Home Východní svätci Náš otec svätý Tychón Divotvorca, amatuntský biskup (Sv. mučeníci Tigrius, konštantínopolský presbyter a Eutropios)

Náš otec svätý Tychón Divotvorca, amatuntský biskup (Sv. mučeníci Tigrius, konštantínopolský presbyter a Eutropios)

by admin
0 comment

16. 6. Náš otec svätý Tychón Divotvorca

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „zasiahnuť značku“.

Amatuntský biskup Mnemonios vysvätil svojho nástupcu Tychóna za diakona a ustanovil ho za správcu chrámu. Metropolita Epifanio Salamis ho vysvätil na biskupa.

Jeho životopis, ktorého autorom je Ján Almužník, obsahuje mnohé legendárne prvky. Podľa neho so zápalom postupoval proti pohanskému kultu, najmä k bohyni Afrodite. Pre zhodnosť jeho mena s cyperským pohanským božstvom vinohradníctva, a na základe niektorých zázrakov, si niektorí mysleli, že sa nejedná o historickú postavu a že jeho veľký kresťanský kult je len pokračovaním pohanského kultu. Túto tézu vyvrátil belgický jezuita a cirkevný historik Hippolyte Delehaye (+1941).

Ľudové prejavy úcty rozšíerené medzi ľudmi, ktorí sa živili výrobou vína, viedli k podobnostiam v čase, keď vedľa seba spolunažívali pohania a kresťania. Samostatný termín oslavy vinohradníctva dokazuje, že medzi naším svätcom a pohanskými rituálmi nie je žiadna spojitosť. Už od 7. storočia putovalo k Tychónovmu hrobu množstvo veriacich.

 

(Svätí mučeníci Tigrius, konštantínopolský presbyter a Eutropios)

Meno Tigrius má latinský pôvod a znamená „tiger“ a meno Eutropios ma grécky pôvod a znamená „obratný“.

Mučeníci Tigrius a Eutropios zomreli podľa Bolandistov v 5. storočí. Kňaza Tigria a lektora Eutropia v Konštantínopole v čase exilu a prenasledovania Jána Zlatoústeho obvinil cisár Arkádios, že ako Jánovi priatelia založili požiar v chráme Božej múdrosti. Potom ich mučili, no nie je isté, či počas mučenia aj zomreli.

Grécke synaxáre uvádzajú ako rok 404 ako rok ich smrti.

 

Vysielané Rádion Lumen
Podľa LThK, VHL spracoval Ján Sabol

You may also like

Leave a Comment

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava