Napísal 20. decembra 2021

Svätý hieromučeník Ignác Bohonositeľ. (Svätý Filogonius, antiochijský biskup)

Svätý hieromučeník Ignác Bohonositeľ.

Jeho meno má latinský pôvod a znamená „ohnivý“.

Svätý Ignác stojí v zozname biskupov Antiochie v poradí tretí,  po Euodiovi a Petrovi. Za cisára Trajána ho spolu s viacerými spoločníkmi priviedli spútaných do Ríma. Tu ho čakalo usmrtenie divými zvermi. Počas cesty cez Malú Áziu a Macedónsko ho navštívili predstavení cirkevných obcí. Mučeníckou smrťou vo Flaviánovom Amfiteátri v Ríme, neskôr nazývanom Kolosseum, sa pravdepodobne splnilo jeho úprimné prianie. Smrť podstúpil najneskôr v roku 117.

Nadšený svätým zápalom, charizmaticky nadaný Ignác sa prezentuje vo svojich siedmich listoch. Vo štvrtom storočí došlo k interpolácii a ich rozmnoženiu o ďalších šesť.

Jeho rétorický, niekedy prehnaný, ale osobný štýl, sa opiera o azianizmus a stoicko-cynický prednes.

Ignác je jedným z  najskorších svedkov monarchistického zloženia cirkevného spoločenstva. Od Boha cez Ježiša  mocou vybavený biskup je autentickým ohlasovateľom náuky, správcom sviatostí, vedúcim cirkevného spoločenstva v sociálnych a materiálnych záležitostiach. Pomáha mu  – jemu podriadené – kolégium presbyterov a diakonov.

Cirkevnému spoločenstvu v Ríme Ignác pripisoval prednosť vo viere a láske. Očakával od neho dohľad nad osiroteným cirkevným spoločenstvom v Antiochii.

Celku všetkých cirkevných spoločenstiev po prvýkrát  dáva meno  „Katolícka cirkev“.

V obrane proti Doketizmu, zdôraznil Jánovou terminológiou skutočné vtelenie sa pre-existujúceho Božieho Slova,  ktoré sa uskutočnilo panensky cez Máriu a spásu skrze smrť na kríži a vzkriesenie tela. Idiomatická komunikácia je Ignácovi vlastná.

Z tejto Kristológie získava povahu skutočná prítomnosť a charakter eucharistickej obety. V etike  Ignác nasleduje Pavla. Úlohou Ježišových učeníkov je napodobovanie Ježišovho utrpenia. Viera a láska sú základnými smermi ako aj spojenie v jednote a Božie vlastníctvo. Všetko ostatné, čo patrí k spravodlivosti,  nasleduje za nimi.

(Svätý Filogonius, antiochijský biskup)

Jeho meno má grécky pôvod a neznámy význam.

Antiochijský biskup Filogonius, bol pred zvolením za biskupa právnikom. Pre jeho výrečnosť a nepodplatiteľnosť si ho veľmi vážili. Na biskupský stolec ho povýšili v roku 318. Ján Zlatoústy chváli biskupa Filogonia v jednej z rečí počas jeho sviatku, okrem čistoty obrátenia aj jeho horlivosť a múdrosť pri spravovaní svojho úradu. Ján Zlatoústy to dokazuje prosperujúcim stavom antiochijskej cirkvi pod jeho vedením a prirovnáva ju k dobre spravovanej vinici.

Počas prenasledovania kresťanov za cisárov Maximiána a Licínia, Filogonius vystúpil ako vyznávač Krista a neskôr až do konca svojho života obraňoval Ježišovo skutočné božstvo pred ariánmi.

Pre Krista sa zriekol všetkej závislosti na pozemských veciach a sám Árius ho radil k jednému z hlavných protivníkov.

Antiochijský biskup Filogonius zomrel v 5. roku svojej biskupskej služby v roku 323.

 

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa LThK, VHL spracoval Ján Sabol

Kategória: Východní svätci