Home Východní svätci Svätý prorok Nahum (Svätý a spravodlivý Filaret Milosrdný)

Svätý prorok Nahum (Svätý a spravodlivý Filaret Milosrdný)

by admin
0 comment

1. 12. Svätý prorok Nahum

Jeho meno má hebrejský pôvod a znamená „utešiteľ“.

V poradí siedmy zo skupiny malých prorokov pochádzal z Elkošu.

Podľa údajov z prorockej knihy – po ňom pomenovanej – ohlasoval v rokoch 663 až 612 pred Kristom slová útechy o ukončení obdobia súdu nad Izraelom.

Až na začiatočný hymnus knihy, je autorstvo proroka Nahuma nesporné. Jeho obsahom je pravé proroctvo. Teologicky v popredí stojí historická Božia moc, ktorá používa aj cudzie sily v službe spásonosného vedenia Izraela. Boží súd nad hriechom Izraela zaznieva len nepriamo, v úvode knihy.

V Kumráme objavili okrem hebrejských a gréckych textových zlomkov aj komentár k častiam prorockej knihy Nahum.

 

(Svätý a spravodlivý Filaret Milosrdný)

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „čnostný“.

Filaret milosrdný sa narodil v roku 702 v paflagónskom meste Amnia. Podľa opisu života z pera jeho vnuka Niketasa vlastnil Filaret veľké pozemky. Veľkú časť z majetku rozdal chudobným a o zvyšok, čo si nechal na živobytie, prišiel po vpáde Arabov.

V roku 788 si cisárska delegácia vybrala Filaretovu vnučku Máriu za jednu z kandidátok, ktorá sa mala stať manželkou cisára Konštantína VI. Tak celá rodina, vrátane Filareta, prišla do Konštantínopolu a po svatbe Márie s cisárom mal Filaret opäť prostriedky, ktoré venoval núdznym.

Svätý a spravodlivý Filaret Milosrdný zomrel 1. decembra 792 v Konštantínopole. Pochovali ho v tamojšom kláštore svätého Andreja.

 

Vysielené Rádiom Lumen
Podľa LThK, heiligenlexikon.de, glaubenszeugen.de spracoval Ján Sabol

You may also like

Leave a Comment

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava