Napísal 14. februára 2019

Pred 50 rokmi vyšlo prvé číslo gréckokatolíckeho časopisu Slovo

Prešov 13. februára (TK KBS) Pred 50 rokmi – 14. februára 1969 – vydala skupina nadšených gréckokatolíckych kňazov a laikov gréckokatolícky časopis s príznačným názvom Slovo. Dôvody na toto vydanie boli dva – obnova Gréckokatolíckej cirkvi v bývalom Československu a 1100. výročie skonu sv. Konštantína Cyrila v Ríme. Úspech tohto vydania (a vlastne jeho vydanie samo o sebe bolo úspechom, lebo vyšlo na začiatku normalizácie) viedol k riadnemu vydávaniu časopisu Slovo od júla 1969.

Slovo, prve cislo

Časopis postupne viedli osobnosti Gréckokatolíckej cirkvi ako boli Ladislav Hučko (otec pražského gréckokatolíckeho exarchu), Emil Korba (súčasne aj niekoľko rokov šéfredaktor Katolíckych novín), Štefan Papp (významný gréckokatolícky historik tohto obdobia), František Dancák (publicista a cestovateľ), ktorý nedávno zomrel a Blažej Krasnovský (básnik a popredný politik KDH z deväťdesiatych rokov minulého storočia).

Časopis prešiel búrlivým vývojom. Bol mesačníkom i dvojtýždenníkom a táto zmena sa opakovala viackrát. V časoch socializmu bol vnímaný veľmi pozitívne aj v rímskokatolíckom prostredí, nakoľko nebol na neho vyvíjaný taký normalizačný tlak komunistického režimu, ako napríklad na Katolícke noviny. I tak bol na krátku dobu zakázaný. Zároveň v tomto období mal i svoju rusínsko-ukrajinskú mutáciu Blahovistnik. Do roku 1999 ho vydával Spolok svätého Vojtecha, neskôr s rôznorodou pomocou Gréckokatolíckeho biskupstva v Prešove (neskôr arcibiskupstva) Náboženské vydavateľstvo Petra a následne nezisková organizácia Petra v Prešove.

K tomuto výročiu časopisu je pripravený bohatý program – vedecká konferencia, udeľovanie cien Emila Korbu, premiéra prvého dokumentárneho filmu o časopise Slovo – miesto stretnutia, otvorenie výstavy 50 rokov slovom i obrazom, slávnostná liturgia a ocenenie nezištných spolupracovníkov redakcie časopisu v poslednom desaťročí, rôzne slávnostné zasadnutia, či workshopy. Zároveň redakcia vydala špeciálne vydanie časopisu venované jeho histórii.

Slovo, redakcia

Od roku 2007 neustále narastá počet čitateľov časopisu Slovo a výnimkou nie je ani tento rok (v súčasnosti oproti roku 2006 o 35%). V súčasnosti časopis vychádza na 28 plnofarebných stranách každé dva týždne. Súčasťou jeho vydania sú i prílohy a nástenný kalendár. Minulý rok bol časopis Slovo uznaný ako oficiálny časopis celej Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi na Slovensku sui iuris a v roku 2010 bola nadviazaná úzka spolupráca s TK KBS, Katolíckymi novinami, rádiom Lumen a televíziou Lux. Časopis má už niekoľko rokov aj svoju elektronickú verziu a vybudovaný kompletný archív na webe casopisslovo.sk a klub svojich priateľov, ktorí ho modlitebne a finančne podporujú rôznymi spôsobmi.

Zdroj: TK KBS
Snímky: Prvé číslo časopisu (snímka 1) / Redakcia časopisu Slovo (snímka 2)

Kategória: Zo života Cirkvi