Home Liturgický kalendár - 2011 28. týždeň po Päťdesiatnici – Predsviatok (Predprazdenstvo) Narodenia

28. týždeň po Päťdesiatnici – Predsviatok (Predprazdenstvo) Narodenia

by admin
0 comment

Pondelok, 19. decembra 2011

Pondelok 28. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Bonifác. /35. deň filipovky/

Božská liturgia. Apoštol: 294. začalo (2 Tim 2, 20 – 26) = radové čítanie.
Evanjelium: Lk 97. začalo (19, 37 – 44) = radové čítanie.

 

Utorok, 20. decembra 2011

Predsviatok Narodenia Ježiša Krista; svätý hieromučeník Ignác Bohonositeľ – šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia. /36. deň filipovky/

Božská liturgia. Apoštol: 297. začalo (2 Tim 3,16 – 4,4) = radové čítanie, prípadne aj 311. začalo (Hebr 4,14 – 5,6) = svätému Ignácovi.
Evanjelium: Lk 98. začalo (19, 45 – 48) = radové čítanie, prípadne aj Mk 41. začalo (9, 33 – 41) = svätému Ignácovi.

 

Streda, 21. decembra 2011

Predsviatok Narodenia Ježiša Krista. Svätá mučenica Juliána. /37. deň filipovky/

Božská liturgia. Apoštol: 299. začalo (2 Tim 4, 9 – 22) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 99. začalo (20, 1 – 8) = radové čítanie.

 

Štvrtok, 22. decembra 2011

Predsviatok Narodenia Ježiša Krista. Svätá veľkomučenica Anastázia. /38. deň filipovky/

Božská liturgia. Apoštol: 300. začalo od polovice (Tít 1,5 – 2,1) = radové čítanie, prípadne aj 208. začalo (Gal 3, 23 – 29) = svätej Anastázii.
Evanjelium: Lk 100. začalo (20, 9 – 18) = radové čítanie, prípadne aj Lk 33. začalo (7, 36 – 50) = svätej Anastázii.

 

Piatok, 23. decembra 2011

Predsviatok Narodenia Ježiša Krista. Desiati svätí mučeníci z Kréty. /39. deň filipovky/

Toto je plne aliturgický deň.

 

Kráľovské hodinky.

Parémie na kráľovských hodinkách = všetky z daného dňa:
na 1. hodinke: Mich 5, 1 – 3,
na 3. hodinke: Bar 3,36 – 4,4,
na 6. hodinke: Iz 7, 10–16. 8, 1–4. 9–10,
na 9. hodinke: Iz 9, 5 – 6.

 

Apoštol na kráľovských hodinkách = všetko z daného dňa:
na 1. hodinke: 303. začalo (Hebr 1, 1 – 12),
na 3. hodinke: 208. začalo (Gal 3, 23 – 29),
na 6. hodinke: 304. začalo (Hebr 1,10 – 2,3),
na 9. hodinke: 306. začalo (Hebr 2, 11 – 18).

 

Evanjelium na kráľovských hodinkách = všetko z daného dňa:
na 1. hodinke: Mt 2. začalo (1, 18 – 25),
na 3. hodinke: Lk 5. začalo (2, 1 – 20),
na 6. hodinke: Mt 3. začalo (2, 1 – 12),
na 9. hodinke: Mt 4. začalo (2, 13 – 23).

 

 

Sobota, 24. decembra 2011

Predsviatok Narodenia Ježiša Krista, zároveň Sobota pred Kristovým narodením. Svätá prepodobná mučenica Eugénia. /posledný deň filipovky/

 

Božská liturgia. Apoštol: 205. začalo (Gal 3, 8 – 12) = zo soboty pred Kristovým narodením, ako aj 218. začalo (Ef 1, 16 – 23) = radové čítanie.
Evanjelium: Lk 72. začalo (13, 18 – 29) = zo soboty pred Kristovým narodením, ako aj Lk 67. začalo (12, 32 – 40) = radové čítanie.

 

Večiereň. Parémie: Gn 1, 1 – 13;   Nm 24, 2b–3a. 5–9. 17c–18c;   Mich 4, 6–7. 5, 1–3;   Iz 11, 1 – 10;   Bar 3,36 – 4,4;   Dan 2, 31–36. 44–45;   Iz 9, 5 – 6;   Iz 7, 10–16. 8, 1–4. 9–10 = všetky k sviatku Narodenia Ježiša Krista.
Apoštol: 207. začalo (Gal 3, 15 – 22) = k sviatku Narodenia Ježiša Krista.
Evanjelium: Mt 53. začalo (13, 31 – 36) = k sviatku Narodenia Ježiša Krista.
Veľké povečerie.

 

Nedeľa, 25. decembra 2011

NARODENIE PODĽA TELA NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA – veľký a prikázaný sviatok.

Utiereň. Evanjelium: Mt 2. začalo (1, 18 – 25) = zo sviatku Narodenia Ježiša Krista.
Božská liturgia. Apoštol: 209. začalo (Gal 4, 4 – 7) = zo sviatku Narodenia Ježiša Krista.
Evanjelium: Mt 3. začalo (2, 1 – 12) = zo sviatku Narodenia Ježiša Krista.

 

Spracoval: o. Marcel Gajdoš

You may also like

Leave a Comment

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava