Home Východní svätci Náš otec svätý Metod, konštantínopolský patriarcha (Sv. Jozef, solúnsky biskup, brat svätého Teodora Studitu.)

Náš otec svätý Metod, konštantínopolský patriarcha (Sv. Jozef, solúnsky biskup, brat svätého Teodora Studitu.)

by admin
0 comment

14. 6. Náš otec svätý Metod, konštantínopolský patriarcha

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „poriadny“.

Konštantínopolský patriarcha Metod sa narodil v roku 788 alebo 800 v Syrakúzach. Veľmi skoro vstúpil v rodisku do kláštora Chenolakkos. Počas obrazoboreckých sporov za cisára Leva V. unikol do Ríma, kde sa z neho na niekoľko rokov stal obhajca obrancov ikon. Teodor Studita jemu a Jánovi z Menembasia pripisuje neúspech vyslancov obrazoboreckého patriarchu Teodota u pápeža.

Metod sa v roku 821 vrátil do Konštantínopolu. Potom, čo sa snažil dosiahnuť u cisára Michala II. kompromis, uväznili ho na niekoľko rokov do hrobky na ostrove svätého Andreja. Cisár Teofil ho dal priviesť do svojho paláca, kde ho väznil a radil sa s ním. Po smrti cisára v roku 842 sa Metod vrátil do kláštora. Cisárovna Teodora II. ho vyhlásila za patriarchu. Vysvätili ho 11. marca 843.

Teodor obnovil úctu k ikonám a ustanovil na počesť ikon – 1. pôstnu nedeľu za Nedeľu ortodoxie (pravovernosti). Podnikol tvrdé opatrenia proti obrazoboreckým biskupom a kňazom, zdržal sa však pri znovuobsadzovaní cirkevných úradov kánonickej skúšky. Tieto opatrenia kritizovali mnísi –  Studiti. Keď na nich Metod uvalil trest, vyvolali schizmu.

Svätý Metod zomrel 14. júna 847 v Konštantínopole. Je autorom niekoľkých hagiografických a liturgických diel.

(Svätý Jozef, solúnsky biskup, brat svätého Teodora Studitu)

Jeho meno má hebrejský pôvod a znamená „Boh pridá“.

Jozef, brat Teodora Studitu,  sa narodil v roku 762. So svojím starším bratom sa v roku 780 stal mníchom. Od roku 798 žili v rozkvitajúcom konštantínopolskom kláštore Studion.

Jozefa ustanovili v roku 807 za arcibiskupa v Solúne. Pôsobiť mohol len niekoľko rokov. S jeho bratom ho počas rokov 809 až 811, poslali do exilu na Princove ostrovy.

Od roku 815 oboch bratov zasa prenasledovali obrazoborci. Jozef, solúnsky arcibiskup, zomrel vo vyhnanstve 15. júla 832. Jeho pozostatky a pozostatky Teodora Studitu pochovali v roku 844 v kláštore Studion.

Dnešný svätec je známym autorom liturgických hymnov zachovaných v zbierkach Triodion, Pentekostarion a Parakletikon. Je tiež autorom dvoch rečí k svätému krížu, k svätému Demeterovi a oslavnej reči k svätému Nestorovi.

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa LThK spracoval Ján Sabol

 

You may also like

Leave a Comment

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava