Home Rada hierarchov 14. riadne zasadanie Rady hierarchov

14. riadne zasadanie Rady hierarchov

by Stano Gabor
0 comment

Na Gréckokatolíckom arcibiskupskom a metropolitnom úrade v Prešove sa v pondelok 17. marca konalo 14. riadne zasadanie Rady hierarchov Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku.

Po úvodnej modlitbe vladyka Milan Lach SJ, pomocný prešovský biskup, v rámci duchovného slova prečítal posolstvo Svätého Otca Františka k pôstu. Biskupi si potom vypočuli pozdravný list apoštolského nuncia na Slovensku arcibiskupa Mons. Mario Giordana, v ktorom okrem iného napísal: Sme slabí ľudia a potrebujeme, aby sa nad nami Boh zmiloval, aby sme boli pastiermi, učiteľmi a otcami. Jedine Boh nám môže dať vytrvalosť v našej službe.

V pracovnej časti zasadania sa vladykovia okrem iného znova venovali príprave Základného dokumentu Prešovskej gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris. Navzájom sa tiež informovali o prebiehajúcich archieparchiálnom a eparchiálnych zhromaždniach, ktoré sú prvou etapou prvého metropolitného zhromaždenia Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Boli oboznámení s aktuálnym stavom pripravovanej knihy pohrebov, ktorej prípravu by Gréckokatolícka metropolitná liturgická komisia mala ukončiť do budúceho zasadania Rady hierarchov. Členovia Rady hieararchov zhodnotili situáciu na Ukrajine a zaoberali sa tým, ako by mohli pomôcť. Popri dvoch vyhláseniach, ktoré už Rada hierarchov k situácii na Ukrajine vydala, vladykovia naďalej pozývajú gréckokatolíckych veriacich na Slovensku modliť sa a postiť za pokoj a spravodlivé vyriešenie situácie na Ukrajine. Prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ oboznámil spolubratov v biskupskej službe s novým Akatistom požehnania rodín, ktorý Prešovská archieparchia vydáva pri príležitosti Roku rodiny.

Rada hierarchov zároveň zaslala spoločné blahoželanie Svätému Otcovi Františkovi k prvému výročiu jeho pontifikátu. Spoločnou modlitbou gréckokatolícki biskupi – prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ, košický eparchiálny biskup Milan Chautur CSsR, bratislavský eparchiálny biskup Peter Rusnák a pomocný prešovský biskup Milan Lach SJ – ukončili zasadanie Rady hierarchov.

Zdroj: Arcibiskupský a metropolitný úrad Prešov

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava