Home archív pozvánok Bohoslužobný program v katedrále počas Veľkého týždňa a Paschy 2023

Bohoslužobný program v katedrále počas Veľkého týždňa a Paschy 2023

by Stano Gabor
0 comment

Bohoslužobný program v katedrále počas Veľkého týždňa a Paschy 2023

Veľký týždeň, 3. – 9. apríla 2023

 

Veľký Pondelok, 3. apríla 2023

17:00 Liturgia vopred premenených darov (csl.)

 

Veľký Utorok, 4. apríla 2022

17:00 Liturgia vopred premenených darov (slov.)

 

Veľká Streda, 5. apríla 2023

17:00 Liturgia vopred premenených darov (csl.)

 

Veľký Štvrtok, 6. apríla 2023

17:00 Sv. liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou spolu s Obradom umývania nôh

 

Veľký Piatok, 7. apríla 2023

07:00 Sväté Strasti, následne: prvá hodinka

12:00 Kráľovské hodinky: tretia a šiesta

15:30 Deviata hodinka, následne Večiereň s uložením plaštenice

 

Veľká Sobota, 8. apríla 2023

8:00 Jeruzalemská nadhrobná utiereň

16:00 Archijerejská liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou

21:00 Čítanie Skutkov svätých apoštolov

00:00 Nadhrobná polnočnica

 

Nedeľa PASCHY, 9. apríla 2023

5:30 Utiereň Vzkriesenia, posvätenie jedál

Následne: archijerejská liturgia (cirkevnoslovanská)

9:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská), posvätenie jedál

10:30 Sv. liturgia (slovenská), posvätenie jedál

17:00 Sv. liturgia (slovenská) Následne: Paschálna večiereň

 

Svetlý Pondelok, 10. apríla 2023

8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)

9:00 Archijerejská liturgia (cirkevnoslovanská), myrovanie, sprievod

11:00 Sv. liturgia (slovenská) myrovanie, sprievod

17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská), následne: večiereň

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava