Home Liturgický kalendár - 2019 1. – 30. júna 2019

1. – 30. júna 2019

by Stano Gabor
0 comment

LITURGICKÝ KALENDÁR GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI NA SLOVENSKU NA OBDOBIE OD 1. JÚNA 2019 DO 30. JÚNA 2019

Zostavil: o. Marcel Gajdoš, kňaz košickej eparchie

 

1. jún 2019:

Posviatok Nanebovstúpenia – 42. deň Päťdesiatnice. Svätý mučeník Justín Filozof a spoločníci.

Apoštol na liturgii: 43. začalo (Sk 20, 7 – 12) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 48. začalo (14, 10b – 21) = radové čítanie.

Parémie na večierni: Gn 14, 14 – 20;  Dt 1, 8–11. 15–17a;  Dt 10, 14 – 21 = všetky tri svätým otcom.

 

2. jún 2019:

NEDEĽA SVÄTÝCH OTCOV PRVÉHO EKUMENICKÉHO SNEMU, TEDA PRVÉHO NICEJSKÉHO. Posviatok Nanebovstúpenia – 43. deň Päťdesiatnice. (Náš otec svätý Nikefor Vyznávač, konštantínopolský patriarcha.)

 6. hlas, 10. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni: Jn 66. začalo (21, 1 – 14) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 44. začalo (Sk 20, 16-18a. 28-36) = radové čítanie otcom.
Evanjelium na liturgii: Jn 56. začalo (17, 1 – 13) = radové čítanie otcom.

 

3. jún 2019:

Posviatok Nanebovstúpenia – 44. deň Päťdesiatnice. Svätý mučeník Lucilián a spoločníci.

Apoštol na liturgii: 45. začalo (Sk 21, 8 – 14) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 49. začalo (14,27b – 15,7) = radové čítanie.

 

4. jún 2019:

Posviatok Nanebovstúpenia – 45. deň Päťdesiatnice. Náš otec svätý Métrofanés, konštantínopolský patriarcha.

Apoštol na liturgii: 46. začalo (Sk 21, 26 – 32) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 53. začalo (16, 2b – 13a) = radové čítanie.

 

5. jún 2019:

Posviatok Nanebovstúpenia – 46. deň Päťdesiatnice. Svätý hieromučeník Dorotej, týrsky biskup. /Svätý mučeník Kozma, arménsky presbyter./

Apoštol na liturgii: 47. začalo (Sk 23, 1 – 11) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 54. začalo (16, 15 – 23) = radové čítanie.

 

6. jún 2019:

Posviatok Nanebovstúpenia – 47. deň Päťdesiatnice. Náš prepodobný otec Bessarión Divotvorca. Prepodobný Hilarión Nový, igumen Dalmatovho kláštora a vyznávač.

Apoštol na liturgii: 48. začalo (Sk 25, 13 – 19) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 55. začalo (16, 23b – 33a) = radové čítanie.

 

7. jún 2019:

Odovzdanie sviatku Nanebovstúpenia – 48. deň Päťdesiatnice. (Svätý hieromučeník Teodot Ankyrský.)

Apoštol na liturgii: 50. začalo (Sk 27, 1 – 44) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 57. začalo (17, 1a. 18 – 26) = radové čítanie.

 

8. jún 2019:

Piata zádušná sobota – 49. deň Päťdesiatnice. (Prenesenie pozostatkov svätého veľkomučeníka Teodora Tiróna – šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia.)

Apoštol na liturgii: 51. začalo (Sk 28, 1 – 31) = radové čítanie, a 270. začalo (1 Sol 4, 13 – 17) = za zosnulých.
Evanjelium na liturgii: Jn 67. začalo (21, 15 – 25) = radové čítanie, a Jn 16. začalo (5, 24 – 30) = za zosnulých.

Parémie na večierni: Nm 11, 16-17. 24b-29; Joel 2, 23 – 32a; Ez 36, 24 – 28 = všetky tri Zostúpeniu Svätého Ducha.

 

9. jún 2019:

NEDEĽA PÄŤDESIATNICE – ZOSTÚPENIE SVÄTÉHO DUCHA.

 (7. hlas)

Evanjelium na utierni: Jn 65. začalo (20, 19 – 23) = radové zo sviatku.

Apoštol na liturgii: 3. začalo (Sk 2, 1 – 11) = radové zo sviatku.
Evanjelium na liturgii: Jn 27. začalo (7, 37-52; 8,12) = radové zo sviatku.

 

10. jún 2019:

Posviatok Päťdesiatnice – Pondelok Svätého Ducha – odporúčaný sviatok.

Apoštol na liturgii: 229. začalo (Ef 5, 8b – 19) = radové zo sviatku.
Evanjelium na liturgii: Mt 75. začalo (18, 10 – 20) = radové zo sviatku.

Parémie na večierni: 58. začalo od polovice (1 Pt 1, 3 – 9);  58. začalo od polovice (1 Pt 1, 13 – 19);  58. začalo od polovice (1 Pt 2, 11 – 24c) = všetky tri svätým Bartolomejovi a Barnabášovi.

 

11. jún 2019:

Posviatok Päťdesiatnice. Utorok 1. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí apoštoli Bartolomej a Barnabáš – polyelejný sviatok bez bdenia. (Náš otec svätý Cyril, alexandrijský arcibiskup – šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia – presun z predchádzajúcej nedele.)

Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25) = svätým Bartolomejovi a Barnabášovi.

Apoštol na liturgii: 79. začalo (Rim 1, 1-7. 13-17) = radové čítanie, a 28. začalo (Sk 11, 19–26. 29–30) = svätým Bartolomejovi a Barnabášovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 10. začalo (4,25 – 5,13) = radové čítanie, a Lk 51. začalo (10, 16 – 21) = svätým Bartolomejovi a Barnabášovi.

 

12. jún 2019:

Posviatok Päťdesiatnice. Streda 1. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Onufrios Veľký; náš prepodobný otec Peter Atoský – šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia. (Svätý hieromučeník Timotej, pruský biskup – presun z predchádzajúceho pondelka.)

Apoštol na liturgii: 80. začalo (Rim 1, 18 – 27) = radové čítanie, prípadne aj 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = prepodobným.
Evanjelium na liturgii: Mt 12. začalo (5, 20 – 26) = radové čítanie, prípadne aj Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = prepodobným.

 

13. jún 2019:

Posviatok Päťdesiatnice. Štvrtok 1. týždňa po Päťdesiatnici. Svätá mučenica Akvilína. Svätý Trifylios, biskup cyperskej Leukosie.

Apoštol na liturgii: 81. začalo (Rim 1,28 – 2,9) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 13. začalo (5, 27 – 32) = radové čítanie.

 

14. jún 2019:

Posviatok Päťdesiatnice. Piatok 1. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý prorok Elizeus. Náš otec svätý Metod, konštantínopolský patriarcha. (Náš otec svätý Tychón Divotvorca, amatuntský biskup – presun z nasledujúcej nedele.)

Apoštol na liturgii: 82. začalo (Rim 2, 14 – 29) = radové čítanie, prípadne aj 57. začalo (Jak 5, 10 – 20) = prorokovi Elizeovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 14. začalo (5, 33 – 41) = radové čítanie, prípadne aj Lk 14. začalo (4, 22b – 30) = prorokovi Elizeovi.

 

15. jún 2019:

Odovzdanie sviatku Päťdesiatnice. Sobota 1. týždňa po Päťdesiatnici. (Svätý prorok Amos. Prepodobný Hieronym, stridonský presbyter.)

Apoštol na liturgii: 79. začalo od polovice (Rim 1, 7b – 12) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 15. začalo (5, 42 – 48) = radové čítanie.

Parémie na večierni: Iz 43, 9 – 14b;  Múd 3, 1 – 9;  Múd 5,15 – 6,3b = všetky tri Všetkým svätým.

 

16. jún 2019:

NEDEĽA 1. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI – VŠETKÝCH SVÄTÝCH

8. hlas, 1. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni: Mt 116. začalo (28, 16 – 20) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 330. začalo (Hebr 11,33 – 12,2a) = radové Všetkým svätým.
Evanjelium na liturgii: Mt 38. začalo (10, 32–33. 37–38; 19, 27–30) = radové Všetkým svätým.

 

17. jún 2019:

Pondelok 2. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Manuel, Sabel a Izmael. /Náš prepodobný otec Hypatios, igumen Rufínovho kláštora./

[Začiatok petro-pavlovského pôstu.]

Tento deň je plne aliturgický.

Apoštol na obednici: 83. začalo (Rim 2,28 – 3,18) = radové čítanie.
Evanjelium na obednici: Mt 19. začalo (6, 31–34; 7, 9–11) = radové čítanie.

 

18. jún 2019:

Utorok 2. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Leontios.

[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]

Apoštol na liturgii: 86. začalo (Rim 4, 4 – 12) = radové čítanie, prípadne aj 29. začalo (Sk 12, 1 – 11) = svätému Leontiovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 22. začalo (7, 15 – 21) = radové čítanie, prípadne aj Jn 52. začalo (15,17 – 16,2) = svätému Leontiovi.

Parémie na večierni:  77. začalo (Júd 1, 1 – 10);   78. začalo – 1. časť (Júd 1, 11 – 16);   78. začalo – 2. časť (Júd 1, 17 – 25) = všetky tri svätému Júdovi.

 

19. jún 2019:

Svätý apoštol Júda, podľa tela Pánov brat – polyelejný sviatok bez bdenia. Streda 2. týždňa po Päťdesiatnici.

[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]

Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25) = svätému Júdovi.

Apoštol na liturgii: 77. začalo (Júd 1, 1 – 10) = svätému Júdovi, a 87. začalo (Rim 4, 13 – 25) = radové čítanie z tohto dňa, a 89. začalo (Rim 5, 10 – 16) = radové čítanie z nasledujúceho dňa.
Evanjelium na liturgii: Jn 48. začalo od polovice (14, 21 – 24) = svätému Júdovi, a Mt 23. začalo (7, 21 – 23) = radové čítanie z tohto dňa, a Mt 27. začalo (8, 23 – 27) = radové čítanie z nasledujúceho dňa.

Parémie na večierni: Ex 19, 10 – 19;  1 Sam 21, 2 – 7;  1 Kr 17, 2 – 16 = všetky tri Slávnostnej poklone.

 

20. jún 2019:

SLÁVNOSTNÁ POKLONA PREČISTÝM TAJOMSTVÁM TELA A KRVI NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA – veľký a odporúčaný sviatok. (Svätý hieromučeník Metod, patarský biskup.)

[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]

Evanjelium na utierni: Jn 23. začalo od konca (6, 55 – 58) = Slávnostnej poklone.

Apoštol na liturgii: 149. začalo (1 Kor 11, 23 – 32) = Slávnostnej poklone.
Evanjelium na liturgii: Jn 23. začalo (6, 48 – 54) = Slávnostnej poklone.

 

21. jún 2019:

Piatok 2. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Slávnostnej poklony telu a krvi Ježiša Krista. Svätý mučeník Julián Tarzský.

[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]

Apoštol na liturgii: 90. začalo (Rim 5,17 – 6,2) = radové čítanie z tohto dňa, a 94. začalo (Rim 7, 1 – 13) = radové čítanie z nasledujúceho pondelka, prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = svätému Juliánovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 31. začalo (9, 14 – 17) = radové čítanie z tohto dňa, a Mt 34. začalo (9,36 – 10,8) = radové čítanie z nasledujúceho pondelka, prípadne aj Lk 106. začalo (21, 12 – 19) = svätému Juliánovi.

 

22. jún 2019:

Sobota 2. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Slávnostnej poklony telu a krvi Ježiša Krista. Svätý hieromučeník Eusebios, samosatský biskup.

[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]

Apoštol na liturgii: 84. začalo (Rim 3, 19 – 26) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 20. začalo (7, 1 – 8) = radové čítanie.

 

23. jún 2019:

NEDEĽA 2. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Posviatok Slávnostnej poklony telu a krvi Ježiša Krista. Svätá mučenica Agripína.

[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]

1. hlas, 2. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni: Mk 70. začalo (16, 1 – 8) = radové o vzkriesení.

Apoštol na liturgii: 81. začalo od polovice (Rim 2, 10 – 16) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 9. začalo (4, 18 – 23) = radové čítanie.

Parémie na večierni: Gn 17, 15-17. 19a. 18, 11a. 12-14a. 21, 1a. 2. 4-8; Sdc 13, 2-5a. 8. 13-14a. 17-18. 21a;  Iz 40, 1-3. 9a-e. 41, 17d-18. 45, 8a-d. 48, 20b-21b. 54,1 = všetky tri svätému Jánovi Predchodcovi.

 

24. jún 2019:

NARODENIE ÚCTYHODNÉHO A SLÁVNEHO PÁNOVHO PROROKA, PREDCHODCU A KRSTITEĽA JÁNA – veľký a odporúčaný sviatok.

[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]

Evanjelium na utierni: Lk 3. začalo (1, 24 – 25. 57 – 68. 76. 80) = svätému Jánovi Predchodcovi.

Apoštol na liturgii: 112. začalo (Rim 13,11b – 14,4) = svätému Jánovi Predchodcovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 1. začalo (1, 1 – 25. 57 – 68. 76. 80) = svätému Jánovi Predchodcovi.

 

25. jún 2019:

Utorok 3. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Slávnostnej poklony telu a krvi Ježiša Krista. Svätá prepodobná mučenica Febrónia.

[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]

Apoštol na liturgii: 95. začalo (Rim 7,14 – 8,2) = radové čítanie, prípadne aj 181. začalo (2 Kor 6, 1 – 10) = svätej Febrónii.
Evanjelium na liturgii: Mt 35. začalo (10, 9 – 15) = radové čítanie, prípadne aj Lk 33. začalo (7, 36 – 50) = svätej Febrónii.

 

26. jún 2019:

Streda 3. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Slávnostnej poklony telu a krvi Ježiša Krista. Náš prepodobný otec Dávid zo Solúna.

[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]

Apoštol na liturgii: 96. začalo (Rim 8, 2 – 13) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 36. začalo (10, 16 – 22) = radové čítanie.

 

27. jún 2019:

Štvrtok 3. týždňa po Päťdesiatnici. Odovzdanie sviatku Slávnostnej poklony telu a krvi Ježiša Krista. (Náš prepodobný otec Samson Pohostinný.)

[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]

Apoštol na liturgii: 98. začalo (Rim 8, 22 – 27) = radové čítanie z daného dňa, a 101. začalo (Rim 9, 6 – 19) = radové čítanie z nasledujúceho dňa.
Evanjelium na liturgii: Mt 37. začalo (10, 23 – 31) = radové čítanie z daného dňa, a Mt 38. začalo (10, 32 – 36; 11, 1) = radové čítanie z nasledujúceho dňa.

Parémie na večierni: 1 Jn 4, 9 – 16;  Iz 12, 1b – 6;  Iz 49, 8 – 10 = všetky tri Milujúcemu ľudí.

 

28. jún 2019:

NAJSLADŠIEHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA NÁŠHO JEŽIŠA KRISTA, MILUJÚCEHO ĽUDÍ – odporúčaný sviatok. (Prenesenie pozostatkov svätých nezištníkov Kýra a Jána – šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia.)

[Posledný deň petro-pavlovského pôstu.]

Evanjelium na utierni: Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = Milujúcemu ľudí.

Apoštol na liturgii: 306. začalo (Hebr 2, 11 – 18) = Milujúcemu ľudí.
Evanjelium na liturgii: Jn 9. začalo (3, 13 – 17) = Milujúcemu ľudí.

Parémie na večierni:  58. začalo od polovice (1 Pt 1, 3 – 9);  58. začalo od polovice (1 Pt 1, 13 – 19);  58. začalo od polovice (1 Pt 2, 11 – 24c) = všetky tri svätým Petrovi a Pavlovi.

 

29. jún 2019:

SVÄTÍ, SLÁVNI A VŠECHVÁLNI NAJVYŠŠÍ APOŠTOLI PETER A PAVOL – veľký a prikázaný sviatok.

Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25) = svätým Petrovi a Pavlovi.

Apoštol na liturgii: 193. začalo (2 Kor 11,21b – 12,9) = svätým Petrovi a Pavlovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 67. začalo (16, 13 – 19) = svätým Petrovi a Pavlovi.

 

30. jún 2019:

NEDEĽA 3. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Zbor svätých, slávnych a všechválnych dvanástich apoštolov – šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím.

2. hlas, 3. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni: Mk 71. začalo (16, 9 – 20) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 88. začalo (Rim 5, 1 – 10) = radové čítanie, a 131. začalo (1 Kor 4, 9 – 16) = svätým apoštolom.
Evanjelium na liturgii: Mt 18. začalo (6, 22 – 33) = radové čítanie, a Mk 12. začalo (3, 13 – 19) = svätým apoštolom.

 

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava