sviatky

Napísal 29. marca 2020

Piata pôstna nedeľa

Napísal 28. marca 2020

Akatistová sobota

Napísal 24. marca 2020

Zvestovanie presvätej Bohorodičke – 25. marec

Napísal 21. marca 2020

Štvrtá nedeľa Veľkého pôstu

Napísal 16. marca 2020

Štvrtý týždeň Veľkého pôstu

Napísal 9. marca 2020

Tretí týždeň Veľkého pôstu

Napísal 3. marca 2020

Druhý pôstny týždeň

Napísal 22. februára 2020

Syropôstna nedeľa (Nedeľa odpustenia)

Napísal 19. februára 2020

Predpôstne obdobie – Kajúce tropáre

Napísal 3. februára 2020

NEDEĽA MÝTNIKA A FARIZEJA – začiatok Predpôstneho obdobia (2. februára)

Napísal 1. februára 2020

Stretnutie Pána (2. február) v byzantskom obrade

Napísal 29. januára 2020

30. január – Sviatok Troch svätiteľov

Napísal 5. januára 2020

História sviatkov Narodenia Pána a Bohozjavenia

Napísal 30. decembra 2019

Obrezanie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista

Napísal 24. decembra 2019

VIANOCE V GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI

Napísal 6. decembra 2019

8. (9.) december – Počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou

Napísal 19. novembra 2019

21. november – VSTUP (VOVEDENIE) PRESVÄTEJ BOHORODIČKY DO CHRÁMU

Napísal 13. novembra 2019

Náš otec svätý Ján Zlatoústy, konštantínopolský arcibiskup