Home Liturgický kalendár - 2011 Dvadsiaty siedmy týždeň po Päťdesiatnici

Dvadsiaty siedmy týždeň po Päťdesiatnici

by admin
0 comment

Pondelok, 12. december 2011

Pondelok 27. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Spiridon Divotvorca, trimituntský biskup – šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia. /28. deň filipovky/

Božská liturgia. Apoštol: 285. začalo od polovice (1 Tim 5, 1 – 10) = radové čítanie.
Evanjelium: Lk 86. začalo (17, 20 – 25) = radové čítanie.
Večiereň. Parémie: Iz 43, 9 – 14b;   Múd 3, 1 – 9; Múd 5,15(16) – 6,3(4)b = všetky tri mučeníkom.

 

Utorok, 13. december 2011

Svätí mučeníci Eustratios, Auxencius, Eugen, Mardarios a Orest – polyelejný sviatok bez bdenia. /Svätá mučenica Lucia Panna./ /29. deň filipovky/

Utiereň. Evanjelium: Mt 36. začalo (10, 16 – 22) = svätým mučeníkom.
Božská liturgia. Apoštol: 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = svätým mučeníkom, prípadne aj 286. začalo (1 Tim 5, 11 – 21) = radové čítanie.
Evanjelium: Lk 106. začalo (21, 12 – 19) = svätým mučeníkom, prípadne aj Lk 87. začalo (17, 26 – 37) = radové čítanie.

 

Streda, 14. december 2011

Streda 27. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Tyrsos, Leukios, Filemon, Apollónios a Kallinik. /30. deň filipovky/

Božská liturgia. Apoštol: 287. začalo (1 Tim 5,22 – 6,11a) = radové čítanie.
Evanjelium: Lk 90. začalo (18, 15–17. 26–30) = radové čítanie.

 

Štvrtok, 15. december 2011

Štvrtok 27. týždňa po Päťdesiatnici.

A BUĎ: Svätý hieromučeník Eleuterios. Náš prepodobný otec Pavol z Latry.

ALEBO: Náš otec svätý Štefan Vyznávač, sugdejský arcibiskup – šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím. /31. deň filipovky/

 

Ak sa berie 1. možnosť:
Božská liturgia. Apoštol: 289. začalo (1 Tim 6, 17 – 21) = radové čítanie, prípadne aj 318. začalo (Hebr 7,26 – 8,2) = svätému Štefanovi Vyznávačovi.
Evanjelium: Lk 92. začalo (18, 31 – 34) = radové čítanie, prípadne aj Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätému Štefanovi Vyznávačovi.

 

Ak sa berie 2. možnosť:
Božská liturgia. Apoštol: 289. začalo (1 Tim 6, 17 – 21) = radové čítanie.
Evanjelium: Lk 92. začalo (18, 31 – 34) = radové čítanie.

 

Piatok, 16. december 2011

Piatok 27. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý prorok Aggeus. /32. deň filipovky/

Božská liturgia. Apoštol: 290. začalo (2 Tim 1, 1–2. 8–18) = radové čítanie.
Evanjelium: Lk 95. začalo (19, 12 – 28) = radové čítanie.

 

Sobota, 17. december 2011

Sobota 27. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý prorok Daniel; traja svätí mládenci Ananiáš, Azariáš a Mízael – šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia. /33. deň filipovky/

Božská liturgia. Apoštol: 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = radové čítanie, prípadne aj prípadne aj 330. začalo (Hebr 11, 33 – 40) = svätému Danielovi a trom mládencom.
Evanjelium: Lk 51. začalo od polovice (10, 19 – 21) = radové čítanie, prípadne aj Lk 62. začalo (11,47 – 12,2a) = svätému Danielovi a trom mládencom.
Večiereň. Parémie: Gn 14, 14 – 20;   Dt 1, 8-11. 15-17;   Dt 10, 14 – 21 = všetky tri svätým otcom.

 

Nedeľa, 18. december 2011

NEDEĽA SVÄTÝCH OTCOV. /34. deň filipovky/

2. hlas
5. utierňové evanjelium.

Utiereň. Evanjelium: Lk 113. začalo (24, 12 – 35) = radové o zmŕtvychvstaní.
Božská liturgia. Apoštol: 328. začalo (Hebr 11, 9-10. 17-23. 32-40) = svätým otcom.
Evanjelium: Mt 1. začalo (1, 1 – 25) = svätým otcom.

 

Spracoval: o. Marcel Gajdoš

You may also like

Leave a Comment

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava