Napísal 5. apríla 2022

Vladyka Peter na viceprovinciálnej kapitule v Sečovciach

V pondelok po piatej pôstnej nedeli, 4. apríla, navštívil vladyka Peter viceprovinciálny dom sestier baziliánok v Sečovaciach, kde od nedele prebieha Šiesta viceprovinciálna kapitula.

V ranných hodinách vladyka slávil v miestnej kaplnke archijerejskú sv. liturgiu. Vo svojej homílii sa zameral na Hymnus na lásku, ako ho uvádza sv. Pavol v Prvom liste Korinťanom. Tak ako má láska svoje podoby a vlastnosti, aj rehoľné sestry sú pozvané, aby sprítomňovali pravú lásku, ktorá je trpezlivá, dobrotivá… – zdôraznil vladyka. Práve na čnosť lásky je zameraná aj celá kapitula, ktorá sa koná pod mottom: „A tak teraz ostáva viera, nádej, láska, tieto tri; no najväčšia z nich je láska.“ (1 Kor 13, 13).

Vladyka upriamil pozornost sestier na Eucharistiu, ktorá je vrcholným prejavom Ježišovej lásky a ktorá sa tiež označuje za Sacramentum caritatis – sviatosť lásky. Vladyka v závere vyzval sestry, aby aj oni vo svojej službe sprítomňovali Kristovu lásku, teda sprítomňovali Eucharistiu.

Informovala sr. Veronika Vislocká OSBM

Kategória: Zo života eparchie