2b. 11, 7a. 19a. 13, 2a. 9a. 15, 2a. 14, 33a. 22, 11ab + Múd 6, 12a. 13. 12b. 14a. 15b. 16ab. 7, 30b. 8, 2c. 2ab. 3b. 4. 7bcde. 8. 21cd. 9, 1-2. 3a. 4. 5a. 10. 11bc. 14;  c) Prís 29, 2a + Múd 4, 1bc. 14a. 6, 11. 17a. 18a. 21b. 22b. 7, 15cd. 16b. 21b. 22a. 26ac. 27d. 29. 10, 9. 10b. 10d. 12acd. 7, 30b. 2, 1a. 10. 11a. 12-15. 16abc. 17. 19-22a. 23a. 15, 1. 16, 13a + Prís 3, 34ba = všetky tri svätému Metodovi.

 

6. apríl 2022:

BUĎ: Streda šiesteho týždňa Veľkého pôstu – 38. deň Štyridsiatnice. Náš otec svätý Eutychios, konštantínopolský arcibiskup. (Svätý hieromučeník Január a spoločníci – presun z 21. apríla.)
ALEBO: Streda šiesteho týždňa Veľkého pôstu – 38. deň Štyridsiatnice. Odchod do večnosti nášho otca svätého Metoda, učiteľa Slovanov – polyelejný sviatok bez bdenia. (Svätý hieromučeník Január a spoločníci – presun z 21. apríla.)

Toto je čiastočne aliturgický deň.

Ak sa berie 1. možnosť:
Parémia na 6. hodinke:  Iz 58, 1 – 11a = z daného dňa.
Parémie na LVPD:  Gn 43, 26–31a. 45, 1–16;  Prís 21,23 – 22,4 = obidve z daného dňa.

Ak sa berie 2. možnosť:
Evanjelium na utierni: Jn 35. začalo od polovice (10, 1 – 9) = svätému Metodovi.
Parémia na 6. hodinke:  Iz 58, 1 – 11a = z daného dňa.
Parémie na LVPD:  Gn 43, 26–31a. 45, 1–16;  Prís 21,23 – 22,4 = obidve z daného dňa.
Apoštol na LVPD:  318. začalo (Hebr 7,26 – 8,2) = svätému Metodovi.
Evanjelium na LVPD:  Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätému Metodovi.

 

7. apríl 2022:

Štvrtok šiesteho týždňa Veľkého pôstu – 39. deň Štyridsiatnice. Náš prepodobný otec Juraj, mytilénsky biskup. (Svätý mučeník Teodor z Pergy – presun z 21. apríla.)

Toto je plne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke: Iz 65, 8 – 16b = z daného dňa.

Parémie na LVPD: Gn 46, 1 – 7;  Prís 23,15 – 24,5 = obidve z daného dňa.

 

8. apríl 2022:

Piatok šiesteho týždňa Veľkého pôstu – posledný deň Štyridsiatnice. Svätí apoštoli Herodión, Agabus, Rúfus, Asynkrit, Flegont a Hermés. (Náš prepodobný otec Teodor Sykeónsky – presun z 22. apríla.)

Toto je čiastočne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke: Iz 66, 10 – 24 = z daného dňa.

Parémie na LVPD: Gn 49,33 – 50,26;  Prís 31, 8 – 31 = obidve z daného dňa.

 

9. apríl 2022:

SOBOTA SVÄTÉHO A SPRAVODLIVÉHO LAZÁRA.

Apoštol na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: 333. začalo od polovice (Hebr 12,28 – 13,8) = z Lazárovej soboty.

Evanjelium na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: Jn 39. začalo (11, 1 – 45) = z Lazárovej soboty.

Parémie na večierni:  Gn 49, 1–2. 8–12;  Sof 3, 14 – 19;  Zach 9, 9 – 15a = všetky tri z Kvetnej nedele.

 

10. apríl 2022:

KVETNÁ NEDEĽA.

(5. hlas)

Evanjelium na utierni: Mt 83. začalo (21, 1–11. 15–17) = z Kvetnej nedele.

Apoštol na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: 247. začalo (Flp 4, 4 – 9) = z Kvetnej nedele.

Evanjelium na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: Jn 41. začalo (12, 1 – 18) = z Kvetnej nedele.

 

11. apríl 2022:

SVÄTÝ A VEĽKÝ PONDELOK.

Toto je čiastočne aliturgický deň.

Evanjelium na utierni: Mt 84. začalo (21, 18 – 43) = daného dňa.

Evanjelium na 3. hodinke: Mt 1. – 66. začalo (1,1 – 16,12) = z daného dňa.

Evanjelium na 6. hodinke: Mt 67. – 116. začalo (16,13 – 28,20) = z daného dňa.

Evanjelium na 9. hodinke: Mk 1. – 39. začalo (1,1 – 9,16) = z daného dňa.

Parémia na 6. hodinke: Ez 1, 1 – 20 = z daného dňa.

Parémie na LVPD:  Ex 1, 1 – 20;   Jób 1, 1 – 12 = obidve z daného dňa.

Evanjelium na LVPD: Mt 98. začalo (24, 3 – 35) = z daného dňa.

 

12. apríl 2022:

SVÄTÝ A VEĽKÝ UTOROK.

Toto je čiastočne aliturgický deň.

Evanjelium na utierni: Mt 90. začalo (22,15 – 23,39) = z daného dňa.

Evanjelium na 3. hodinke: Mk 40. – 71. začalo (9,17 – 16,20) = z daného dňa.

Evanjelium na 6. hodinke: Lk 1. – 38. začalo (1,1 – 8,39) = z daného dňa.

Evanjelium na 9. hodinke: Lk 39. – 82. začalo (8,40 – 16,18) = z daného dňa.

Parémia na 6. hodinke: Ez 1, 21 – 28a = z daného dňa.

Parémie na LVPD:  Ex 2, 5 – 10;   Jób 1, 13 – 22 = obidve z daného dňa.

Evanjelium na LVPD: Mt 102. začalo (24,36 – 26,2) = z daného dňa.

 

13. apríl 2022:

SVÄTÁ A VEĽKÁ STREDA.

Toto je čiastočne aliturgický deň.

Evanjelium na utierni: Jn 41. začalo od polovice (12, 17 – 50) = z daného dňa.

Evanjelium na 3. hodinke: Lk 83. – 114. začalo (16,19 – 24,53) = z daného dňa.

Evanjelium na 6. hodinke: Jn 1. – 26. začalo (1,1 – 7,36) = z daného dňa.

Evanjelium na 9. hodinke: Jn 27. – 46. začalo (7,37 – 13,32) = z daného dňa.

Parémia na 6. hodinke: Ez 2,3 – 3,3 = z daného dňa.

Parémie na LVPD:  Ex 2, 11 – 22;   Jób 2, 1 – 10 = obidve z daného dňa.

Evanjelium na LVPD: Mt 108. začalo (26, 6 – 16) = z daného dňa.

 

14. apríl 2022:

SVÄTÝ A VEĽKÝ ŠTVRTOK.

Evanjelium na utierni: Lk 108. začalo od polovice (22, 1 – 39) = z daného dňa.

Parémia na 1. hodinke: Jer 11,18 – 12,5a. 9c–11a. 14–15 = z daného dňa.

Parémie na večierni s liturgiou sv. Bazila Veľkého: Ex 19, 10 – 19;  Jób 38, 1–23. 42, 1–5;  Iz 50, 4 – 11 = z daného dňa.

Apoštol na večierni s liturgiou sv. Bazila Veľkého: 149. začalo (1 Kor 11, 23 – 32) = z daného dňa.

Evanjelium na večierni s liturgiou sv. Bazila Veľkého: Mt 107. začalo (26, 1b – 20 + Jn 13, 3 – 17 + Mt 26, 21 – 39 + Lk 22, 43 – 45a + Mt 26,40 – 27,2) = z daného dňa.

Evanjelium na umývaní nôh:  Jn 44. začalo (13, 1 – 11);  Jn 45. začalo (13, 12 – 17) = obidve z danej bohoslužby.

 

15. apríl 2022:

SVÄTÝ A VEĽKÝ PIATOK – prikázaný sviatok.

Toto je plne aliturgický deň.

Evanjeliá na utierni svätých strastí:  Jn 46. začalo (13,31b – 18,1);   Jn 58. začalo (18, 1 – 28);   Mt 109. začalo (26, 57 – 75);   Jn 59. začalo (18,28 – 19,16);   Mt 111. začalo (27, 3 – 32);   Mk 67. začalo (15, 16 – 32a);   Mt 113. začalo (27, 33 – 54);   Lk 111. začalo (23, 32 – 49);   Jn 61. začalo (19, 25 – 37);   Mk 69. začalo (15, 43 – 47);   Jn 62. začalo (19, 38 – 42);   Mt 114. začalo (27, 62 – 66).

Parémie na kráľovských hodinkách:

na 1. hodinke: Zach 11, 10 – 13.

na 3. hodinke: Iz 50, 4 – 11.

na 6. hodinke: Iz 52,13 – 54,1.

na 9. hodinke: Jer 11,18 – 12,5a. 9c–11a. 14–15.

 

Apoštol na kráľovských hodinkách:

na 1. hodinke: 215. začalo od polovice (Gal 6, 14 – 18).

na 3. hodinke: 88. začalo od polovice (Rim 5, 6 – 11).

na 6. hodinke: 306. začalo (Hebr 2, 11 – 18).

na 9. hodinke: 324. začalo (Hebr 10, 19 – 31).

 

Evanjelium na kráľovských hodinkách:

na 1. hodinke: Mt 110. začalo (27, 1 – 56).

na 3. hodinke: Mk 67. začalo (15, 16 – 41).

na 6. hodinke: Lk 111. začalo (23, 32 – 49).

na 9. hodinke: Jn 59. začalo (18,28 – 19,37).

 

Parémie na večierni:  Ex 33, 11 – 23;   Jób 42, 12 – 17;   Iz 52,13 – 54,1.

Apoštol na večierni: 125. začalo (1 Kor 1,18 – 2,2).

Evanjelium na večierni: Mt 110. začalo (27, 1b – 38 + Lk 23, 39 – 43 + Mt 27, 39 – 54 + Jn 19, 31 – 37 + Mt 27, 55 – 61).

 

16. apríl 2022:

SVÄTÁ A VEĽKÁ SOBOTA.

Parémia na jeruzalemskej utierni: Ez 37, 1 – 14.

Apoštol na jeruzalemskej utierni: 133. začalo (1 Kor 5, 6b–8 + Gal 3, 13–14).

Evanjelium na jeruzalemskej utierni: Mt 114. začalo (27, 62 – 66).

Parémie na večierni s liturgiou sv. Bazila Veľkého: Gn 1, 1 – 13;  Iz 60, 1 – 16;  Ex 12, 1 – 11;  Jon 1,1 – 4,11;  Joz 5, 10 – 16;  Ex 13,20 – 15,1a;  Sof 3, 8 – 15;  1 Kr 17, 8 – 24;  Iz 61,10 – 62,5;  Gn 22, 1 – 18;  Iz 61, 1 – 9;  2 Kr 4, 8 – 37;  Iz 63,11c – 64,4c;  Jer 31, 31 – 34;   Dan 3, 1–56.

Hymnus po 6. parémii: Ex 15, 1b – 19.
Hymnus po 15. parémii: Dan 3, 57 – 88b.

Apoštol na večierni s liturgiou sv. Bazila Veľkého: 91. začalo (Rim 6, 3b – 11).

Evanjelium na večierni s liturgiou sv. Bazila Veľkého: Mt 115. začalo (28, 1 – 20).

 

17. apríl 2022:

SVÄTÁ A VEĽKÁ NEDEĽA PASCHY – začiatok Päťdesiatnice – dvojnásobne prikázaný sviatok.

1.hlas

Apoštol na liturgii: 1. začalo (Sk 1, 1 – 8) = radové čítanie.

Evanjelium na liturgii: Jn 1. začalo (1, 1 – 17) = radové čítanie.

Evanjelium na večierni: Jn 65. začalo (20, 19 – 25) = z daného dňa.

 

18. apríl 2022:

PONDELOK SVETLÉHO TÝŽDŇA – 2. deň Päťdesiatnice – prikázaný sviatok.

2. hlas

Apoštol na liturgii: 2. začalo (Sk 1, 12–17. 21–26) = radové čítanie.

Evanjelium na liturgii: Jn 2. začalo (1, 18 – 28) = radové čítanie.

 

19. apríl 2022:

UTOROK SVETLÉHO TÝŽDŇA – 3. deň Päťdesiatnice – odporúčaný sviatok.

3. hlas

Apoštol na liturgii: 4. začalo (Sk 2, 14 – 21) = radové čítanie.

Evanjelium na liturgii: Lk 113. začalo (24, 12 – 35) = radové čítanie.

 

20. apríl 2022:

STREDA SVETLÉHO TÝŽDŇA – 4. deň Päťdesiatnice.

4. hlas

Apoštol na liturgii: 5. začalo (Sk 2, 22 – 36) = radové čítanie.

Evanjelium na liturgii: Jn 4. začalo (1, 35 – 51) = radové čítanie.

 

21. apríl 2022:

ŠTVRTOK SVETLÉHO TÝŽDŇA – 5. deň Päťdesiatnice.

5. hlas

Apoštol na liturgii: 6. začalo (Sk 2, 38 – 43) = radové čítanie.

Evanjelium na liturgii: Jn 8. začalo (3, 1 – 15) = radové čítanie.

 

22. apríl 2022:

PIATOK SVETLÉHO TÝŽDŇA – 6. deň Päťdesiatnice.

6. hlas

Apoštol na liturgii: 7. začalo (Sk 3, 1 – 8) = radové čítanie.

Evanjelium na liturgii: Jn 7. začalo (2, 12 – 22) = radové čítanie.

Parémie na večierni:  Iz 43, 9 – 14b;   Múd 3, 1 – 9;   Múd 4, 7 – 15 = všetky tri svätému Jurajovi.

 

23. apríl 2022:

SOBOTA SVETLÉHO TÝŽDŇA – 7. deň Päťdesiatnice. Svätý a slávny veľkomučeník, triumfátor a divotvorca Juraj – polyelejný sviatok s bdením.

 8. hlas

Evanjelium na utierni: Lk 63. začalo (12, 2 – 12) = svätému Jurajovi.

Apoštol na liturgii: 8. začalo (Sk 3, 11 – 16) = radové čítanie, a 29. začalo (Sk 12, 1 – 11) =  svätému Jurajovi.

Evanjelium na liturgii: Jn 11. začalo (3, 22 – 33) = radové čítanie, a Jn 52. začalo (15, 17 – 16, 2) = svätému Jurajovi.

 

24. apríl 2022:

NEDEĽA SVÄTÉHO APOŠTOLA TOMÁŠA, teda NEDEĽA ANTIPASCHY – 8. deň Päťdesiatnice. (Svätý mučeník Sáva Stratilat.)

 (1. hlas,) 1. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni: Mt 116. začalo (28, 16 – 20) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 14. začalo (Sk 5, 12 – 20) = radové čítanie.

Evanjelium na liturgii: Jn 65. začalo (20, 19 – 31) = radové čítanie.

Parémie na večierni:  Jak 1, 1 – 12;   Jak 1, 13 – 27;   Jak 2, 1 – 13 = všetky tri svätému Markovi.

 

25. apríl 2022:

Pondelok po Nedeli svätého apoštola Tomáša – 9. deň Päťdesiatnice. Svätý apoštol a evanjelista Marek – polyelejný sviatok bez bdenia.

Evanjelium na utierni: Lk 50. začalo (10, 1 – 15) = svätému Markovi.

Apoštol na liturgii: 9. začalo (Sk 3, 19 – 26) = radové čítanie, a 63. začalo (1 Pt 5, 6 – 14) = svätému Markovi.

Evanjelium na liturgii: Jn 6. začalo (2, 1 – 11) = radové čítanie, a Mk 23. začalo (6, 7 – 13) = svätému Markovi.

 

26. apríl 2022:

Utorok po Nedeli svätého apoštola Tomáša – 10. deň Päťdesiatnice. Svätý hieromučeník Bazil, amázijský biskup.

Apoštol na liturgii: 10. začalo (Sk 4, 1 – 10) = radové čítanie.

Evanjelium na liturgii: Jn 10. začalo (3, 16 – 21) = radové čítanie.

 

27. apríl 2022:

Streda po Nedeli svätého apoštola Tomáša – 11. deň Päťdesiatnice. Svätý hieromučeník Simeon, Pánov príbuzný – šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia. /Náš prepodobný otec Štefan, biskup volynského mesta Vladimír./

Apoštol na liturgii: 11. začalo (Sk 4, 13 – 22) = radové čítanie, prípadne aj 131. začalo (1 Kor 4, 9 – 16) = svätému Simeonovi.

Evanjelium na liturgii: Jn 15. začalo (5, 17 – 24) = radové čítanie, prípadne aj Mt 56. začalo (13, 54 – 58) = svätému Simeonovi.

 

28. apríl 2022:

Štvrtok po Nedeli svätého apoštola Tomáša – 12. deň Päťdesiatnice. Svätí apoštoli Jasón a Sósipatros. Svätí mučeníci Dadas, Maxim a Kvintilián. /Náš otec svätý Cyril, turovský biskup./

Apoštol na liturgii: 12. začalo (Sk 4, 23 – 31) = radové čítanie.

Evanjelium na liturgii: Jn 16. začalo (5, 24 – 30) = radové čítanie.

 

29. apríl 2022:

Piatok po Nedeli svätého apoštola Tomáša – 13. deň Päťdesiatnice. Deviati svätí mučeníci z Kyzika. Prepodobný Memnón Divotvorca.

Apoštol na liturgii: 13. začalo (Sk 5, 1 – 11) = radové čítanie.

Evanjelium na liturgii: Jn 17. začalo (5,30b – 6,2) = radové čítanie.

Parémie na večierni: Jak 1, 1 – 12;  Jak 1, 13 – 27;  Jak 2, 1 – 13 = všetky tri svätému Jakubovi.

 

30. apríl 2022:

Sobota po Nedeli svätého apoštola Tomáša – 14. deň Päťdesiatnice. Svätý apoštol Jakub, brat svätého Jána Teológa – polyelejný sviatok bez bdenia.

Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25) = svätému Jakubovi.

Apoštol na liturgii: 15. začalo (Sk 5, 21 – 33) = radové čítanie, a 29. začalo (Sk 12, 1 – 11) = svätému Jakubovi.

Evanjelium na liturgii: Jn 19. začalo (6, 14 – 27) = radové čítanie, a Lk 17. začalo (5, 1b – 11) = svätému Jakubovi.

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava