Napísal 12. novembra 2021

Svätý hieromučeník Jozafát, polocký arcibiskup. Náš prepodobný otec Níl.

12. 11. Svätý hieromučeník Jozafát, polocký arcibiskup

Jeho meno má hebrejský pôvod a znamená „Boh súdi“.

Mučeník a apoštol únie sa narodil v roku 1580 v meste Vladimír v oblasti Volyň, ktorá je dnes severozápadnou súčasťou Ukrajiny. Jeho rodičia boli pravoslávni. Vo Vilniuse (dnes hlavné mesto Litvy) prestúpil do ruténskej uniatskej cirkvi. V roku 1609 sa stal kňazom, o 4 roky neskôr igumenom, predstaveným baziliánskeho kláštora v meste Byten v dnešnom Bielorusku a o rok zasa vo Vilniuse archimandritom.

V roku 1617 ho zvolili za biskupa koadjútora arcibiskupa v Polocku v dnešnom severnom Bielorusku a rok po jeho smrti sa stal arcibiskupovým nástupcom.

Ako horlivý kazateľ a spovedník neúnavne pozýval k rozširovaniu zjednotenia (únie) pravoslávnych s Katolíckou cirkvou.

Počas vizitácie v meste Vitebsk v dnešnom severovýchodnom Bielorusku ho zavraždili.

Svätý hieromučeník Jozafát, polocký arcibiskup zomrel 12. novembra 1623.

V roku 1643 bol blahorečený a v roku 1867 svätorečený. Jeho telesné pozostatky boli prenesené v roku 1916 do Viedne a v roku 1949 do Ríma.

Pápež Pius XI. si pri príležitosti 300. výročia od jeho smrti uctil jeho pamiatku samostatnou encyklikou Ecclesiam Dei admirabili.

 

Náš prepodobný otec Níl

V deň, keď si Gréckokatolícka cirkev s Rímskokatolíckou spoločne pripomínajú gréckokatolíckeho arcibiskupa Jozafáta,  spomína si Gréckokatolícka cirkev aj na prepodobného otca Níla Staršieho.

Jeho meno má grécko-semitský pôvod a znamená „rieka“.

Níl Starší sa narodil v druhej polovici 4. storočia. Predtým ho nesprávne nazývali Sinajský. Podľa legendy cirkevného historika prelomu 14. storočia, Nikefora Kallistra,  bol Níl vysokým úradníkom na cisárskom dvore v Konštantínopole. So súhlasom manželky spoločne so svojím synom Theodulom sa zrejme  okolo roku 390 stali  mníchmi na hore Sinaj. Z kláštora počas útoku zbojníkov Níl ušiel, no jeho syna zajali. Po niekoľkých dobrodružstvách sa syn znova spojil s otcom.

Podľa výskumu Karla Heussi však Níl pochádzal z Ankyry v Galácii. Pravdepodobne študoval v Konštantínopole, kde sa spoznal s Jánom Zlatoústym  a začal si ho vážiť. Dostal tak dôkladné vzdelanie vo vedách a výchovu vo viere. Po svojom návrate do vlasti sa stal predstaveným kláštora v blízkosti Ankyry. Prepodobný Níl patril zrejme aj k obhajcom Jána Zlatoústeho, keď ho začal prenasledovať cisár Arkádius.

Níl sa stal vyhľadávaným duchovným poradcom, ako to dokazujú aj jeho listy. Mnohé z nich sú, žiaľ, iba citátmi z biblie a z iných autorov. Ďalšie jeho spisy majú prevažne asketický obsah. Časť z jemu pripisovaných diel napísal Euagrius Pontikus, autor Filokalie.

Prepodobný Níl Starší zomrel okolo roku   430. Jeho telesné pozostatky preniesli do chrámu svätých apoštolov v Konštantínopole.

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa LThK, VHL  spracoval Ján Sabol

Kategória: Východní svätci