Home Liturgický kalendár - 2024 1. – 31. január 2024

1. – 31. január 2024

by Stano Gabor
0 comment

LITURGICKÝ KALENDÁR GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI NA SLOVENSKU
NA OBDOBIE OD 1. JANUÁRA 2024 DO 31. JANUÁRA 2024

Zostavil: o. Marcel Gajdoš, kňaz košickej eparchie

1. január 2024:

OBREZANIE PODĽA TELA NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA – veľký a prikázaný sviatok. Pamiatka nášho otca svätého Bazila Veľkého, arcibiskupa kapadóckej Cézarey.

Evanjelium na utierni: Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätému Bazilovi Veľkému.

Apoštol na liturgii sv. Bazila Veľkého: 298. začalo (2 Tim 4, 5 – 8) = z Nedele pred Osvietením, a 254. začalo (Kol 2, 8 – 12) = zo sviatku Obrezania.

Evanjelium na liturgii sv. Bazila Veľkého: Mk 1. začalo (1, 1 – 8) = z Nedele pred Osvietením, a Lk 6. začalo (2, 20-21. 40-52) = zo sviatku Obrezania.

 

2. január 2024:

Utorok 32. (33.) týždňa po Päťdesiatnici. Predsviatok Osvietenia. Náš svätý otec Silvester, rímsky pápež.

Apoštol na liturgii: 60. začalo (1 Pt 3, 10 – 22) = radové čítanie, prípadne aj 318. začalo (Hebr 7,26 – 8,2) = svätému Silvestrovi.

Evanjelium na liturgii: Mk 55. začalo (12, 18 – 27) = radové čítanie, prípadne aj Jn 50. začalo (15, 1 – 7) = svätému Silvestrovi.

 

3. január 2024:

Streda 32. (33.) týždňa po Päťdesiatnici. Predsviatok Osvietenia. Svätý prorok Malachiáš. Svätý mučeník Gordios.

Apoštol na liturgii: 61. začalo (1 Pt 4, 1 – 11) = radové čítanie, prípadne aj 292. začalo (2 Tim 2, 1 – 10) = svätému Gordiovi.

Evanjelium na liturgii: Mk 56. začalo (12, 28 – 37) = radové čítanie, prípadne aj Mt 36. začalo (10, 16 – 22) = svätému Gordiovi.

 

4. január 2024:

Štvrtok 32. (33.) týždňa po Päťdesiatnici. Predsviatok Osvietenia. Zbor svätých sedemdesiatich apoštolov. Náš prepodobný otec Teoktist, igumen zo sicílskeho Kukuma.

Apoštol na liturgii: 62. začalo (1 Pt 4,12 – 5,5) = radové čítanie, prípadne aj 96. začalo od polovice (Rim 8, 8 – 14) = svätým apoštolom.

Evanjelium na liturgii: Mk 57. začalo (12, 38b – 44) = radové čítanie, prípadne aj Lk 50. začalo (10, 1 – 15) = svätým apoštolom.

 

5. január 2024:

Predsviatok Osvietenia. Svätí mučeníci Teopempt a Teónas. Prepodobná Synkletika.

Čiastočne aliturgický deň.

Parémie na kráľovských hodinkách:

na 1. hodinke: Iz 35, 1 – 10.
na 3. hodinke: Iz 1, 16 – 20.
na 6. hodinke: Iz 12, 3 – 6.
na 9. hodinke: Iz 49, 8 – 15.

Apoštol na kráľovských hodinkách:
na 1. hodinke: 33. začalo (Sk 13, 25 – 33a),
na 3. hodinke: 42. začalo (Sk 19, 1 – 8),
na 6. hodinke: 91. začalo (Rim 6, 3b – 11),
na 9. hodinke: 302. začalo (Tít 2, 11–14; 3, 4–7).

 Evanjelium na kráľovských hodinkách:

na 1. hodinke: Mt 5. začalo (3, 1 – 11),
na 3. hodinke: Mk 1. začalo (1, 1 – 8),
na 6. hodinke: Mk 2. začalo (1, 9 – 15),
na 9. hodinke: Mt 6. začalo (3, 13 – 17).

Parémie na večierni s liturgiou sv. Bazila Veľkého: Gn 1, 1 – 13;  Ex 14, 15-18. 21-23. 27-29a;  Ex 15,22 – 16,1a;  Joz 3, 7-8. 15-17;  4 Kr 2, 6 – 14;  4 Kr 5, 9 – 14;  Iz 1, 16 – 20;  Gn 32, 2b – 11a;  Ex 2, 5 – 10;  Sdc 6, 36 – 40;  3 Kr 18, 30 – 39;  4 Kr 2, 19 – 22;  Iz 49, 8 – 15.

Verše k tropáru po 3. parémii: Ž 66, 2 – 8.
Verše k tropáru po 6. parémii: Ž 92, 1 – 5.

 Apoštol na večierni s liturgiou sv. Bazila Veľkého: 143. začalo (1 Kor 9, 19 – 27).
Evanjelium na večierni s liturgiou sv. Bazila Veľkého: Lk 9. začalo (3, 1 – 18).

Parémie na veľkom svätení vody: Iz 35, 1 – 10;  Iz 55, 1 – 13;  Iz 12, 3 – 6.
Apoštol na veľkom svätení vody: 143. začalo od polovice (1 Kor 10, 1 – 4).

Evanjelium na veľkom svätení vody: Mk 2. začalo (1, 9 – 11).

 

6. január 2024:

SVÄTÉ BOHOZJAVENIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA – veľký a prikázaný sviatok.

Evanjelium na utierni: Mk 2. začalo (1, 9 – 11) = zo sviatku Bohozjavenia.

Apoštol na liturgii: 302. začalo (Tít 2, 11–14; 3, 4–7) = zo sviatku Bohozjavenia.
Evanjelium na liturgii: Mt 6. začalo (3, 13 – 17) = zo sviatku Bohozjavenia.

 

7. január 2024:

NEDEĽA PO OSVIETENÍ. Posviatok Osvietenia. Zhromaždenie k svätému a slávnemu Pánovmu prorokovi, predchodcovi a krstiteľovi Jánovi – šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím.

7. hlas, 10. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni: Jn 66. začalo (21, 1 – 14) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 224. začalo od polovice (Ef 4, 7 – 13) = z Nedele po Osvietení, a 42. začalo (Sk 19, 1 – 8) = svätému Jánovi Predchodcovi.

Evanjelium na liturgii: Mt 8. začalo (4, 12 – 17) = z Nedele po Osvietení, a Jn 3. začalo (1, 29 – 34) = svätému Jánovi Predchodcovi.

 

8. január 2024:

Pondelok 33. (32.) týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Osvietenia. Náš prepodobný otec Juraj Chozebita. Naša prepodobná matka Dominika. /Prepodobný Emilián vyznávač./

Apoštol na liturgii: 53. začalo (Jak 2, 14 – 26) = radové čítanie.

Evanjelium na liturgii: Mk 48. začalo (10, 46b – 52) = radové čítanie.

 

9. január 2024:

Utorok 33. (32.) týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Osvietenia. Svätý mučeník Polyeukt.

Apoštol na liturgii: 54. začalo (Jak 3, 1 – 10) = radové čítanie.

Evanjelium na liturgii: Mk 50. začalo (11, 11 – 23) = radové čítanie.

 

10. január 2024:

Streda 33. (32.) týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Osvietenia. Náš otec svätý Gregor, nysský biskup. Prepodobný Domicián, meliténsky biskup. (Náš prepodobný otec Marcián, presbyter a ekonóm Veľkej cirkvi.)

Apoštol na liturgii: 55. začalo (Jak 3,11 – 4,6) = radové čítanie.

Evanjelium na liturgii: Mk 51. začalo (11, 22b – 26) = radové čítanie.

Parémie na večierni: Múd 3, 1 – 9;  Múd 5,15 – 6,3b;  Múd 4, 7 – 15 = všetky tri prepodobnému Teodózovi.

 

11. január 2024:

Posviatok Osvietenia. Náš prepodobný otec Teodóz, vodca mníchov spoločného života – polyelejný sviatok bez bdenia. Štvrtok 33. (32.) týždňa po Päťdesiatnici.

Evanjelium na utierni: Lk 24. začalo (6, 17 – 23a) = svätému Teodózovi.

Apoštol na liturgii: 176. začalo (2 Kor 4, 6 – 15) = svätému Teodózovi, prípadne aj 56. začalo (Jak 4,7 – 5,9) = radové čítanie.

Evanjelium na liturgii: Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = svätému Teodózovi, prípadne aj Mk 52. začalo (11, 27 – 33) = radové čítanie.

 

12. január 2024:

Piatok 33. (32.) týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Osvietenia. Svätá mučenica Tatiana.

Apoštol na liturgii: 58. začalo (1 Pt 1, 1 – 2. 10 – 12; 2, 6 – 10) = radové čítanie.

Evanjelium na liturgii: Mk 53. začalo (12, 1 – 12) = radové čítanie.

 

13. január 2024:

Sobota po Osvietení. Sobota 33. (32.) týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Osvietenia. Svätí mučeníci Hermyl a Stratonik. Naši prepodobní otcovia, ktorí boli zavraždení na vrchu Sinaj a na púšti Raita – presun z nasledujúceho dňa.

Apoštol na liturgii: 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = zo soboty po Osvietení, a 273. začalo (1 Sol 5, 14 – 23) = radové čítanie, prípadne aj 99. začalo (Rim 8, 28 – 39) = prepodobným zo Sinaja a Raity.

Evanjelium na liturgii: Mt 7. začalo (4, 1 – 11) = zo soboty po Osvietení, a Lk 84. začalo (17, 3 – 10) = radové čítanie, prípadne aj Lk 24. začalo (6, 17 – 23a) = prepodobným zo Sinaja a Raity.

.

14. január 2024:

NEDEĽA O ZACHEJOVI. Odovzdanie sviatku Bohozjavenia. /Pamiatka odchodu do večnosti svätej apoštolom rovnej Niny, osvietiteľky Gruzínska./

8. hlas, 11. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 285. začalo od polovice (1 Tim 4, 9 – 15) = z Nedele o Zachejovi.

Evanjelium na liturgii: Lk 94. začalo (19, 1 – 10) = z Nedele o Zachejovi.

 

15. január 2024:

Pondelok 34. (33.) týždňa po Päťdesiatnici. Naši prepodobní otcovia Pavol Tébsky a Ján Chatrčník – šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia.

Apoštol na liturgii: 59. začalo (1 Pt 2,21b – 3,9) = radové čítanie, prípadne aj 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = svätým Pavlovi a Jánovi.

Evanjelium na liturgii: Mk 54. začalo (12, 13 – 17) = radové čítanie, prípadne aj Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = svätým Pavlovi a Jánovi.

 

16. január 2024:

Utorok 34. (33.) týždňa po Päťdesiatnici. Poklona úctyhodným reťaziam svätého a všechválneho apoštola Petra – šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia.

Apoštol na liturgii: 29. začalo (Sk 12, 1 – 11) = svätému Petrovi.

Evanjelium na liturgii: Jn 67. začalo (21, 15 – 25) = svätému Petrovi.

Parémie na večierni: Múd 3, 1 – 9;  Múd 5,15 – 6,3b;  Múd 4, 7 – 15 = všetky tri svätému Antonovi Veľkému.

 

17. január 2024:

Náš prepodobný a bohonositeľský otec Anton Veľký – polyelejný sviatok s bdením. Streda 34. (33.) týždňa po Päťdesiatnici.

Evanjelium na utierni: Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = svätému Antonovi Veľkému.

Apoštol na liturgii: 335. začalo (Hebr 13, 17 – 21) = svätému Antonovi Veľkému.

Evanjelium na liturgii: Lk 24. začalo (6, 17 – 23a) = svätému Antonovi Veľkému.

 

18. január 2024:

Štvrtok 34. (33.) týždňa po Päťdesiatnici. Naši otcovia svätý Atanáz a svätý Cyril, alexandrijskí arcibiskupi – šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia.

Apoštol na liturgii: 334. začalo (Hebr 13, 7 – 16) = svätým Atanázovi a Cyrilovi.

Evanjelium na liturgii: Mt 11. začalo (5, 14 – 19) = svätým Atanázovi a Cyrilovi.

 

19. január 2024:

Piatok 34. (33.) týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Makarios Egyptský – šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia.

Apoštol na liturgii: 64. začalo (2 Pt 1, 1 – 10) = radové čítanie z tohto dňa; ak sa k zajtrajšku koná bdenie, tak aj 293. začalo (2 Tim 2, 11 – 19) = radové čítanie z nasledujúceho dňa; prípadne aj 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = svätému Makariovi.

Evanjelium na liturgii: Mk 58. začalo (13, 1 – 8) = radové čítanie z tohto dňa; ak sa k zajtrajšku koná bdenie, tak aj Lk 88. začalo (18, 2 – 8a) = radové čítanie z nasledujúceho dňa; prípadne aj Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = svätému Makariovi.

Parémie na večierni: Múd 3, 1 – 9;  Múd 5,15 – 6,3b;  Múd 4, 7 – 15 = všetky tri svätému Eutymiovi Veľkému.

 

20. január 2024:

Náš prepodobný a bohonositeľský otec Eutymios Veľký – polyelejný sviatok s bdením. Sobota 34. (33.) týždňa po Päťdesiatnici. (Náš prepodobný otec Maxim Vyznávač a svätý mučeník Neofyt – presun z nasledujúcej nedele.)

Evanjelium na utierni: Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = svätému Eutymiovi Veľkému.

Apoštol na liturgii: 335. začalo (Hebr 13, 17 – 21) = svätému Eutymiovi Veľkému; ak sa k dnešku nekonalo bdenie, tak aj 293. začalo (2 Tim 2, 11 – 19) = radové čítanie.

Evanjelium na liturgii: Lk 24. začalo (6, 17 – 23a) = svätému Eutymiovi Veľkému; ak sa k dnešku nekonalo bdenie, tak aj Lk 88. začalo (18, 2 – 8a) = radové čítanie.

 

21. január 2024:

NEDEĽA O MÝTNIKOVI A FARIZEJOVI – začiatok predpôstneho obdobia. (Svätí mučeníci Eugen, Kandidus, Valerián a Akvila.)

1. hlas, 1. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni: Mt 116. začalo (28, 16 – 20) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 296. začalo (2 Tim 3, 10 – 15) = z Nedele o mýtnikovi a farizejovi.

Evanjelium na liturgii: Lk 89. začalo (18, 10 – 14) = z Nedele o mýtnikovi a farizejovi.

 

22. január 2024:

Pondelok 35. (34.) týždňa po Päťdesiatnici – predpôstne obdobie. Svätý apoštol Timotej. Svätý prepodobný mučeník Anastáz Perzský.

Apoštol na liturgii: 66. začalo (2 Pt 1,20 – 2,9) = radové čítanie, prípadne aj 290. začalo od polovice (2 Tim 1, 3 – 9a) = svätému Timotejovi.

Evanjelium na liturgii: Mk 59. začalo (13, 9 – 13) = radové čítanie, prípadne aj Lk 50. začalo (10, 1 – 15) = svätému Timotejovi.

 

23. január 2024:

Utorok 35. (34.) týždňa po Päťdesiatnici – predpôstne obdobie. Svätý hieromučeník Klement, ankyrský biskup. /Svätý mučeník Agatangel./

Apoštol na liturgii: 67. začalo (2 Pt 2, 9 – 22) = radové čítanie, prípadne aj 334. začalo (Hebr 13, 7 – 16) = svätému Klementovi.

Evanjelium na liturgii: Mk 60. začalo (13, 14 – 23) = radové čítanie, prípadne aj Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätému Klementovi.

 

24. január 2024:

Streda 35. (34.) týždňa po Päťdesiatnici – predpôstne obdobie. Naša prepodobná matka Xénia Rímska.

Apoštol na liturgii: 68. začalo (2 Pt 3, 1 – 18) = radové čítanie.

Evanjelium na liturgii: Mk 61. začalo (13, 24 – 31) = radové čítanie.

Parémie na večierni: Prís 10, 7a. 6a. 3, 13-14. 15ad. 16. 8, 6a. 34b. 35. 4. 12. 14. 17. 5-9. 1, 23c. 15, 4b;   Prís 10, 31a. 32a. 11, 2b. 10, 2b. 11, 7a. 19a. 13, 2a. 9a. 15, 2a. 14, 33a. 22, 11ab + Múd 6, 12a. 13. 12b. 14a. 15b. 16ab. 7, 30b. 8, 2c. 2ab. 3b. 4. 7bcde. 8. 21cd. 9, 1-2. 3a. 4. 5a. 10. 11bc. 14;  Múd 4, 7 – 15 = všetky tri svätému Gregorovi Teológovi.

 

25. január 2024:

Náš otec svätý Gregor Teológ, konštantínopolský arcibiskup – polyelejný sviatok bez bdenia. Štvrtok 35. (34.) týždňa po Päťdesiatnici – predpôstne obdobie.

Evanjelium na utierni: Jn 35. začalo od polovice (10, 1 – 9) = svätému Gregorovi Teológovi.

Apoštol na liturgii: 151. začalo (1 Kor 12, 7 – 11) = svätému Gregorovi Teológovi, a 69. začalo (1 Jn 1,8 – 2,6) = radové čítanie.

Evanjelium na liturgii: Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätému Gregorovi Teológovi, a Mk 62. začalo (13,31 – 14,2) = radové čítanie.

 

26. január 2024:

Piatok 35. (34.) týždňa po Päťdesiatnici – predpôstne obdobie. Náš prepodobný otec Xenofont, jeho manželka Mária a synovia.

Apoštol na liturgii: 70. začalo (1 Jn 2, 7 – 17) = radové čítanie.

Evanjelium na liturgii: Mk 63. začalo (14, 3 – 9) = radové čítanie.

Parémie na večierni: Prís 10, 7a. 6a. 3, 13-14. 15ad. 16. 8, 6a. 34b. 35. 4. 12. 14. 17. 5-9. 1, 23c. 15, 4b;  Prís 10, 31a. 32a. 11, 2b. 10, 2b. 11, 7a. 19a. 13, 2a. 9a. 15, 2a. 14, 33a. 22, 11ab + Múd 6, 12a. 13. 12b. 14a. 15b. 16ab. 7, 30b. 8, 2c. 2ab. 3b. 4. 7bcde. 8. 21cd. 9, 1-2. 3a. 4. 5a. 10. 11bc. 14;  Prís 29, 2a + Múd 4, 1bc. 14a. 6, 11. 17a. 18a. 21b. 22b. 7, 15cd. 16b. 21b. 22a. 26ac. 27d. 29. 10, 9. 10b. 10d. 12acd. 7, 30b. 2, 1a. 10. 11a. 12-15. 16abc. 17. 19-22a. 23a. 15, 1. 16, 13a + Prís 3, 34ba = všetky tri svätému Jánovi Zlatoústemu.

 

27. január 2024:

Prenesenie úctyhodných pozostatkov nášho otca svätého Jána Zlatoústeho – polyelejný sviatok bez bdenia. Sobota 35. (34.) týždňa po Päťdesiatnici – predpôstne obdobie. (Náš prepodobný otec Efrém Sýrsky – šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia – presun z nasledujúcej nedele.)

Evanjelium na utierni: Jn 35. začalo od polovice (10, 1 – 9) = svätému Jánovi Zlatoústemu.

Apoštol na liturgii: 318. začalo (Hebr 7,26 – 8,2) = svätému Jánovi Zlatoústemu, a 295. začalo (2 Tim 3, 1 – 9) = radové čítanie.

Evanjelium na liturgii: Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätému Jánovi Zlatoústemu, a Lk 103. začalo (20,45b – 21,4) = radové čítanie.

 

28. január 2024:

NEDEĽA O MÁRNOTRATNOM SYNOVI – predpôstne obdobie.

2. hlas, 2. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni: Mk 70. začalo (16, 1 – 8) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 135. začalo (1 Kor 6, 12 – 20) = z Nedele o márnotratnom synovi.

Evanjelium na liturgii: Lk 79. začalo (15, 11 – 32) = z Nedele o márnotratnom synovi.

 

29. január 2024:

Pondelok mäsopôstneho týždňa – predpôstne obdobie. Prenesenie pozostatkov svätého hieromučeníka Ignáca Bohonositeľa – šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia.

Apoštol na liturgii: 71. začalo (1 Jn 2,18 – 3,10) = radové čítanie z tohto dňa; ak sa k zajtrajšku koná bdenie, tak aj 72. začalo (1 Jn 3,10b – 20) = radové čítanie z nasledujúceho dňa; prípadne aj 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = svätému Efrémovi Sýrskemu.

Evanjelium na liturgii: Mk 49. začalo (11, 1 – 11) = radové čítanie z tohto dňa; ak sa k zajtrajšku koná bdenie, tak aj Mk 64. začalo (14, 10 – 42) = radové čítanie z nasledujúceho dňa; prípadne aj Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = svätému Efrémovi Sýrskemu.

Parémie na večierni: Dt 1, 8-11. 15-17a;  Dt 10, 14 – 21;  Múd 3, 1 – 9 = všetky trom svätiteľom.

 

30. január 2024:

Traja svätí svätitelia, veľkí veľkňazi Bazil Veľký, Gregor Teológ a Ján Zlatoústy – polyelejný sviatok s bdením. (Svätý hieromučeník Hippolyt.) /predpôstne obdobie/

Evanjelium na utierni: Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = trom svätiteľom.

Apoštol na liturgii: 334. začalo (Hebr 13, 7 – 16) = trom svätiteľom; ak sa k dnešku nekonalo bdenie, tak aj 72. začalo (1 Jn 3,10b – 20) = radové čítanie.

Evanjelium na liturgii: Mt 11. začalo (5, 14 – 19) = trom svätiteľom; ak sa k dnešku nekonalo bdenie, tak aj Mk 64. začalo (14, 10 – 42) = radové čítanie.

 

31. január 2024:

Streda mäsopôstneho týždňa – predpôstne obdobie. Svätí divotvorcovia a nezištníci Kýros a Ján – šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia.

Apoštol na liturgii: 73. začalo (1 Jn 3,21 – 4,6) = radové čítanie, prípadne aj 153. začalo (1 Kor 12,27 – 13,8a) = svätým Kýrovi a Jánovi.

Evanjelium na liturgii: Mk 65. začalo (14,43 – 15,1) = radové čítanie, prípadne aj Mt 34. začalo od polovice (10, 1. 5-8) = svätým Kýrovi a Jánovi.

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava