Home Zo života eparchie Sviatky Kristovho narodenia v bratislavskej katedrále 2023

Sviatky Kristovho narodenia v bratislavskej katedrále 2023

by Stano Gabor
0 comment

Koncert „Na nebi zorja“

Tradičným koncertom kolied pod názvom „Na nebi zorja“ v podaní zboru Kyrillomethodeon vstúpili bratislavskí gréckokatolíci do slávenia sviatkov Kristovho Narodenia. Už niekoľko rokov býva zvykom, že sa tento koncert koná v prvý deň predprazdenstva, 20. decembra, a nebolo tomu inak ani tento rok.

Spevácky zbor Kyrillomethodeon na čele s dirigentom Ladislavom Sabolčákom tradičnými koledami a vianočnými piesňami byzantského obradu vyladil v priestoroch katedrály radostnú „roždestvenskú“ atmosféru, ktorá následne pokračovala posedením pri kapustnici v aule Eparchiálneho úradu.

V piatok, 22. decembra, ktorý bol aliturgickým dňom, sa v Katedrále Povýšenia svätého Kríža v Bratislave slávili kráľovské hodinky: z pastoračných dôvodov boli rozdelené na ranné slávenie (prvá a tretia hodinka) a večerné slávenie (šiesta a deviata), ktorému predchádzalo vysluhovanie sviatosti zmierenia.

Duchovná obnova vladyku Milana v Rádiu Lumen

Tohtoročná predvianočná príprava veriacich bola obohatená aj o dvojdňovú duchovnú obnovu, ktorú mal pomocný biskup bratislavskej eparchie vladyka vladyka Milan Lach SJ na vlnách rádia Lumen, v piatok 22. a v sobotu 23. decembra. Vo svojich úvahách a zamysleniach sa inšpiroval myšlienkami cirkevných otcov k sviatku Kristovho narodenia. Poukázal aj na zobrazenie tohto sviatku na ikone, ktoré je nesmierne bohaté na symboliku. V nedeľu praotcov navštívil vladyka Milan miestnu banskobystrickú gréckokatolícku farnosť a slávil božskú liturgiu.

Na štedrý deň, na ktorý tohto roku pripadla aj nedeľa praotcov, sa doobeda slávili v katedrále sv. liturgie z nedele, večer veľká večiereň a o 21.30 h. veľké povečerie s litijou, ktorému predsedal vladyka Milan, pomocný biskup bratislavskej eparchie. Pre toto povečerie je typické, že sa spieva radostný spev z knihy proroka Izaiáša „S nami Boh“, ktorý rozozvučal celú katedrálu.

V závere vladyka pozdravil prítomných týmito slovami: „Spievali sme: všetko tvorstvo sa raduje, že sa v Betleheme narodil Spasiteľ a je koniec nástrahám pekla. Diabol a nástrahy pekla boli definitívne zničené práve príchodom Boha na svet. Vtedy začala naša spása, náš nový život. A ja chcem z celého srdca zapriať Vám, vašim rodinám, i vašim blízkym práve túto radosť: radosť z toho, že Boh nezabudol na človeka. Aby sme sa z toho tešili, lebo toto je najväčší dar, že máme v Bohu nový život. Želám vám požehnané milostiplné sviatky Božieho narodenia naplnené radosťou, pokojom a Božou blízkosťou. Christos raždajetsja!“ Spevom kolied sa toto neskorovečerné slávenie ukončilo.

Sviatok Kristovho narodenia

Na sviatok Kristovho narodenia slávil vladyka Milan Lach spolu s duchovenstvom archijerejskú liturgiu sv. Bazila Veľkého v slovenskom jazyku. Pred liturgiou sa konala tradičná jasličková pobožnosť detí, ktoré scénickým spôsobom predstavili udalosti narodenia Pána v judskom Betleheme. Deti z farnosti sa týmto spôsobom zapájajú do koledovania projektu Dobrá novina, ktorá pomáha chudobných deťom na africkom kontinente; tohtoročná pomoc je zameraná na Južný Sudán a na tento účel bol venovaný aj výťažok z myrovania po liturgiách. Deti z farnosti mali tiež možnosť zapojiť sa do akcie „Deti deťom“, a to takým spôsobom, že počas Vianoc mohli priniesť darček do chrámu pod vianočný stromček; tieto darčeky budú následne odovzdané deťom v núdzi prostredníctvom farskej charity.

Z homílie vladyku Milana

Vo svojej homílii sa vladyka Milan zamýšľal na tajomstvom sviatku Kristovho narodenia, ktoré je paradoxom pre tento svet: „Dnes napĺňa naše chrámy, ale i celý svet radostná správa, a tou správou je, že sme zachránení. Spievali sme v tropároch a neustále to opakujeme vo všetkých stichirách, včera na večierni, na veľkom povečerí, i dnes na utierni. Všetky tieto texty nám bratia a sestry hovoria jednu dôležitú vec: Boh prichádza na svet ako malé dieťa, čo je veľký paradox. A jedna zo stichír dokonca hovorí: plienkami si rozlomil okovy zla.

Boh lomí okovy zla. To je niečo úžasné, niečo nepochopiteľné. A prečo to Boh takto urobil? Dôvod je len jeden: lebo teba i mňa miluje. Boh to robí preto, lebo nás miluje. Boh preto robí tento paradox, toto bláznovstvo sveta. Lebo pre tento svet je to bláznovstvo, je to výsmech, lebo takého bezbranné dieťa nemôže predsa vyriešiť problém. Tento svet je naučený riešiť problémy tankami, balistickými raketami, lietadlovými loďami… A kde sú riešenia? Kde sú tie veľké riešeniach mocných tohto sveta, aby dokázali raz a navždy nastoliť pokoj? Niet takých riešení a nebudú, lebo jediný, kto môže dať riešenie, je práve toto malé dieťa, ktoré prichádza na svet, ako to tu naše deti predstavili pred božskou liturgiou. Je to tajomstvo a ono sa opakuje dvetisíc rokov a bude sa opakovať naďalej.“

Vladyka Milan ďalej poukázal na prvotný hriech prarodičov Adama a Evy, ktorý spôsobil, že človek sa odvrátil od Boha, ale Boh pre človeka pripravil záchranu: „Prví ľudia, pôvodne určení k večnému životu, zlyhali, dá sa povedať na 100%. A týmito zlyhaniami prechádza každý jeden z nás, bratia a sestry, v našich osobných životoch. Preto potrebujeme pokánie, spovednice, spovede, kňazov, lebo denne si na vlastnej koži uvedomujeme naše zlyhania, naše pády, naše hriechy. Chvalabohu, je dobré, že si to uvedomujeme…“

Biskup Lach ďalej poukázal na spravodlivých mužov Starého zákona, ktorí sa nedožili Kristovho narodenia v tele. „Keď čítame Starú zmluvu, prorokov, ani jeden z nich nedosiahol to, čo my dnes. Lebo bolo veľa patriarchov, veľa prorokov, veľa spravodlivých mužov Starého zákona, ktorí žili omnoho čnostnejší život ako napr. ja, alebo daktorí z nás a nedostali to, nedosiahli to, čo Boh pripravil, brat, sestra, tebe aj mne. Lebo ako hovorí sv. Bazil vo svojej homílii –  to, čo bolo povedané Adamovi, keď bol vyhnaný z raja, že si prah a na prah sa obrátiš, v momente, keď prichádza Kristus na svet, hovorí Adamovi: Pozdvihujem ťa zo zeme, aby si sa stal obyvateľom neba. A to je úplný obrat o 180 stupňov. A práve preto túto udalosť, tento sviatok dnes slávime.“

Vladyka tiež vyzval veriacich, aby vo svojom okolí a pracovnom prostredí svedčili o tom, že na Vianoce slávili udalosť, ktorá je veľmi dôležitá, lebo nám dáva zmysel života a vieme prečo žijeme: Narodil sa Ježiš Kristus, aby nám dal nový život.

V závere homílie vladyka vyzval, aby sme si nedali vziať túto veľkú radosť z našich sŕdc: „To „S nami Boh“, to potrebujeme počuť neustále, každý deň si to opakovať, že Boh je s nami. Že Boh neopúšťa tento svet, aj keď vidíme veľké drámy, ktoré sa dejú, okolo nás, v okolitých štátoch, na Blízkom východe, na Ukrajine, v krajinách Afriky… Ale my pamätajme na jedno: že Boh je s nami, preto bdejme a túto dnešnú radosť, radosť Roždestva, Vianoc, si nedajme vziať, ale ju šírme ďalej okolo seba každý deň v našich rodinách a všade, kde budeme. Christos raždajetsja!

Farský kalendár „Požehnanie Pánovo“

Na nastávajúci občiansky rok 2024 pripravila farnosť pri katedrále aj farský nástenný kalendár pod názvom Požehnanie Pánovo. Tvorí ho 13 fotografií umeleckého fotografa a miestneho farníka Timoteja Križku, na ktorých zachytil deti ako účastníkov svätenín a požehnaní v našom katedrálnom chráme.

-sg-

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava