Home Východní svätci Vstup našej Presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny, do chrámu. (Náš prepodobný otec Kolumbán).

Vstup našej Presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny, do chrámu. (Náš prepodobný otec Kolumbán).

by admin
0 comment

21. 11. Vstup našej Presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny do chrámu

Náš prepodobný otec Kolumbán

Vo sviatok, keď si Gréckokatolícka cirkev spoločne s Rímskokatolíckou cirkvou pripomínajú udalosť vstupu Presvätej Bohorodičky do chrámu (Obetovanie Panny Márie), pamätá Gréckokatolícka cirkev aj na prepodobného otca Kolumbána.

Opát kláštorov vo francúzskom  Luxeuil a talianskom Bobio sa narodil okolo roku 543 v írskej provincii Leinster.

Kolumbána vychovávali v kláštore Bangor za jeho zakladateľa Comgalla. Po 30. rokoch vyučovania odišiel v roku 591 s 12 spoločníkmi do Gálie. Tam ho na burgundský dvor pozval Childebert. Poslal ho spočiatku do Annegray,  no po tom, čo sa k Írom pridalo veľké množstvo mníchov a učencov,  do LuxeuilFontaines. Pre svoje spoločenstvo, ktoré malo viac ako 200 členov, napísal Kolumbán mníšsku regulu „Regula monachorum“, pravidlá otcov „Regula Coenobalis“  a dve kajúcne knihy,  v ktorých odzrkadlil prísneho ducha írskeho mníšstva. Tieto pravidlá prijímali aj mimo Kolumbánových kláštorov, no neskôr ich vytlačila miernejšia,  benediktínska regula.

Kolumbán sa dostal do sporu s miestnymi biskupmi,  lebo sa pridŕžal starého termínu Paschy. Okolo roku 600 sa v tejto otázke obrátil na pápeža. Pápež Gregor I. sprostredkoval kompromis.

Po tom, čo Kolumbán odsúdil Childebertovho nástupcu Theudericha pre konkubinát, vyhnali ho z Burgunska. Prijal ho Chlothar z Neustrien  a podarilo sa mu dostať k Zürišskému jazeru. Keď tam však bojoval proti pohanstvu, vyhnali ho. Tak sa vydal do mesta Bregenz. No aj tu sa pohania postavili proti nemu.   Na mieste nechal Galla, ktorý ochorel,  a zo zvyškom spoločníkov prešiel cez Alpy a    do konca svojho života sa usadil v severotalianskom mestečku Bobio.

Kolumbán je najvýznamnejší z Írskych misionárov,  ktorí pôsobili v kontinentálnej Európe. Úcta k nemu je v oblastiach, kde pôsobil, doteraz živá. Jeho listy, pravidlá, kázne a básne patria k cenným dielam latinskej literatúry  z Írska z vtedajšej doby.

 

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa LThK spracoval Ján Sabol

You may also like

Leave a Comment

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava