Home Východní svätci Svätý hieromučeník Kornélius Stotník

Svätý hieromučeník Kornélius Stotník

by admin
0 comment

13. 09. Svätý hieromučeník Kornélius Stotník

Jeho meno má latinský pôvod a znamená „roh, drieň“.

Kornélius bol kapitánom „Italskej“ kohorty v palestínskej Cézarei. (Sk 10,1) Existenciu jednotky v zálohe, tvorenej z oslobodených  otrokov,  zvanej „cohors II italica civium Romanorum“, ktorá v rokoch 69 až 157 operovala v Sýrii, dokazuje kamenný nápis.

Kornélius bol bohabojný muž. Peter ho pokrstil na základe zjavenia spoločne s celým jeho domom  bez toho, aby ho pred tým obrezal. Kniha Skutkov apoštolov (Sk 15,7 nn.) ho považuje za prvého pohana, ktorého prijali do Cirkvi ako neobrezaného.

Podľa siedmej knihy Apoštolskej konštitúcie (46, 3), zbierky pojednaní zo 4. storočia, sa Kornélius stal druhým biskupom v palestínskej Cézarei.

Životopisné legendy spomínajú, že na misijných cestách sprevádzal apoštola Petra.

O úcte aj na západe svedčí Rímske martyrológium, ktoré Kornélia  Stotníka spomína 2. februára.

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa LThK spracoval Ján Sabol

You may also like

Leave a Comment

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava