Home Liturgický kalendár - 2019 1. – 31. marec 2019

1. – 31. marec 2019

by Stano Gabor
0 comment

LITURGICKÝ KALENDÁR GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI NA SLOVENSKU NA OBDOBIE OD 1. MARCA 2019 DO 31. MARCA 2019

Zostavil: o. Marcel Gajdoš, kňaz košickej eparachie

1. marec 2019:
Piatok syropôstneho týždňa – predpôstne obdobie. Svätá prepodobná mučenica Eudokia.

Toto je plne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke: Zach 8, 7 – 17 = z daného dňa.
Parémie na večierni: Zach 8, 19 – 23 = z daného dňa.

2. marec 2019:
Sobota syropôstneho týždňa, teda pamiatka všetkých našich prepodobných a bohonositeľských otcov, ktorí sa preslávili pôstmi – predpôstne obdobie. (Svätý hieromučeník Teodot, kerynejský biskup.)

Apoštol na liturgii: 115. začalo (Rim 14, 19 – 26) = radové čítanie, a 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = prepodobným otcom.
Evanjelium na liturgii: Mt 16. začalo (6, 1 – 13) = radové čítanie, a Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = prepodobným otcom.

3. marec 2019:
SYROPÔSTNA NEDEĽA – posledný deň predpôstneho obdobia. (Svätí mučeníci Eutropios a jeho spoločníci Kleonik a Bazilisk.)

8. hlas, 8. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni: Jn 64. začalo (20, 11 – 18) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 112. začalo (Rim 13,11b – 14,4) = zo Syropôstnej nedele.
Evanjelium na liturgii: Mt 17. začalo (6, 14 – 21) = zo Syropôstnej nedele.

4. marec 2019:
Pondelok prvého týždňa Veľkého pôstu – začiatok Veľkého pôstu, konkrétne Štyridsiatnice. Náš prepodobný otec Gerasim od Jordána.

Toto je plne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke: Iz 1, 1 – 20 = z daného dňa.
Parémie na večierni: Gn 1, 1 – 13; Prís 1, 1 – 20 = obidve z daného dňa.

5. marec 2019:
Utorok prvého týždňa Veľkého pôstu – 2. deň Štyridsiatnice. Svätý mučeník Konón.

Toto je plne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke: Iz 1,19 – 2,3e = z daného dňa.
Parémie na večierni: Gn 1, 14 – 23; Prís 1, 20 – 33 = obidve z daného dňa.

6. marec 2019:
Streda prvého týždňa Veľkého pôstu – 3. deň Štyridsiatnice. Štyridsiati dvaja svätí mučeníci z Amoria.

Toto je čiastočne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke: Iz 2, 3f – 11 = z daného dňa.
Parémie na LVPD: Gn 1,24 – 2,3; Prís 2, 1 – 22 = obidve z daného dňa.

7. marec 2019:
Štvrtok prvého týždňa Veľkého pôstu – 4. deň Štyridsiatnice. Svätí hieromučeníci, ktorí boli biskupmi v Chersone: Bazil, Efrém, Kapitón, Eugen, Aiterios a ďalší.

Toto je plne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke: Iz 2, 11c – 21 = z daného dňa.
Parémie na večierni: Gn 2, 4 – 19; Prís 3, 1 – 18 = obidve z daného dňa.

8. marec 2019:
Piatok prvého týždňa Veľkého pôstu – 5. deň Štyridsiatnice. Náš prepodobný otec a vyznávač Teofylakt, nikomédijský biskup.

Toto je čiastočne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke: Iz 3, 1 – 14b = z daného dňa.
Parémie na LVPD: Gn 2,20 – 3,20; Prís 3, 19 – 34; Iz 43, 9 – 14b; Múd 3, 1 – 9; Múd 5,15 – 6,3b = dve zo dňa, tri sebastejským mučeníkom.

9. marec 2019:
Sobota prvého týždňa Veľkého pôstu, teda pamiatka na div kolyvy, ktorý urobil svätý veľkomučeník Teodor Tirón – 6. deň Štyridsiatnice. Štyridsiati svätí mučeníci umučení v Sebastejskom jazere – polyelejný sviatok bez bdenia..

Evanjelium na utierni: Lk 106. začalo (21, 12 – 19) = sebastejským mučeníkom.

Apoštol na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: 303. začalo (Hebr 1, 1 – 12) = radové čítanie, a 292. začalo (2 Tim 2, 1 – 10) = svätému Teodorovi Tirónovi, a 331. začalo (Hebr 12, 1 – 10) = sebastejským mučeníkom.
Evanjelium na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: Mk 10. začalo (2,23 – 3,5) = radové čítanie, a Jn 52. začalo (15,17 – 16,2) = svätému Teodorovi Tirónovi, a Mt 80. začalo (20, 1 – 16) = sebastejským mučeníkom.

10. marec 2019:
NEDEĽA PRVÉHO TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU – NEDEĽA ORTODOXIE, teda pamiatka svätých prorokov Mojžiša, Árona i ďalších a obnovenia úcty svätých a vznešených ikon – 7. deň Štyridsiatnice. (Svätý mučeník Kodrat a spoločníci.)

1. hlas, 9. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni: Jn 65. začalo (20, 19 – 31) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii sv. Bazila Veľkého: 329. začalo od polovice (Hebr 11, 24–26. 32–40; 12, 1–2a) = z Nedele ortodoxie.
Evanjelium na liturgii sv. Bazila Veľkého: Jn 5. začalo (1, 43 – 51) = z Nedele ortodoxie.

11. marec 2019:
Pondelok druhého týždňa Veľkého pôstu – 8. deň Štyridsiatnice. Náš otec svätý Sofronios, jeruzalemský patriarcha.

Toto je plne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke: Iz 4,2 – 5,7b = z daného dňa.
Parémie na večierni: Gn 3,21 – 4,7; Prís 3,34 – 4,22 = z daného dňa.

12. marec 2019:
Utorok druhého týždňa Veľkého pôstu – 9. deň Štyridsiatnice. Náš prepodobný otec a vyznávač Teofan Sigrianský. Náš otec svätý Gregor Dialogos, rímsky pápež. (Svätý hieromučeník Artemón a spoločníci – presun z 13. apríla.)

Toto je plne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke: Iz 5, 7 – 16 = z daného dňa.
Parémie na večierni: Gn 4, 8 – 15; Prís 5, 1 – 15 = obidve z daného dňa.

13. marec 2019:
Streda druhého týždňa Veľkého pôstu – 10. deň Štyridsiatnice. Prenesenie pozostatkov nášho otca svätého Nikefora, konštantínopolského patriarchu. (Náš otec svätý Martin Vyznávač, rímsky pápež – presun zo 14. apríla.)

Toto je čiastočne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke: Iz 5, 16 – 25 = z daného dňa.
Parémie na LVPD: Gn 4, 16 – 26; Prís 5,15 – 6,3a = obidve z daného dňa.

14. marec 2019:
Štvrtok druhého týždňa Veľkého pôstu – 11. deň Štyridsiatnice. Náš prepodobný otec Benedikt. (Svätí apoštoli Aristarch, Pudent a Trofim – presun z 15. apríla.)

Toto je plne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke: Iz 6, 1 – 12 = z daného dňa.
Parémie na večierni: Gn 5, 1 – 24; Prís 6, 3 – 20 = obidve z daného dňa.

15. marec 2019:
Piatok druhého týždňa Veľkého pôstu – 12. deň Štyridsiatnice. Svätý mučeník Agapios a s ním ďalší šiesti mučeníci. (Sväté mučenice a panny Agapa, Irena a Chionia – presun zo 16. apríla.)

Toto je čiastočne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke: Iz 7, 1 – 14a = z daného dňa.
Parémie na LVPD: Gn 5,32 – 6,8; Prís 6,20 – 7,1 = obidve dve z daného dňa.

16. marec 2019:
Sobota druhého týždňa Veľkého pôstu – Druhá zádušná sobota – 13. deň Štyridsiatnice. Svätí mučeníci Sabinus a Papas.

Apoštol na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: 309. začalo (Hebr 3, 12 – 16) = radové čítanie, a 270. začalo (1 Sol 4, 13 – 17) = o zosnulých.
Evanjelium na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: Mk 6. začalo (1, 35b – 44) = radové čítanie, a Jn 16. začalo (5, 24 – 30) = o zosnulých.

17. marec 2019:
BUĎ: NEDEĽA DRUHÉHO TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU – 14. deň Štyridsiatnice. Náš prepodobný otec Alexej, Boží človek.

ALEBO: NEDEĽA DRUHÉHO TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU – náš otec svätý Gregor Palama, solúnsky arcibiskup a divotvorca – 14. deň Štyridsiatnice. (Náš prepodobný otec Alexej, Boží človek.)

2. hlas, 10. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni: Jn 66. začalo (21, 1 – 14) = radové o zmŕtvychvstaní.

Ak sa berie 1. možnosť:

Apoštol na liturgii sv. Bazila Veľkého: 304. začalo (Hebr 1,10 – 2,3) = z radovej nedele.
Evanjelium na liturgii sv. Bazila Veľkého: Mk 7. začalo (2, 1 – 12) = z radovej nedele.

Ak sa berie 2. možnosť:

Apoštol na liturgii sv. Bazila Veľkého: 304. začalo (Hebr 1,10 – 2,3) = z radovej nedele, a 318. začalo (Hebr 7,26 – 8,2) = svätému Gregorovi Palamovi.
Evanjelium na liturgii sv. Bazila Veľkého: Mk 7. začalo (2, 1 – 12) = z radovej nedele, a Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätému Gregorovi Palamovi.

18. marec 2019:
Pondelok tretieho týždňa Veľkého pôstu – 15. deň Štyridsiatnice. Náš otec svätý Cyril, jeruzalemský arcibiskup.

Toto je plne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke: Iz 8, 13 – 9, 6(7) = z daného dňa.
Parémie na večierni: Gn 6, 9b – 22; Prís 8, 1 – 21 = obidve z daného dňa.

19. marec 2019:
Utorok tretieho týždňa Veľkého pôstu – 16. deň Štyridsiatnice. Svätí mučeníci Chryzant a Dária. (Náš prepodobný otec Simeon z Perzie – presun zo 17. apríla.)

Toto je plne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke: Iz 9,8 – 10,4 = z daného dňa.
Parémie na večierni: Gn 7, 1 – 5; Prís 8,32 – 9,11 = obidve z daného dňa.

20. marec 2019:
Streda tretieho týždňa Veľkého pôstu – 17. deň Štyridsiatnice. Naši prepodobní otcovia, ktorých Saracéni pozabíjali v kláštore svätého Sávu. (Náš prepodobný otec Akakios, meliténsky biskup – presun zo 17. apríla.)

Toto je čiastočne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke: Iz 10, 12 – 20 = z daného dňa.
Parémie na LVPD: Gn 7, 6 – 9; Prís 9, 12 – 18 = obidve z daného dňa.

21. marec 2019:
Štvrtok tretieho týždňa Veľkého pôstu – 18. deň Štyridsiatnice. Náš prepodobný otec Jakub Vyznávač, katánijský biskup. (Náš prepodobný otec Ján, učeník svätého Gregora Dekapolitu – presun z 18. apríla.)

Toto je plne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke: Iz 11,10 – 12,2 = z daného dňa.
Parémie na večierni: Gn 7,11 – 8,3; Prís 10, 1 – 22 = obidve z daného dňa.

22. marec 2019:
Piatok tretieho týždňa Veľkého pôstu – 19. deň Štyridsiatnice. Svätý hieromučeník Bazil, ankyrský presbyter. (Náš prepodobný otec Ján zo Starej Lavry – presun z 19. apríla.)

Toto je čiastočne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke: Iz 13, 2 – 13 = z daného dňa.
Parémie na LVPD: Gn 8, 4 – 21a; Prís 10,31 – 11,12 = obidve z daného dňa.

23. marec 2019:
Sobota tretieho týždňa Veľkého pôstu – Tretia zádušná sobota – 20. deň Štyridsiatnice. Svätý prepodobný mučeník Nikón a jeho učeníci, ktorí boli s ním umučení.

Apoštol na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: 325. začalo (Hebr 10, 32 – 38a) = radové čítanie, a 270. začalo (1 Sol 4, 13 – 17) = o zosnulých.
Evanjelium na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: Mk 8. začalo (2, 14 – 17) = radové čítanie, a Jn 16. začalo (5, 24 – 30) = o zosnulých.

24. marec 2019:
NEDEĽA TRETIEHO TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU – KRÍŽUPOKLONNÁ – 21. deň Štyridsiatnice. Predsviatok Zvestovania presvätej Bohorodičke – šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia. /Náš prepodobný otec Zachariáš. Náš otec svätý Artemón, biskup pizídijskej Seleucie./

3. hlas, 11. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii sv. Bazila Veľkého: 311. začalo (Hebr 4,14 – 5,6) = z Krížupoklonnej nedele.
Evanjelium na liturgii sv. Bazila Veľkého: Mk 37. začalo (8,34b – 9,1) = z Krížupoklonnej nedele.

Parémie na večierni: Gn 28, 10 – 17; Ez 43,27 – 44,4a; Prís 9, 1 – 11= zo sviatku Zvestovania.

25. marec 2019:
Pondelok štvrtého týždňa Veľkého pôstu – 22. deň Štyridsiatnice. ZVESTOVANIE NAŠEJ PRESVÄTEJ VLÁDKYNI, BOHORODIČKE MÁRII, VŽDY PANNE – veľký a prikázaný sviatok.

Evanjelium na utierni: Lk 4. začalo (1, 39 – 49. 56) = zo sviatku Zvestovania.

Parémia na 6. hodinke: Iz 14, 24 – 32 = z daného dňa.

Parémie na večierni s liturgiou svätého Jána Zlatoústeho: Gn 8,21b – 9,7; Prís 11,19 – 12,6; Ex 3, 2 – 8; Prís 8, 22 – 30 = dve z daného dňa a dve zo sviatku Zvestovania.
Apoštol na večierni s liturgiou svätého Jána Zlatoústeho: 306. začalo (Hebr 2, 11 – 18) = zo sviatku Zvestovania.
Evanjelium na večierni s liturgiou svätého Jána Zlatoústeho: Lk 3. začalo (1, 24 – 38) = zo sviatku Zvestovania.

26. marec 2019:
Utorok štvrtého týždňa Veľkého pôstu – 23. deň Štyridsiatnice. Odovzdanie sviatku Zvestovania presvätej Bohorodičke. Zhromaždenie k archanjelovi Gabrielovi – šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím. (Náš prepodobný otec Teodor Trichinas – presun z 20. apríla.)

Toto je plne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke: Iz 25, 1 – 9 = z daného dňa.
Parémie na večierni: Gn 9, 8 – 17; Prís 12, 8 – 22 = obidve z daného dňa.

27. marec 2019:
Streda štvrtého týždňa Veľkého pôstu – 24. deň Štyridsiatnice. (Naša prepodobná matka Matróna zo Solúna.)

Toto je čiastočne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke: Iz 26,21 – 27,9 = z daného dňa.
Parémie na LVPD: Gn 9,18 – 10,1; Prís 12,23 – 13,9 = obidve z daného dňa.

28. marec 2019:
Štvrtok štvrtého týždňa Veľkého pôstu – 25. deň Štyridsiatnice. Naši prepodobní otcovia Hilarión Nový a Štefan Divotvorca. (Svätý hieromučeník Január a spoločníci – presun z 21. apríla.)

Toto je plne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke: Iz 28, 14 – 22 = z daného dňa.
Parémie na večierni: Gn 10,32 – 11,9; Prís 13,19 – 14,6 = obidve z daného dňa.

29. marec 2019:
Piatok štvrtého týždňa Veľkého pôstu – 26. deň Štyridsiatnice. (Náš prepodobný otec Marek, aretúzsky biskup, Cyril, diakon, a ďalší, ktorí trpeli v časoch mučiteľa Juliána.)

Toto je čiastočne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke: Iz 29, 13 – 23 = z daného dňa.
Parémie na LVPD: Gn 12, 1 – 7; Prís 14, 15 – 26 = obidve z daného dňa.

30. marec 2019:
Sobota štvrtého týždňa Veľkého pôstu – Štvrtá zádušná sobota – 27. deň Štyridsiatnice. Náš prepodobný otec Ján, autor spisu Rebrík.

Apoštol na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: 313. začalo (Hebr 6, 9 – 12) = radové čítanie, a 163. začalo (1 Kor 15, 47 – 57) = o zosnulých.
Evanjelium na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: Mk 31. začalo (7, 31 – 37) = radové čítanie, a Jn 16. začalo (5, 24 – 30) = o zosnulých.

31. marec 2019:
NEDEĽA ŠTVRTÉHO TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU – pamiatka nášho prepodobného otca Jána, autora spisu Rebrík – 28. deň Štyridsiatnice. (Náš prepodobný otec Hypatios, gangriansky biskup.)

4. hlas, 1. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni: Mt 116. začalo (28, 16 – 20) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii sv. Bazila Veľkého: 314. začalo (Hebr 6, 13 – 20) = z radovej nedele, a 229. začalo (Ef 5, 8b – 19) = svätému Jánovi.
Evanjelium na liturgii sv. Bazila Veľkého: Mk 40. začalo (9, 17 – 31) = z radovej nedele, a Mt 10. začalo (4,25 – 5,12a) = svätému Jánovi.

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava