Home Uncategorized Svätí divotvorcovia a nezištníci Kýros a Ján (Svätá mučenica Anastázia a jej tri dcéry Teoktista, Teodota a Eudoxia)

Svätí divotvorcovia a nezištníci Kýros a Ján (Svätá mučenica Anastázia a jej tri dcéry Teoktista, Teodota a Eudoxia)

by admin
0 comment

31. 1. Svätí divotvorcovia a nezištníci Kýros a Ján

Meno Kýros má perzský pôvod a znamená „kráľ“ a  Ján zasa hebrejský a znamená „Boh je milosrdný“.

O živote dnešných mučeníkov chýbajú historicky overené správy. Cyril Alexandrijský vzal ich pozostatky z Baziliky svätého Marka v Alexandrii. Preniesol ich do chrámu v antickom meste Menuthis, v súčastnosti egyptské mesto Abukir, aby odtiaľ vytlačil tamojší kult bohyne Isis Medica. Vďaka početným uzdraveniam a stále väčšej obľube u pútnikov, si dnešní svätci získali veľkú vážnosť ako „Άγιοι Ανάργυροι“ svätí nezištníci.
Keď sa Sofrón Jeruzalemský vo svätyni dnešných svätcov uzdravil z očnej choroby, stal sa veľkým propagátorom ich kultu. V 610/619 zložil Kýrovi a Jánovi oslavnú reč. 3 kázne Cyrila Alexandrijského o dnešných svätcoch počas prenesenia ich ostatkov, Sofrón Jeruzalemský doplnil o správu obsahujúcu viac než 70 zázrakov.

Podľa legendy tradovanej v spomínaných prameňoch bol Kýros spočiatku lekárom. Neskôr sa z neho stal mních a pridal sa k nemu aj vojak Ján. Počas Diokleciánovho prenasledovania kresťanov ich spoločne sťali v Alexandrii.

Kedysi slávna svätyňa Kýra a Jána v Menuthis pustne od čias dobytia Egypta arabmi v siedmom storočí.

Relikvie dnešných svätcov sa neskôr dostali aj do Ríma a uložili ich v chráme svätej Passery, neďaleko baziliky svätého Pavla za hradbami. Meno Passera je vlastne skomoleninou mena Abbas Cyrus – otec Kýros, dnešného prvého  svätca.

 

(Svätá mučenica Anastázia a jej tri dcéry Teoktista, Teodota a Eudoxia)

Ich mená majú grécky pôvod, Anastázia znamená „vzkriesená“, Teoktista „stvorená Bohom“, Teodota „daná Bohom“ a Eudoxia znamená „dobrej povesti“.

Anastázia a jej dcéry Teoktista, Teodota a Eudoxia sú mučenice z Egypta. Životopisná legenda ich dáva do súvisu s dnešnými ďalšími svätcami, kresťanským lekárom z Alexandrie Kýrom a jeho neskorším spoločníkom vojakom z Edessy, Jánom.

Keď Teoktistu a jej tri dcéry uväznili v egyptskom meste Kanope, ponáhľali sa tam aj Kýros a Ján, aby kresťanské ženy posilňovali vo vytrvalosti.

Keď sa pohania dozvedeli, že aj oni dvaja sú kresťanmi, položili im putá, kruto mučili a pred očami žien sťali mečom.

O niekoľko dní vykonali trest smrti aj nad Anastáziou a jej dcérami. Za Krista zomreli v čase vlády cisára Diokleciána.

 

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa VHL spracoval o. Ján Sabol ml.

You may also like

Leave a Comment

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava