Home Zo života Cirkvi Ikona Narodenia Pána

Ikona Narodenia Pána

by Stano Gabor
0 comment

RizdvoPravý význam Vianoc pekne vystihuje ikona Narodenia Pána. V jej strede je Kristus, ktorý leží v obdĺžnikovej sťaby truhličke v čiernej jaskyni. Jaskyňa znázorňuje temnotu, v ktorej bol svet; Kristus prišiel do tejto temnoty ako Slnko spravodlivosti. Jaskyňa je zároveň aj predobrazom hrobu, do ktorého bude Ježiš pochovaný po ukrižovaní. Kristus uložený akoby v malej rakve a zabalený podobne ako mŕtvola. To všetko odkazuje na to, že Ježiš prišiel na svet nato, aby sa obetoval za nás. Niektorí tiež hovoria, že rakva odkazuje na košík, v ktorom sa Mojžiš zachránil z Nílu.

Jasle pre dobytok nám ukazujú, že Kristus sa ponížil (gr. kenosis, csl.istoščánije), a to až medzi zvieratá. Človek sa totiž hriechom ponížil na úroveň zvieraťa, preto Kristus sa takto znižuje k nemu – je uložený medzi zvieratami.

Vôl a osol v jaskyni odkazujú na Izaiášovo proroctvo: „Vôl si pozná gazdu a osol jasle svojho pána; Izrael nepozná, môj ľud nepochopí“ (Iz 1, 3).

Bohorodička je často znázornená v polosede alebo sede, čo naznačuje, že rodila bez bolestí, nie je teda vyčerpaná z pôrodu.

V hornej časti ikony sú znázornení anjeli, niektorí zvestujú pastierom radostnú zvesť a iní sa klaňajú narodenému Božiemu Synovi. Niekedy majú anjeli na znak úcty zahalené ruky.

Mudrci-mágovia sú často na koňoch a na hlavách majú perzské čapičky. Traduje sa, že keď perzské vojská plienili Svätú zem, vtrhli aj do Chrámu Narodenia v Betleheme kde uvideli na ikone týchto mudrcov s perzskými čiapkami a chrám nechali na pokoji. Títo mudrci-mágovia boli prví pohania, ktorí uverili v Krista (zatiaľ čo pastieri boli prví Židia, ktorí uverili v Ježiša).

Hviezda, ktorá ukazuje zhora na novonarodeného Božieho Syna má často tri lúče ako symbol presvätej Trojice. V súvislosti s hviezdou, ktorá poučila mágov o narodení Ježiša Krista, je zaujímavé poukázať aj na skutočnosť, že v staroveku si mnohí mysleli, že osud každého človeka je určený konšteláciou hviezdy, pri ktorej sa narodí. Ale keď sa narodil Kristus, tak aj hviezdy sa pohli a museli sa prispôsobiť – jedna „zišla“ do Betlehema.

Zaujímavým výjavom na ikone Narodenia je postava Jozefa sediaceho v rohu ikony. Pri ňom je postava starca, ktorý sa s ním rozpráva. Podľa niektorých sedí Jozef v pochybnostiach a postava pri ňom je pokušiteľ. Na niektorých ikonách je dokonca Bohorodička otočená k Jozefovi a nie k Ježišovi, čo označuje, že Mária je vždy tam, kde sú problémy či pochybnosti vo viere, ona stále stojí pri nás.

Väčšina teológov je však proti výkladu, že muž zhovárajúci sa s Jozefom, je pokušiteľ. Skôr ide o proroka Izaiáša, ktorý prichádza k Jozefovi, ktorý ešte stále nerozumie tajomstvu. Izaiáš mu vysvetľuje, že teraz sa naplnilo jeho proroctvo o Panne, ktorá rodí syna Emanuela, čo znamená „S nami Boh“ (Iz 7,14n.).

Zdroj: www.grkat.nfo.sk

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava