Home Liturgický kalendár - 2023 1. – 30. apríla 2023

1. – 30. apríla 2023

by Stano Gabor
0 comment

LITURGICKÝ KALENDÁR GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI NA SLOVENSKU NA OBDOBIE OD 1. APRÍLA 2023 DO 30. APRÍLA 2023

Zostavil: o. Marcel Gajdoš, kňaz košickej eparchie

1. apríl 2023:

SOBOTA SVÄTÉHO A SPRAVODLIVÉHO LAZÁRA

Apoštol na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: 333. začalo od polovice (Hebr 12,28 – 13,8) = z Lazárovej soboty.

Evanjelium na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: Jn 39. začalo (11, 1 – 45) = z Lazárovej soboty.

Parémie na večierni:  Gn 49, 1–2. 8–12;  Sof 3, 14 – 19;  Zach 9, 9 – 15a = všetky tri z Kvetnej nedele.

 

2. apríl 2023:

KVETNÁ NEDEĽA

(2. hlas)

Evanjelium na utierni: Mt 83. začalo (21, 1–11. 15–17) = z Kvetnej nedele.

Apoštol na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: 247. začalo (Flp 4, 4 – 9) = z Kvetnej nedele.

Evanjelium na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: Jn 41. začalo (12, 1 – 18) = z Kvetnej nedele.

 

3. apríl 2023:

SVÄTÝ A VEĽKÝ PONDELOK

Toto je čiastočne aliturgický deň.

Evanjelium na utierni: Mt 84. začalo (21, 18 – 43) = daného dňa.

Evanjelium na 3. hodinke: Mt 1. – 66. začalo (1,1 – 16,12) = z daného dňa.
Evanjelium na 6. hodinke: Mt 67. – 116. začalo (16,13 – 28,20) = z daného dňa.
Evanjelium na 9. hodinke: Mk 1. – 39. začalo (1,1 – 9,16) = z daného dňa.

Parémia na 6. hodinke: Ez 1, 1 – 20 = z daného dňa.

Parémie na LVPD:  Ex 1, 1 – 20;   Jób 1, 1 – 12 = obidve z daného dňa.

Evanjelium na LVPD: Mt 98. začalo (24, 3 – 35) = z daného dňa.

 

4. apríl 2023:

SVÄTÝ A VEĽKÝ UTOROK.

Toto je čiastočne aliturgický deň.

Evanjelium na utierni: Mt 90. začalo (22,15 – 23,39) = z daného dňa.

Evanjelium na 3. hodinke: Mk 40. – 71. začalo (9,17 – 16,20) = z daného dňa.
Evanjelium na 6. hodinke: Lk 1. – 38. začalo (1,1 – 8,39) = z daného dňa.
Evanjelium na 9. hodinke: Lk 39. – 82. začalo (8,40 – 16,18) = z daného dňa.
Parémia na 6. hodinke: Ez 1, 21 – 28a = z daného dňa.

Parémie na LVPD:  Ex 2, 5 – 10;   Jób 1, 13 – 22 = obidve z daného dňa.

Evanjelium na LVPD: Mt 102. začalo (24,36 – 26,2) = z daného dňa.

 

5. apríl 2023:

SVÄTÁ A VEĽKÁ STREDA.

Toto je čiastočne aliturgický deň.

Evanjelium na utierni: Jn 41. začalo od polovice (12, 17 – 50) = z daného dňa.

 

Evanjelium na 3. hodinke: Lk 83. – 114. začalo (16,19 – 24,53) = z daného dňa.

Evanjelium na 6. hodinke: Jn 1. – 26. začalo (1,1 – 7,36) = z daného dňa.

Evanjelium na 9. hodinke: Jn 27. – 46. začalo (7,37 – 13,32) = z daného dňa.

 

Parémia na 6. hodinke: Ez 2,3 – 3,3 = z daného dňa.

 

Parémie na LVPD:  Ex 2, 11 – 22;   Jób 2, 1 – 10 = obidve z daného dňa.

Evanjelium na LVPD: Mt 108. začalo (26, 6 – 16) = z daného dňa.

 

6. apríl 2023:

SVÄTÝ A VEĽKÝ ŠTVRTOK

Evanjelium na utierni: Lk 108. začalo od polovice (22, 1 – 39) = z daného dňa.

Parémia na 1. hodinke: Jer 11,18 – 12,5a. 9c–11a. 14–15 = z daného dňa.

Parémie na večierni s liturgiou sv. Bazila Veľkého: Ex 19, 10 – 19;  Jób 38, 1–23. 42, 1–5;  Iz 50, 4 – 11 = z daného dňa.

Apoštol na večierni s liturgiou sv. Bazila Veľkého: 149. začalo (1 Kor 11, 23 – 32) = z daného dňa.

Evanjelium na večierni s liturgiou sv. Bazila Veľkého: Mt 107. začalo (26, 1b – 20 + Jn 13, 3 – 17 + Mt 26, 21 – 39 + Lk 22, 43 – 45a + Mt 26,40 – 27,2) = z daného dňa.

Evanjelium na umývaní nôh:  Jn 44. začalo (13, 1 – 11);  Jn 45. začalo (13, 12 – 17) = obidve z danej bohoslužby.

 

 

7. apríl 2023:

SVÄTÝ A VEĽKÝ PIATOK – prikázaný sviatok.

Toto je plne aliturgický deň.

Evanjeliá na utierni svätých strastí:  Jn 46. začalo (13,31b – 18,1);   Jn 58. začalo (18, 1 – 28);   Mt 109. začalo (26, 57 – 75);   Jn 59. začalo (18,28 – 19,16);   Mt 111. začalo (27, 3 – 32);   Mk 67. začalo (15, 16 – 32a);   Mt 113. začalo (27, 33 – 54);   Lk 111. začalo (23, 32 – 49);   Jn 61. začalo (19, 25 – 37);   Mk 69. začalo (15, 43 – 47);   Jn 62. začalo (19, 38 – 42);   Mt 114. začalo (27, 62 – 66).

Parémie na kráľovských hodinkách:

na 1. hodinke: Zach 11, 10 – 13.
na 3. hodinke: Iz 50, 4 – 11.
na 6. hodinke: Iz 52,13 – 54,1.
na 9. hodinke: Jer 11,18 – 12,5a. 9c–11a. 14–15.

Apoštol na kráľovských hodinkách:

na 1. hodinke: 215. začalo od polovice (Gal 6, 14 – 18).
na 3. hodinke: 88. začalo od polovice (Rim 5, 6 – 11).
na 6. hodinke: 306. začalo (Hebr 2, 11 – 18).
na 9. hodinke: 324. začalo (Hebr 10, 19 – 31).

Evanjelium na kráľovských hodinkách:

na 1. hodinke: Mt 110. začalo (27, 1 – 56).
na 3. hodinke: Mk 67. začalo (15, 16 – 41).
na 6. hodinke: Lk 111. začalo (23, 32 – 49).
na 9. hodinke: Jn 59. začalo (18,28 – 19,37).

Parémie na večierni:  Ex 33, 11 – 23;   Jób 42, 12 – 17;   Iz 52,13 – 54,1.

Apoštol na večierni: 125. začalo (1 Kor 1,18 – 2,2).

Evanjelium na večierni: Mt 110. začalo (27, 1b – 38 + Lk 23, 39 – 43 + Mt 27, 39 – 54 + Jn 19, 31 – 37 + Mt 27, 55 – 61).

 

8. apríl 2023:

SVÄTÁ A VEĽKÁ SOBOTA

Parémia na jeruzalemskej utierni: Ez 37, 1 – 14.

Apoštol na jeruzalemskej utierni: 133. začalo (1 Kor 5, 6b–8 + Gal 3, 13–14).

Evanjelium na jeruzalemskej utierni: Mt 114. začalo (27, 62 – 66).

Parémie na večierni s liturgiou sv. Bazila Veľkého: Gn 1, 1 – 13;  Iz 60, 1 – 16;  Ex 12, 1 – 11;  Jon 1,1 – 4,11;  Joz 5, 10 – 16;  Ex 13,20 – 15,1a;  Sof 3, 8 – 15;  1 Kr 17, 8 – 24;  Iz 61,10 – 62,5;  Gn 22, 1 – 18;  Iz 61, 1 – 9;  2 Kr 4, 8 – 37;  Iz 63,11c – 64,4c;  Jer 31, 31 – 34;   Dan 3, 1–56.

Hymnus po 6. parémii: Ex 15, 1b – 19.
Hymnus po 15. parémii: Dan 3, 57 – 88b.

Apoštol na večierni s liturgiou sv. Bazila Veľkého: 91. začalo (Rim 6, 3b – 11).

Evanjelium na večierni s liturgiou sv. Bazila Veľkého: Mt 115. začalo (28, 1 – 20).

 

9. apríl 2023:

SVÄTÁ A VEĽKÁ NEDEĽA PASCHY – začiatok Päťdesiatnice – dvojnásobne prikázaný sviatok.

1.hlas

Apoštol na liturgii: 1. začalo (Sk 1, 1 – 8) = radové čítanie.

Evanjelium na liturgii: Jn 1. začalo (1, 1 – 17) = radové čítanie.

Evanjelium na večierni: Jn 65. začalo (20, 19 – 25) = z daného dňa.

 

10. apríl 2023:

PONDELOK SVETLÉHO TÝŽDŇA – 2. deň Päťdesiatnice – prikázaný sviatok.

2. hlas

Apoštol na liturgii: 2. začalo (Sk 1, 12–17. 21–26) = radové čítanie.

Evanjelium na liturgii: Jn 2. začalo (1, 18 – 28) = radové čítanie.

Parémie na večierni:  a) Prís 10, 7a. 6a. 3, 13-14. 15ad. 16. 8, 6a. 34b. 35. 4. 12. 14. 17. 5-9. 1, 23c. 15, 4b;  b) Prís 10, 31a. 32a. 11, 2b. 10, 2b. 11, 7a. 19a. 13, 2a. 9a. 15, 2a. 14, 33a. 22, 11ab + Múd 6, 12a. 13. 12b. 14a. 15b. 16ab. 7, 30b. 8, 2c. 2ab. 3b. 4. 7bcde. 8. 21cd. 9, 1-2. 3a. 4. 5a. 10. 11bc. 14;  c) Prís 29, 2a + Múd 4, 1bc. 14a. 6, 11. 17a. 18a. 21b. 22b. 7, 15cd. 16b. 21b. 22a. 26ac. 27d. 29. 10, 9. 10b. 10d. 12acd. 7, 30b. 2, 1a. 10. 11a. 12-15. 16abc. 17. 19-22a. 23a. 15, 1. 16, 13a + Prís 3, 34ba = všetky tri svätému Metodovi.

 

11. apríl 2023:

UTOROK SVETLÉHO TÝŽDŇA – 3. deň Päťdesiatnice – odporúčaný sviatok. Odchod do večnosti nášho otca svätého Metoda, učiteľa Slovanov – polyelejný sviatok bez bdenia – presun z predchádzajúceho štvrtka.

3. hlas

Evanjelium na utierni: Jn 35. začalo od polovice (10, 1 – 9) = svätému Metodovi.

Apoštol na liturgii: 4. začalo (Sk 2, 14 – 21) = radové čítanie, a 318. začalo (Hebr 7,26 – 8,2) = svätému Metodovi.

Evanjelium na liturgii: Lk 113. začalo (24, 12 – 35) = radové čítanie, a Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätému Metodovi.

 

12. apríl 2023:

STREDA SVETLÉHO TÝŽDŇA – 4. deň Päťdesiatnice.

4. hlas

Apoštol na liturgii: 5. začalo (Sk 2, 22 – 36) = radové čítanie.

Evanjelium na liturgii: Jn 4. začalo (1, 35 – 51) = radové čítanie.

 

13. apríl 2023:

ŠTVRTOK SVETLÉHO TÝŽDŇA – 5. deň Päťdesiatnice.

5. hlas

Apoštol na liturgii: 6. začalo (Sk 2, 38 – 43) = radové čítanie.

Evanjelium na liturgii: Jn 8. začalo (3, 1 – 15) = radové čítanie.

 

14. apríl 2023:

PIATOK SVETLÉHO TÝŽDŇA – 6. deň Päťdesiatnice.

6. hlas

Apoštol na liturgii: 7. začalo (Sk 3, 1 – 8) = radové čítanie.

Evanjelium na liturgii: Jn 7. začalo (2, 12 – 22) = radové čítanie.

 

15. apríl 2023:

SOBOTA SVETLÉHO TÝŽDŇA – 7. deň Päťdesiatnice.

 8. hlas

Apoštol na liturgii: 8. začalo (Sk 3, 11 – 16) = radové čítanie.

Evanjelium na liturgii: Jn 11. začalo (3, 22 – 33) = radové čítanie.

 

16. apríl 2023:

NEDEĽA SVÄTÉHO APOŠTOLA TOMÁŠA, teda NEDEĽA ANTIPASCHY – 8. deň Päťdesiatnice. (Sväté mučenice a panny Agapa, Irena a Chionia.)

 (1. hlas,) 1. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni: Mt 116. začalo (28, 16 – 20) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 14. začalo (Sk 5, 12 – 20) = radové čítanie.

Evanjelium na liturgii: Jn 65. začalo (20, 19 – 31) = radové čítanie.

 

17. apríl 2023:

Pondelok po Nedeli svätého apoštola Tomáša – 9. deň Päťdesiatnice. Naši prepodobní otcovia Simeon z Perzie a Akakios, meliténsky biskup.

Apoštol na liturgii: 9. začalo (Sk 3, 19 – 26) = radové čítanie.

Evanjelium na liturgii: Jn 6. začalo (2, 1 – 11) = radové čítanie.

 

18. apríl 2023:

Utorok po Nedeli svätého apoštola Tomáša – 10. deň Päťdesiatnice. Náš prepodobný otec Ján, učeník svätého Gregora Dekapolitu.

Apoštol na liturgii: 10. začalo (Sk 4, 1 – 10) = radové čítanie.

Evanjelium na liturgii: Jn 10. začalo (3, 16 – 21) = radové čítanie.

 

19. apríl 2023:

Streda po Nedeli svätého apoštola Tomáša – 11. deň Päťdesiatnice. Náš prepodobný otec Ján zo Starej Lavry.

Apoštol na liturgii: 11. začalo (Sk 4, 13 – 22) = radové čítanie.

Evanjelium na liturgii: Jn 15. začalo (5, 17 – 24) = radové čítanie.

 

20. apríl 2023:

Štvrtok po Nedeli svätého apoštola Tomáša – 12. deň Päťdesiatnice. Náš prepodobný otec Teodor Trichinas.

Apoštol na liturgii: 12. začalo (Sk 4, 23 – 31) = radové čítanie.

Evanjelium na liturgii: Jn 16. začalo (5, 24 – 30) = radové čítanie.

 

21. apríl 2023:

Piatok po Nedeli svätého apoštola Tomáša – 13. deň Päťdesiatnice. Svätý hieromučeník Január a spoločníci. Svätý mučeník Teodor z Pergy.

Apoštol na liturgii: 13. začalo (Sk 5, 1 – 11) = radové čítanie.

Evanjelium na liturgii: Jn 17. začalo (5,30b – 6,2) = radové čítanie.

 

22. apríl 2023:

Sobota po Nedeli svätého apoštola Tomáša – 14. deň Päťdesiatnice. Náš prepodobný otec Teodor Sykeónsky.

Apoštol na liturgii: 15. začalo (Sk 5, 21 – 33) = radové čítanie,.

Evanjelium na liturgii: Jn 19. začalo (6, 14 – 27) = radové čítanie.

Parémie na večierni:  Iz 43, 9 – 14b;   Múd 3, 1 – 9;   Múd 4, 7 – 15 = všetky tri svätému Jurajovi.

 

23. apríl 2023:

NEDEĽA MYRONOSIČIEK – 15. deň Päťdesiatnice. Svätý a slávny veľkomučeník, triumfátor a divotvorca Juraj – polyelejný sviatok s bdením.

2. hlas, 3. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni: Mk 71. začalo (16, 9 – 20) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 16. začalo (Sk 6, 1 – 7) = radové čítanie, a 29. začalo (Sk 12, 1 – 11) =  svätému Jurajovi.

Evanjelium na liturgii: Mk 69. začalo (15,43 – 16,8) = radové čítanie, a Jn 52. začalo (15, 17 – 16, 2) = svätému Jurajovi.

 

24. apríl 2023:

Pondelok po Nedeli myronosičiek – 16. deň Päťdesiatnice. Svätý mučeník Sáva Stratilat.

Apoštol na liturgii: 17. začalo (Sk 6,8 – 7,5a. 47 – 60) = radové čítanie.

Evanjelium na liturgii: Jn 13. začalo (4, 46b – 54) = radové čítanie.

Parémie na večierni:  Jak 1, 1 – 12;   Jak 1, 13 – 27;   Jak 2, 1 – 13 = všetky tri svätému Markovi.

 

25. apríl 2023:

Utorok po Nedeli myronosičiek – 17. deň Päťdesiatnice. Svätý apoštol a evanjelista Marek – polyelejný sviatok bez bdenia.

Evanjelium na utierni: Lk 50. začalo (10, 1 – 15) = svätému Markovi.

Apoštol na liturgii: 18. začalo (Sk 8, 5 – 17) = radové čítanie, a 63. začalo (1 Pt 5, 6 – 14) = svätému Markovi.

Evanjelium na liturgii: Jn 20. začalo (6, 27 – 33) = radové čítanie, a Mk 23. začalo (6, 7 – 13) = svätému Markovi.

 

26. apríl 2023:

Streda po Nedeli myronosičiek – 18. deň Päťdesiatnice. Svätý hieromučeník Bazil, amázijský biskup.

Apoštol na liturgii: 19. začalo (Sk 8, 18 – 25) = radové čítanie.

Evanjelium na liturgii: Jn 21. začalo (6, 35 – 39) = radové čítanie.

 

27. apríl 2023:

Štvrtok po Nedeli myronosičiek – 19. deň Päťdesiatnice. Svätý hieromučeník Simeon, Pánov príbuzný – šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia. /Náš prepodobný otec Štefan, biskup volynského mesta Vladimír./

Apoštol na liturgii: 20. začalo (Sk 8, 26 – 39) = radové čítanie, prípadne aj 131. začalo (1 Kor 4, 9 – 16) = svätému Simeonovi.

Evanjelium na liturgii: Jn 22. začalo (6, 40 – 44) = radové čítanie, prípadne aj Mt 56. začalo (13, 54 – 58) = svätému Simeonovi.

 

28. apríl 2023:

Piatok po Nedeli myronosičiek – 20. deň Päťdesiatnice. Svätí apoštoli Jasón a Sósipatros. Svätí mučeníci Dadas, Maxim a Kvintilián. /Náš otec svätý Cyril, turovský biskup./

Apoštol na liturgii: 21. začalo (Sk 8,40 – 9,19a) = radové čítanie.

Evanjelium na liturgii: Jn 23. začalo (6, 48 – 54) = radové čítanie.

 

29. apríl 2023:

Sobota po Nedeli myronosičiek – 21. deň Päťdesiatnice. Deviati svätí mučeníci z Kyzika. Prepodobný Memnón Divotvorca.

Apoštol na liturgii: 22. začalo (Sk 9, 19b – 31) = radové čítanie.

Evanjelium na liturgii: Jn 52. začalo (15,17 – 16,2) = radové čítanie.

Parémie na večierni: Jak 1, 1 – 12;  Jak 1, 13 – 27;  Jak 2, 1 – 13 = všetky tri svätému Jakubovi.

 

30. apríl 2023:

NEDEĽA O PORAZENOM – 22. deň Päťdesiatnice. Svätý apoštol Jakub, brat svätého Jána Teológa – polyelejný sviatok bez bdenia.

3. hlas, 4. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni: Lk 112. začalo (24, 1 – 12) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 23. začalo (Sk 9, 32 – 42) = radové čítanie, a 29. začalo (Sk 12, 1 – 11) = svätému Jakubovi.

Evanjelium na liturgii: Jn 14. začalo (5, 1 – 15) = radové čítanie, a Lk 17. začalo (5, 1b – 11) = svätému Jakubovi.

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava