Napísal 29. mája 2020

1.- 30. júna 2020

LITURGICKÝ KALENDÁR GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI NA SLOVENSKU
NA OBDOBIE OD 1. JÚNA 2020 DO 30. JÚNA 2020

Zostavil: o. Marcej Gajdoš, kňaz košickej eparchie

 1. jún 2020:

Posviatok Päťdesiatnice – Pondelok Svätého Ducha – odporúčaný sviatok.

Apoštol na liturgii: 229. začalo (Ef 5, 8b – 19) = radové zo sviatku.
Evanjelium na liturgii: Mt 75. začalo (18, 10 – 20) = radové zo sviatku.

 

2. jún 2020:

Utorok 1. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Päťdesiatnice. Náš otec svätý Nikefor Vyznávač, konštantínopolský patriarcha. (Svätý apoštol Hermas; svätý mučeník Hermeias – presun z predchádzajúcej nedele.)

Apoštol na liturgii: 79. začalo (Rim 1, 1-7. 13-17) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 10. začalo (4,25 – 5,13) = radové čítanie.

 

3. jún 2020:

Streda 1. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Päťdesiatnice. Svätý mučeník Lucilián a spoločníci. (Svätý mučeník Justín Filozof a spoločníci – presun z predchádzajúceho pondelka.)

Apoštol na liturgii: 80. začalo (Rim 1, 18 – 27) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 12. začalo (5, 20 – 26) = radové čítanie.

 

4. jún 2020:

Štvrtok 1. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Päťdesiatnice. Náš otec svätý Métrofanés, konštantínopolský patriarcha.

Apoštol na liturgii: 81. začalo (Rim 1,28 – 2,9) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 13. začalo (5, 27 – 32) = radové čítanie.

 

5. jún 2020:

Piatok 1. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Päťdesiatnice. Svätý hieromučeník Dorotej, týrsky biskup. (Svätý hieromučeník Teodot Ankyrský – presun z nasledujúcej nedele.) /Svätý mučeník Kozma, arménsky presbyter./

Apoštol na liturgii: 82. začalo (Rim 2, 14 – 29) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 14. začalo (5, 33 – 41) = radové čítanie.

 

6. jún 2020:

Sobota 1. týždňa po Päťdesiatnici. Odovzdanie sviatku Päťdesiatnice. (Náš prepodobný otec Bessarión Divotvorca. Prepodobný Hilarión Nový, igumen Dalmatovho kláštora a vyznávač.)

Apoštol na liturgii: 79. začalo od polovice (Rim 1, 7b – 12) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 15. začalo (5, 42 – 48) = radové čítanie.

Parémie na večierni: Iz 43, 9 – 14b;  Múd 3, 1 – 9;  Múd 5,15 – 6,3b = všetky tri Všetkým svätým.

 

7. jún 2020:

NEDEĽA 1. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI – VŠETKÝCH SVÄTÝCH

 8. hlas, 1. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni: Mt 116. začalo (28, 16 – 20) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 330. začalo (Hebr 11,33 – 12,2a) = radové Všetkým svätým.
Evanjelium na liturgii: Mt 38. začalo (10, 32–33. 37–38; 19, 27–30) = radové Všetkým svätým.

 

8. jún 2020:

Pondelok 2. týždňa po Päťdesiatnici. Prenesenie pozostatkov svätého veľkomučeníka Teodora Stratilata – šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia.

[Začiatok petro-pavlovského pôstu.]

Tento deň je plne aliturgický.

Apoštol na obednici: 83. začalo (Rim 2,28 – 3,18) = radové čítanie, prípadne aj 292. začalo (2 Tim 2, 1 – 10) = mučeníkovi.
Evanjelium na obednici: Mt 19. začalo (6, 31–34; 7, 9–11) = radové čítanie, prípadne aj Mt 37. začalo (10, 23 – 31) = mučeníkovi.

 

9. jún 2020:

Utorok 2. týždňa po Päťdesiatnici. Náš otec svätý Cyril, alexandrijský arcibiskup – šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia.

[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]

Apoštol na liturgii: 86. začalo (Rim 4, 4 – 12) = radové čítanie, prípadne aj 334. začalo (Hebr 13, 7 – 16) = svätému Cyrilovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 22. začalo (7, 15 – 21) = radové čítanie, prípadne aj Mt 11. začalo (5, 14 – 19) = svätému Cyrilovi.

 

10. jún 2020:

Streda 2. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Timotej, pruský biskup.

[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]

 Tento deň je dobrovoľne aliturgický.

Pri aplikovaní súčasnej praxe:

Apoštol na obednici (prípadne na liturgii): 87. začalo (Rim 4, 13 – 25) = radové čítanie z tohto dňa, a 89. začalo (Rim 5, 10 – 16) = radové čítanie z nasledujúceho dňa.

Evanjelium na obednici (prípadne na liturgii): Mt 23. začalo (7, 21 – 23) = radové čítanie z tohto dňa, a Mt 27. začalo (8, 23 – 27) = radové čítanie z nasledujúceho dňa.

Parémie na večierni:  Ex 19, 10 – 19;  1 Sam 21, 2 – 7;  1 Kr 17, 2 – 16;  58. začalo od polovice (1 Pt 1, 3 – 9);  58. začalo od polovice (1 Pt 1, 13 – 19);  58. začalo od polovice (1 Pt 2, 11 – 24c) = prvé tri Slávnostnej poklone, ďalšie tri svätým Bartolomejovi a Barnabášovi.

Pri aplikovaní pôvodnej praxe:

Apoštol na obednici (prípadne na liturgii): 87. začalo (Rim 4, 13 – 25) = radové čítanie.
Evanjelium na obednici (prípadne na liturgii): Mt 23. začalo (7, 21 – 23) = radové čítanie.

Parémie na večierni:  58. začalo od polovice (1 Pt 1, 3 – 9);  58. začalo od polovice (1 Pt 1, 13 – 19);  58. začalo od polovice (1 Pt 2, 11 – 24c) = svätým Bartolomejovi a Barnabášovi.

 

11. jún 2020:

Súčasná prax:

Slávnostná poklona prečistým tajomstvám tela a krvi nášho Pána Ježiša Kristaodporúčaný sviatok. Svätí apoštoli Bartolomej a Barnabáš – polyelejný sviatok bez bdenia.

[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]

Pôvodná prax:

Svätí apoštoli Bartolomej a Barnabáš – polyelejný sviatok bez bdenia. Štvrtok 2. týždňa po Päťdesiatnici.

[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]

Pri aplikovaní súčasnej praxe:

Evanjelium na utierni: Jn 23. začalo od konca (6, 55 – 58) = Slávnostnej poklone.

Apoštol na liturgii: 149. začalo (1 Kor 11, 23 – 32) = Slávnostnej poklone, a 28. začalo (Sk 11, 19–26. 29–30) = svätým Bartolomejovi a Barnabášovi.
Evanjelium na liturgii: Jn 23. začalo (6, 48 – 54) = Slávnostnej poklone, a Lk 51. začalo (10, 16 – 21) = svätým Bartolomejovi a Barnabášovi.

 

Pri aplikovaní pôvodnej praxe:

Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25) = svätým Bartolomejovi a Barnabášovi.

Apoštol na liturgii: 28. začalo (Sk 11, 19–26. 29–30) = svätým Bartolomejovi a Barnabášovi, a 89. začalo (Rim 5, 10 – 16) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 51. začalo (10, 16 – 21) = svätým Bartolomejovi a Barnabášovi, a Mt 27. začalo (8, 23 – 27) = radové čítanie.

 

12. jún 2020:

Súčasná prax:

Piatok 2. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Slávnostnej poklony telu a krvi Ježiša Krista. Náš prepodobný otec Onufrios Veľký; náš prepodobný otec Peter Atoský – šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia.

[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]

Pôvodná prax:

Piatok 2. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Onufrios Veľký; náš prepodobný otec Peter Atoský – šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia.

[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]

Pri aplikovaní súčasnej i pôvodnej praxe:

Apoštol na liturgii: 90. začalo (Rim 5,17 – 6,2) = radové čítanie, prípadne aj 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = prepodobným.
Evanjelium na liturgii: Mt 31. začalo (9, 14 – 17) = radové čítanie, prípadne aj Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = prepodobným.

 

13. jún 2020:

Súčasná prax:

Sobota 2. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Slávnostnej poklony telu a krvi Ježiša Krista. Svätá mučenica Akvilína. Svätý Trifylios, biskup cyperskej Leukosie.

[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]

Pôvodná prax:

Sobota 2. týždňa po Päťdesiatnici. Svätá mučenica Akvilína. Svätý Trifylios, biskup cyperskej Leukosie.

[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]

Pri aplikovaní súčasnej i pôvodnej praxe:

Apoštol na liturgii: 84. začalo (Rim 3, 19 – 26) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 20. začalo (7, 1 – 8) = radové čítanie.

 

14. jún 2020:

Súčasná prax:

NEDEĽA 2. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Posviatok Slávnostnej poklony telu a krvi Ježiša Krista. Svätý prorok Elizeus. (Náš otec svätý Metod, konštantínopolský patriarcha.)

[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]

1. hlas, 2. utierňové evanjelium.

 Pôvodná prax:

NEDEĽA 2. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Svätý prorok Elizeus. Náš otec svätý Metod, konštantínopolský patriarcha.

[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]

1. hlas, 2. utierňové evanjelium.

 Pri aplikovaní súčasnej i pôvodnej praxe:

Evanjelium na utierni: Mk 70. začalo (16, 1 – 8) = radové o vzkriesení.

Apoštol na liturgii: 81. začalo od polovice (Rim 2, 10 – 16) = radové čítanie, prípadne aj 57. začalo (Jak 5, 10 – 20) = prorokovi Elizeovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 9. začalo (4, 18 – 23) = radové čítanie, prípadne aj Lk 14. začalo (4, 22b – 30) = prorokovi Elizeovi.

 

15. jún 2020:

Súčasná prax:

Pondelok 3. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Slávnostnej poklony telu a krvi Ježiša Krista. Svätý prorok Amos. (Prepodobný Hieronym, stridonský presbyter.)

[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]

Pôvodná prax:

Pondelok 3. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý prorok Amos. Prepodobný Hieronym, stridonský presbyter.

Tento deň je dobrovoľne aliturgický.

[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]

Pri aplikovaní súčasnej praxe:

Apoštol na liturgii: 94. začalo (Rim 7, 1 – 13) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 34. začalo (9,36 – 10,8) = radové čítanie.

Pri aplikovaní pôvodnej praxe:

Apoštol na obednici (prípadne na liturgii): 94. začalo (Rim 7, 1 – 13) = radové čítanie.
Evanjelium na obednici (prípadne na liturgii): Mt 34. začalo (9,36 – 10,8) = radové čítanie.

 

16. jún 2020:

Súčasná prax:

Utorok 3. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Slávnostnej poklony telu a krvi Ježiša Krista. Náš otec svätý Tychón Divotvorca, amatuntský biskup.

[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]

Pôvodná prax:

Utorok 3. týždňa po Päťdesiatnici. Náš otec svätý Tychón Divotvorca, amatuntský biskup.

[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]

Tento deň je dobrovoľne aliturgický.

Pri aplikácii súčasnej praxe:

Apoštol na liturgii: 95. začalo (Rim 7,14 – 8,2) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 35. začalo (10, 9 – 15) = radové čítanie.

Pri aplikácii pôvodnej praxe:

Apoštol na obednici (prípadne na liturgii): 95. začalo (Rim 7,14 – 8,2) = radové čítanie.
Evanjelium na obednici (prípadne na liturgii): Mt 35. začalo (10, 9 – 15) = radové čítanie.

 

17. jún 2020:

Súčasná prax:

Streda 3. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Slávnostnej poklony telu a krvi Ježiša Krista. Svätí mučeníci Manuel, Sabel a Izmael. /Náš prepodobný otec Hypatios, igumen Rufínovho kláštora./

[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]

Pôvodná prax:

Streda 3. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Manuel, Sabel a Izmael. /Náš prepodobný otec Hypatios, igumen Rufínovho kláštora./

[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]

Pri aplikácii súčasnej i pôvodnej praxe:

Apoštol na liturgii: 96. začalo (Rim 8, 2 – 13) = radové čítanie, prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = mučeníkom.
Evanjelium na liturgii: Mt 36. začalo (10, 16 – 22) = radové čítanie, prípadne aj Lk 106. začalo (21, 12 – 19) = mučeníkom.

 

18. jún 2020:

Súčasná prax:

Štvrtok 3. týždňa po Päťdesiatnici. Odovzdanie sviatku Slávnostnej poklony telu a krvi Ježiša Krista. (Svätý mučeník Leontios.)

[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]

Pôvodná prax:

Štvrtok 3. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Leontios.

[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]

Pri aplikácii súčasnej praxe:

Apoštol na liturgii: 98. začalo (Rim 8, 22 – 27) = radové čítanie z daného dňa, a 101. začalo (Rim 9, 6 – 19) = radové čítanie z nasledujúceho dňa.
Evanjelium na liturgii: Mt 37. začalo (10, 23 – 31) = radové čítanie z daného dňa, a Mt 38. začalo (10, 32 – 36; 11, 1) = radové čítanie z nasledujúceho dňa.

Parémie na večierni: 1 Jn 4, 9 – 16;  Iz 12, 1b – 6;  Iz 49, 8 – 10;  77. začalo (Júd 1, 1 – 10);   78. začalo – 1. časť (Júd 1, 11 – 16);   78. začalo – 2. časť (Júd 1, 17 – 25) = prvé tri Milujúcemu ľudí, ďalšie tri svätému Júdovi.

Pri aplikácii pôvodnej praxe:

Apoštol na liturgii: 98. začalo (Rim 8, 22 – 27) = radové čítanie, prípadne aj 29. začalo (Sk 12, 1 – 11) = svätému Leontiovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 37. začalo (10, 23 – 31) = radové čítanie, prípadne aj Jn 52. začalo (15,17 – 16,2) = svätému Leontiovi.

Parémie na večierni:  77. začalo (Júd 1, 1 – 10);   78. začalo – 1. časť (Júd 1, 11 – 16);   78. začalo – 2. časť (Júd 1, 17 – 25) = všetky tri svätému Júdovi.

 

19. jún 2020:

Súčasná prax:

Najsladšieho Pána, Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista, Milujúceho ľudí – odporúčaný sviatok. Svätý apoštol Júda, podľa tela Pánov brat – polyelejný sviatok bez bdenia.

[Posledný deň petro-pavlovského pôstu.]

Pôvodná prax:

Svätý apoštol Júda, podľa tela Pánov brat – polyelejný sviatok bez bdenia. Piatok 3. týždňa po Päťdesiatnici.

[Posledný deň petro-pavlovského pôstu.]

Pri aplikácii súčasnej praxe:

Evanjelium na utierni: Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = Milujúcemu ľudí.

Apoštol na liturgii: 306. začalo (Hebr 2, 11 – 18) = Milujúcemu ľudí, a 77. začalo (Júd 1, 1 – 10) = svätému Júdovi,
Evanjelium na liturgii: Jn 9. začalo (3, 13 – 17) = Milujúcemu ľudí, a Jn 48. začalo od polovice (14, 21 – 24) = svätému Júdovi.

Pri aplikácii pôvodnej praxe:

Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25) = svätému Júdovi.

Apoštol na liturgii: 77. začalo (Júd 1, 1 – 10) = svätému Júdovi, a 101. začalo (Rim 9, 6 – 19) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 48. začalo od polovice (14, 21 – 24) = svätému Júdovi, a Mt 38. začalo (10, 32 – 36; 11, 1) = radové čítanie.

Parémie na večierni, ak sa berie 2. možnosť:  Nár 1, 1abc. 2-3d. 9ef. 12. 13abef. 16. 17abcd. 20abcd;  Nár 2, 13abcd. 15. 17abc. 18ef. 19. 20ab. 3, 5. 12-13. 15. 19. 21- 23. 25-26; Nár 3, 40-41. 55-60. 64. 4, 1. 2ab. 7. 11a. 20. 5, 19. 21 = všetky tri Spolutrpiteľke.

 

20. jún 2020:

BUĎ: Sobota 3. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Metod, patarský biskup.

ALEBO: Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky. (Svätý hieromučeník Metod, patarský biskup.)

[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]

 Ak sa berie 1. možnosť:

Apoštol na liturgii: 85. začalo (Rim 3,28 – 4,3) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 24. začalo (7,24 – 8,4) = radové čítanie.

 Ak sa berie 2. možnosť:

Evanjelium na utierni: Jn 61. začalo (19, 25 – 27) = Spolutrpiteľke.

Apoštol na liturgii: 240. začalo (Flp 2, 5 – 11) = Spolutrpiteľke, a 85. začalo (Rim 3,28 – 4,3) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 61. začalo (19, 25 – 27) = Spolutrpiteľke, a Mt 24. začalo (7,24 – 8,4) = radové čítanie.

 

21. jún 2020:

NEDEĽA 3. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Svätý mučeník Julián Tarzský.

[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]

2. hlas, 3. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni: Mk 71. začalo (16, 9 – 20) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 88. začalo (Rim 5, 1 – 10) = radové čítanie, prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = svätému Juliánovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 18. začalo (6, 22 – 33) = radové čítanie, prípadne aj Lk 106. začalo (21, 12 – 19) = svätému Juliánovi.

 

22. jún 2020:

Pondelok 4. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Eusebios, samosatský biskup.

[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]

Tento deň je dobrovoľne aliturgický.

Apoštol na obednici (prípadne na liturgii): 102. začalo (Rim 9, 18 – 33) = radové čítanie.
Evanjelium na obednici (prípadne na liturgii): Mt 40. začalo (11, 2 – 15) = radové čítanie.

 

23. jún 2020:

Utorok 4. týždňa po Päťdesiatnici. Svätá mučenica Agripína.

[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]

Tento deň je dobrovoľne aliturgický.

Apoštol na liturgii: 104. začalo (Rim 10,11 – 11,2a) = radové čítanie z tohto dňa, a 105. začalo (Rim 11, 2b – 12) = radové čítanie z nasledujúceho dňa.
Evanjelium na liturgii: Mt 41. začalo (11, 16 – 20) = radové čítanie z tohto dňa, a Mt 42. začalo (11, 20 – 26) = radové čítanie z nasledujúceho dňa.

Parémie na večierni: Gn 17, 15-17. 19a. 18, 11a. 12-14a. 21, 1a. 2. 4-8; Sdc 13, 2-5a. 8. 13-14a. 17-18. 21a;  Iz 40, 1-3. 9a-e. 41, 17d-18. 45, 8a-d. 48, 20b-21b. 54,1 = všetky tri svätému Jánovi Predchodcovi.

 

24. jún 2020:

NARODENIE ÚCTYHODNÉHO A SLÁVNEHO PÁNOVHO PROROKA, PREDCHODCU A KRSTITEĽA JÁNA – veľký a odporúčaný sviatok.

[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]

Evanjelium na utierni: Lk 3. začalo (1, 24 – 25. 57 – 68. 76. 80) = svätému Jánovi Predchodcovi.

Apoštol na liturgii: 112. začalo (Rim 13,11b – 14,4) = svätému Jánovi Predchodcovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 1. začalo (1, 1 – 25. 57 – 68. 76. 80) = svätému Jánovi Predchodcovi.

 

25. jún 2020:

Štvrtok 4. týždňa po Päťdesiatnici. Svätá prepodobná mučenica Febrónia.

[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]

Apoštol na liturgii: 106. začalo (Rim 11, 13 – 24) = radové čítanie, prípadne aj 181. začalo (2 Kor 6, 1 – 10) = svätej Febrónii.
Evanjelium na liturgii: Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = radové čítanie, prípadne aj Lk 33. začalo (7, 36 – 50) = svätej Febrónii.

 

26.jún 2020:

Piatok 4. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Dávid zo Solúna.

[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]

Apoštol na liturgii: 107. začalo (Rim 11, 25 – 36) = radové čítanie z tohto dňa, a 109. začalo (Rim 12, 4–5. 15–21) = radové čítanie z nasledujúceho pondelka.
Evanjelium na liturgii: Mt 44. začalo (12, 1 – 8) = radové čítanie z tohto dňa, a Mt 45. začalo (12, 9 – 13) = radové čítanie z nasledujúceho pondelka.

 

27. jún 2020:

Sobota 4. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Samson Pohostinný.

[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]

Apoštol na liturgii: 92. začalo (Rim 6, 11 – 17) = radové čítanie, prípadne aj 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = svätému Samsonovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 26. začalo (8, 14 – 23) = radové čítanie, prípadne aj Lk 67. začalo (12, 32 – 40) = svätému Samsonovi.

 

28. jún 2020:

NEDEĽA 4. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Prenesenie pozostatkov svätých nezištníkov Kýra a Jána – šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia.

[Posledný deň petro-pavlovského pôstu.]

3. hlas, 4. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni: Lk 112. začalo (24, 1 – 12) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 93. začalo (Rim 6, 18 – 23) = radové čítanie, prípadne aj 153. začalo (1 Kor 12,27 – 13,8a) = svätým Kýrovi a Jánovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 25. začalo (8, 5 – 13) = radové čítanie, prípadne aj Mt 34. začalo od polovice (10,1. 5 – 8) = svätým Kýrovi a Jánovi.

Parémie na večierni:  58. začalo od polovice (1 Pt 1, 3 – 9);  58. začalo od polovice (1 Pt 1, 13 – 19);  58. začalo od polovice (1 Pt 2, 11 – 24c) = všetky tri svätým Petrovi a Pavlovi.

 

29. jún 2020:

SVÄTÍ, SLÁVNI A VŠECHVÁLNI NAJVYŠŠÍ APOŠTOLI PETER A PAVOL – veľký a prikázaný sviatok.

Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25) = svätým Petrovi a Pavlovi.

Apoštol na liturgii: 193. začalo (2 Kor 11,21b – 12,9) = svätým Petrovi a Pavlovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 67. začalo (16, 13 – 19) = svätým Petrovi a Pavlovi.

 

30. jún 2020:

Utorok 5. týždňa po Päťdesiatnici. Zbor svätých, slávnych a všechválnych dvanástich apoštolov – šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím.

Apoštol na liturgii: 114. začalo (Rim 14, 9 – 18) = radové čítanie, a 131. začalo (1 Kor 4, 9 – 16) = svätým apoštolom.
Evanjelium na liturgii: Mt 46. začalo (12, 14–16. 22–30) = radové čítanie, a Mk 12. začalo (3, 13 – 19) = svätým apoštolom.