Napísal 22. júla 2019

Sestry baziliánky si zvolili novú generálnu predstavenú – aktualizované

Na XI. generálnej kapitule, ktorá prebieha v Ríme, si včera (17. júla t.r.) sestry baziliánky zvolili novú generálnu predstavenú na šesťročné obdobie. Stala sa ňou 49-ročná provinciálna predstavená rumunskej provincie Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, matka Marcela Runcan.

Voľba sa uskutočnila za prítomnosti biskupa Giorgia Demetria Gallara, eparchiu Italo-albánskej eparchie Piana. Voľbe predchádzala archijerejská liturgia, ktorú slávil biskup Gallaro za účasti sestier prítomných na generálnej kapitule. Za zmienku stojí skutočnosť, že sv. liturgie sa každý deň slúžili v inom jazyku. Napr. v utorok, 16. júla slúžil pre sestry sv. liturgiu o. Marko Durlák v cirkevnej slovančine, pričom prostopinie viedli sestry zo Slovenska.

Novozvolená generálna rada

Po zvolení za generálnu predstavenú sa matka Marcela poďakovala Bohu za to, že viedol celé toto stretnutie a ako aj za dar Svätého Ducha, ktorého pôsobenie sestry pociťovali počas celého zasadania kapituly. Následne sa novozvolená matka Marcela ujala vedenia kapituly a predniesla modlitbu za zvolenie členiek generálne rady, ktorými sa – okrem matky Marcely – stali: sr. Mariela Rotzen z Argentíny, (asistentka generálnej predstavenej a prvá radkyňa), sr. Emanujila Vishka z Osijeku z Chorvátska (druhá radkyňa); sr. Terenya Shynal (tretia radykňa) a sr. Mykolaya Romakh (štvrtá radkyňa), obe z Ukrajiny. Sestry tiež schválili finálnu verziu Dokumentu o vízii do budúcnosti.

Generálna kapitula sa skončila v piatok 19. júla na sviatok sv. Makríny, sestry sv. Bazila Veľkého, ktorú sestry baziliánky považujú za svoju duchovnú matku a spoluzakladateľku.. V predvečer sviatku slávili sestry baziliánky večiereň v rôznych jazykoch, ktorej predsedal biskup Dionýz Ľachovič OSBM. Prítomní boli aj viacerí hostia: otcovia baziliáni, Sestry sv. Anny, Sestry služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie a Františkánske sestry Najsvätejších sŕdc Pána Ježiša a Panny Márie. Členky nového vedenia boli následne obdarované kyticami kvetov a spevom Mnoho rokov vo viacerých jazykoch. Oslava pokračovala v nádvorí kolégia spoločným pohostením.

Historická poznámka. Sestry baziliánky prišli na Slovensko r. 1922 zo Stanislavova (dnes Ivano-Frankivsk, Ukrajina), a to do Prešova, kde sa venovali výchove gréckokatolíckej mládeže a viedli dievčenský internát. V roku 1945 začali sestry baziliánky pôsobiť aj na Južnom Zemlíne v Sečovciach. Počas komunizmu nemohli sestry baziliánky verejne pôsobiť a boli vyvezené na Moravu a do Čiech.

V súčasnosti pôsobia sestry bazilánky na Slovensku v dvoch provinciách: v Provincii Bolestnej Matky Božej so sídlom v Prešove a vo Viceprovincii sv. Cyrila a Metoda so sídlom v Sečovciach (od r. 1994 delegatúra,  od r. 2001 viceprovincia); spolu asi 70 rehoľných sestier. Sestry vedú vlastnú zdravotnícku školu v Prešove a dievčenský internát, vyučujú náboženstvo na školách, pomáhajú vo farnostiach výzdobou chrámov, šitím kňazských rúch a liturgických potrieb, vedením detských speváckych zborov, biblických krúžkov a pracujú na biskupských úradoch.

Zdroj: Generálna kúria sestier baziliánok / www.basiliansisters.org

 

Kategória: Zo života Cirkvi