Home Zo života eparchie Rozhovor s vladykom Milanom Lachom SJ

Rozhovor s vladykom Milanom Lachom SJ

by Stano Gabor
0 comment

Vladyka Milan, dnes naša eparchia oslavuje 15 rokov od svojho zriadenia (2008) pápežom Benediktom XVI. Ako ste doteraz (z diaľky) vnímali našu eparchiu a čo by ste jej zaželali do budúcnosti?

V prvom rade chcem zablahoželať vladykovi Petrovi k 15. výročiu od vzniku bratislavskej eparchie, ale samozrejme aj ku vzniku Metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku, rovnako aj všetkým kňazom, diakonom, rehoľníkom a rehoľným sestrám a veriacim. Vždy som bol v kontakte či už s vladykom Petrom či s niektorými kňazmi. V mnohom mi pripomína eparchiu Parma, odkiaľ odchádzam, svojou povahou i mnohými prisťahovalcami veriacimi z iných častí. Chcem jej veriacim vyprosiť, aby osobne rástli vo svojom živom vzťahu s Ježišom Kristom, aby neboli so sebou spokojní, ale aby neustále túžili po svojom obrátení.

Naša bratislavská eparchia bude v poradí treťou eparchiou, v ktorej budete pôsobiť ako hierarcha. Doteraz ste ako biskup pôsobili v prešovskej a parmskej eparchii (USA). S akými očakávaniami, túžbami, či plánmi k nám prichádzate?

Najprv chcem počúvať; vladyku Petra, kňazov, rehoľníkov a veriacich, lebo nepoznám celkom dobre eparchiu. Neprichádzam s nejakými veľkými plánmi, či túžbami. Prichádzam v pokore, ale s radosťou. Mojim poslaním biskupa je stále to isté: ohlasovať Božie Slovo, modliť sa za Boží ľud a katechizovať.

Svojmu bývalému eparchiálnemu spoločenstvu ste adresovali slová sv. Pavla z Prvého listu Korinťanom „Lebo my sme Boží spolupracovníci, vy ste Božia roľa a Božia stavba.“ (1 Kor 3, 9). Máte aj pre nás v bratislavskej eparchii nejaké biblické slovo?

Neboj sa maličké stádo, lebo Vášmu Otcovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo (Lk 12, 32).

Zosnulý pápež Benedikt XVI. vo svojom testamente napísal, že Cirkev v budúcnosti bude Cirkvou bez triumfalizmu, cirkvou malou, ale za to autentickejšou, kde sa bude prežívať živá viera. Je podľa Vás tento prorocký obraz o Cirkvi platný aj pre našu Gréckokatolícku cirkev na Slovensku, pre našu eparchiu?

Budeme s Božou pomocou na tom pracovať, aby každý veriaci našej eparchie prežíval živú vieru. Ale áno, myslím si, že v tejto línii by sme mali ísť vpred a nemať z toho strach, či pocity viny, že sme počtom malí. Kvasu nikdy nie je v ceste veľa… Pán je s nami.

Vladyka, vďaka za rozhovor.

-sg-

(Rozhovor bol uskutočnený cez internet, nakoľko vladyka Milan sa zatiaľ nachádza v USA.)

Foto: Ilustračná snímka (jún 2013). Vladyka Milan v bratislavskej katedrále počas svojej primičnej liturgie ako biskup.

 

Životopis vladyku Milana Lacha SJ

Vladyka Milan Lach SJ sa narodil v roku 1973 v Kežmarku. V roku 1992 vstúpil do kňazského seminára v Prešove a v roku 1995 do Spoločnosti Ježišovej. V roku 2001 bol vysvätený na kňaza. V rokoch 2001 –  2003 pôsobil v Centre spirituality Východ – Západ v Košiciach a zároveň vypomáhal v pastorácii v Košiciach a okolí.

V roku 2004 začal vyššie teologické štúdiá na Pápežskom východnom inštitúte v Ríme, kde dosiahol v roku 2006 licenciát z východných cirkevných vied a v roku 2009 získal doktorát v tom istom odbore (SEODr.). Od decembra 2011 do apríla 2013 pôsobil ako prodekan na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave.

Za pomocného biskupa pre Prešovskú archieparchiu bol vymenovaný 19. apríla 2013 Svätým Otcom Františkom; biskupskú chirotóniu prijal 1. júna 2013 v Bazilike Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Ľutine.

Dňa 24. júna 2017 bol vymenovaný za apoštolského administrátora Gréckokatolíckej (ruténskej) eparchie Parma v USA (patriacej do Pittsburghskej metropolitnej cirkvi sui iuris v USA) a o rok neskôr, 1. júna 2018 za jej eparchiálneho biskupa. Dňa 23. januára 2023 ho pápež František vymenoval za nového pomocného biskupa Bratislavskej eparchie.

 

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava