Home sviatky 4. nedeľa Päťdesiatnice – O porazenom

4. nedeľa Päťdesiatnice – O porazenom

by Stano Gabor
0 comment

icon-nedela-o-porazenomTropár, 3. hlas
Veseľte sa, nebesá, a plesaj zem, zem, lebo svojou pravicou Pán urobil veľký čin: Svojou smrťou premohol smrť a stal sa prvorodeným z mŕtvych. Vyslobodil nás z útrob pekiel a svetu preukázal veľké milosrdenstvo.

Kondák, 3. hlas
Pane, svojím božským zásahom pozdvihni moju dušu hriechmi doráňanú a postihnutú rôznymi neprávosťami, ako si kedysi uzdravil porazeného, aby som volal očistený: „Sláva tvojej moci, Kriste!“

Kondák 8. hlas
Až do hrobu si zostúpil, Nesmrteľný, a zničil si vládu pekla. Vstal si ako víťaz, Kriste Bože. Pozdravil si ženy: „Pokoj vám!“ Apoštolom si mier daroval a mŕtvym vzkriesenie.

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava