Home Uncategorized Sestry baziliánky sa stretnú na kapitule v Sečoviach

Sestry baziliánky sa stretnú na kapitule v Sečoviach

by Stano Gabor
0 comment

VI. viceprovinciálna kapitula vo Viceprovincii sv. Cyrila a Metoda sestier Rádu sv. Bazila v Sečovciach

V dňoch 3. – 5. apríla 2022 sa bude vo Viceprovincii sv. Cyrila a Metoda sestier Rádu sv. Bazila v Sečovciach konať VI. viceprovinciálna kapitula. Kapitulu zvoláva predstavená viceprovincie každých päť rokov a jej cieľom je podľa konštitúcii preveriť plány a spoločné perspektívy provincie, ako aj zhodnotiť stav provincie z viacerých aspektov (duchovného, apoštolského, finančného i administratívneho). Ďalšou úlohou kapituly je voľba nového vedenia provincie a tiež voľba delegátok resp. ich zástupkýň na generálnu kapitulu.

Za motto kapituly si sestry zvolili slová sv. apoštola Pavla: „A tak teraz ostáva viera, nádej, láska, tieto tri; no najväčšia z nich je láska.“ (1 Kor 13, 13). Na stretnutí sa zúčastní aj generálna predstavená rádu, matka Marcela Runcan OSBM so svojou zástupkyňou sr. Emanuelou Vishka OSBM z Ríma.

Sestry baziliánky zároveň prosia o modlitbu za tento milostivý, ale aj náročný čas, aby boli delegátky kapituly otvorené pre mnohoraké pôsobenie Svätého Ducha, ako aj pre všetko nové, čo chce Boh pre nich a cez nich konať.

Sestry baziliánky zo sečovskej viceprovincie pôsobia v bratislavskej eparchii od r. 2009, a to v Bratislave na Eparchiálnom úrade, kde sa venujú mnohorakým službám (v kuchyni, kancelárii, charite, starostlivosti o chrám) a vypomáhajú podľa potreby aj pri liturgickom speve v katedrále.

Sr. Naukrácia Závacká OSBM, viceprovinciálna predstavená

Ilustračné foto: Kapitula r. 2016

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava