Home Východní svätci Svätí apoštoli Erast, Olympas, Rodión a spoločníci

Svätí apoštoli Erast, Olympas, Rodión a spoločníci

by admin
0 comment

10. 11. Svätí apoštoli Erast, Olympas, Rodión a spoločníci

Ich mená majú grécky pôvod;  Erast znamená „milovaný“, Olymp je odvodený od vrchu starogréckych božstiev,  Olympu,  a meno Rodión znamená „pieseň, óda“.

Dnešní svätci žili v období prvého storočia. Patrili do skupiny 70 apoštolov. Apoštol Pavol ich spomína  závere listu Rimanom (Rim 16, 11.15.24).

Erasta Pavol opisuje ako správcu mestskej pokladnice v Korinte. Tam ho Pavol obrátil na kresťanstvo a prijal ho za svojho spoločníka na apoštolských cestách. Hoci Biblia o jeho ďalšej činnosti neinformuje, isto vykonal viaceré misijné cesty. Rímske martyrológium o Erastovi píše, že ho Pavol ustanovil za biskupa vo Filipách,  kde po úspešnej misijnej činnosti prijal mučenícku korunu. Podľa gréckych prameňov zasa Erast vykonával úlohu pokladníka Jeruzalemskej cirkvi,  neskôr sa stal biskupom v palestínskom meste Paneas  a zomrel pokojnou smrťou.

Olympas sprevádzal s Rodiónom apoštola Petra do Ríma. Oboch údajne sťali v tom istom čase, ako ukrižovali svätého Petra.

Rodióna Pavol opisuje ako pokrvného, teda ako svojho príbuzného. Pavla a Petra sprevádzal na viacerých misijných cestách. Obaja ho zrejme ustanovili za biskupa v Patare. Tam ho vraj kameňovali Židia s pohanmi a vážne ho zranili nožom,  avšak Rodión sa zo zranení uzdravil. Napokon zomrel s Olympasom  v Ríme spolu s apoštolom Petrom.

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa VHL, www.glaubenszeugen.de spracoval Ján Sabol

You may also like

Leave a Comment

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava