Home Východní svätci Náš prepodobný otec Jakub Vyznávač, katánijský biskup (Svätý Tomáš, konštantínopolský patriarcha)

Náš prepodobný otec Jakub Vyznávač, katánijský biskup (Svätý Tomáš, konštantínopolský patriarcha)

by admin
0 comment

21.3. Náš prepodobný otec Jakub Vyznávač, katánijský biskup

Jeho meno má hebrejský pôvod a znamená „druhorodený alebo Boh chráni“.

Jakub bol v mladosti mníchom v konštantínopolskom kláštore Studion. Neskôr sa stal biskupom v meste Katánia na Sicílii. Za vlády cisára Konštantína V. (741-775) sa odmietol podriadiť obrazoboreckej politike. Po zatknutí a mučení ho poslali do vyhnanstva, kde aj zomrel.

 

 

(Svätý Tomáš, konštantínopolský patriarcha)

Jeho meno má hebrejský pôvod a znamená „dvojča“.

Svätý Tomáš sa za konštantínopolského patriarchu Jána IV. Pôstnika stal diakonom a sakelláriom – administratívnym a finančným pracovníkom pri Chráme Božej Múdrosti – Hagii Sofii.

23. januára 607 ho zvolili za nástupcu konštantínopolského patriarchu Kyriaka. Patriarcha Tomáš sa stal horlivým obrancom pravej viery.

Zomrel 20. marca v roku 610.

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa www.glaubenszeugen.de spracoval Ján Sabol

You may also like

Leave a Comment

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava