Home Program vladyku 3. – 10. apríla 2023

3. – 10. apríla 2023

by Stano Gabor
0 comment

Program vladyku Petra Rusnáka, bratislavského eparchiálneho biskupa a apoštolského administrátora sede vacante Prešovskej archieparchie

 

Veľký štvrtok, 06. apríl 2023

16.30 hod.:       Prešov – Katedrála sv. Jána Krstiteľa – svätá liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou, posvätením myra a obradom umývania nôh

 

Veľký piatok, 07. apríl 2023

06.00 hod.:       Prešov – Katedrála sv. Jána Krstiteľa – utiereň strastí a 1. čas

16.00 hod.:       Prešov – Katedrála sv. Jána Krstiteľa – 9. čas a večiereň s uložením pláščenice do hrobu

 

Veľká sobota, 08. apríl 2023

07.00 hod.:       Prešov – Katedrála sv. Jána Krstiteľa – Jeruzalemská utiereň

17.00 hod.:       Prešov – Katedrála sv. Jána Krstiteľa – svätá liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou po liturgii čítanie zo Skutkov svätých apoštolov

 

Svetlá nedeľa Paschy, 09. apríl 2023

03.30 hod.:       Prešov – Katedrála sv. Jána Krstiteľa – nadhrobná polnočnica

04.00 hod.:       Prešov – Katedrála sv. Jána Krstiteľa – utiereň Pánovho vzkriesenia, požehnanie paschálnych pokrmov

08.00 hod.:       Prešov – Katedrála sv. Jána Krstiteľa – archijerejská svätá liturgia (priamy prenos TV LUX)

 

Svetlý pondelok, 10. apríl 2023

06.50 hod.:       Prešov – Katedrála sv. Jána Krstiteľa – utiereň

08.00 hod.:       Prešov – Katedrála sv. Jána Krstiteľa – svätá liturgia

 

 

 

Program vladyku Milana Lacha, pomocného biskupa bratislavskej eparchie

 

Veľký Pondelok, 3. apríla 2023

Bratislava Eparchiálny úrad – doobeda – stretnutia na Eparchiálnom úrade

17:00 hod. Bratislava – Katedrála – Liturgia vopred premenených darov (csl.)

Veľký Utorok, 4. apríla 2023

Bratislava – Stretnutie s Ivanom Eľkom, generálnym biskupom ECAV na Slovensku

17:00 hod. Katedrála – Liturgia vopred premenených darov (slov.)

19:00 Bratislava – Teatro Colorato – zúčastní sa na diskusnom večere na tému Tajomstvá Veľkej noci – Prečo nás fascinujú aj v 21. storočí?

 

Veľká Streda, 5. apríla 2023

17:00 Liturgia vopred premenených darov (csl.)Veľký Štvrtok,6. apríla 2023

17:00 Sv. liturg,ia sv. Bazila Veľkého s večierňou spolu s Obradom umývania nôhVeľký Piatok, 7. apríla 2023

7:00 Sväté Strasti, následne: prvá hodinka

12:00 Kráľovské hodinky: tretia a šiesta
15:30 9. hodinka, následne: večiereň s uložením plaščenice

 

Veľká Sobota, 8. apríla 2023

8:00 Jeruzalemská nadhrobná utiereň

16:00 Sv. liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou

21:00 Čítanie Skutkov svätých apoštolov

00:00 Nadhrobná polnočnica

Nedeľa PASCHY, 9. apríla 2023

5:30 Utiereň Vzkriesenia, posvätenie jedál

Následne: archijerejská liturgia (slovenská)

18:00 Paschálna večiereň

 

Svetlý pondelok, 10. apríla 2023

8.00 hod.: Bratislava – Katedrála – utiereň

9.00 hod.: Bratislava – Katedrála – archijerejská liturgia

 

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava