Napísal 5. júna 2020

Jubilejný desiaty ročník LET-ky bude od 5. do 10. júla pri Trenčíne

Jubilejný desiaty ročník LET-ky bude od 5. do 10. júla 2020 pri Trenčíne

Bratislavská eparchia s radosťou oznamuje, že Letný eparchiálny tábor sa bude konať od 5. júla do 10. júla 2020. Podujatie sa bude konať na Chate Trubárka pri Trenčíne (https://www.trubarka.sk).

Otec Igor Cingeľ, ktorý už dlhé roky vedie prípravný organizačný tím, vyjadril veľkú radosť nad tým, že sa tento jubilejný desiaty ročník tábora bude môcť konať.  Podľa jeho slov organizátori dúfali, že nakoniec budú letné tábory povolené, a hoci museli viaceré veci ohľadom tábora na poslednú chvíľu pozmeniť, sú pripravený realizovať tábor pri dodržaní všetkých hygienických opatrení.

Realizovanie letného tábora je možné vzhľadom na uvoľňovanie protiepidemiologických v súvislosti s ochorením Covid-19, ktoré platí od 3. júna. Podrobné Usmernenie hlavného hygienika SR v tejto súvislosti je zverejnené na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR (Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k prevádzke zotavovacích podujatí podľa § 25 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Usmernenie_zotavovacie_podujatia.pdf ).

Tábor sa koná už po desiaty krát a je určený pre deti a mládež z našich gréckokatolíckych farností, od ukončeného 2. ročníka základnej školy. Tábor je rozdelený na dve vekové kategórie: Prvú skupinu tvoria deti od 2. -7. ukončeného ročníka ZŠ; druhú skupinu tvoria staršie deti a mládež od 8. ročníka ZŠ a vyššie.

Bližšie informácie o tábore, registrácii (elektronický registračný formulár) budú zverejnené v najbližších dňoch.

Zdroj: Eparchiálny úrad

Kategória: Zo života eparchie