sviatky

Napísal 15. augusta 2019

ZOSNUTIE (УСПЕНИE) NAŠEJ PRESVÄTEJ VLÁDKYNE, BOHORODIČKY MÁRIE, VŽDY PANNY

Napísal 5. augusta 2019

Sväté Premenenie nášho Pána Boha a Spasiteľa Ježiša Krista – 6. augusta

Napísal 19. júla 2019

Sviatok svätého a slávneho proroka Eliáša

Napísal 28. júna 2019

28. júna – Ježiša Krista milujúceho ľudí (Christa Čelovikoľubca)

Napísal 27. júna 2019

Sv. Peter a Pavol – patróni bratislavskej eparchie

Napísal 19. júna 2019

Slávnostná poklona prečistým tajomstvám Tela a Krvi nášho Pána Ježiša Krista

Napísal 17. júna 2019

Petropavlovský pôst – PETROVKA

Napísal 9. júna 2019

NEDEĽA PÄŤDESIATNICE – ZOSTÚPENIE SVÄTÉHO DUCHA

Napísal 2. júna 2019

NEDEĽA SVÄTÝCH OTCOV PRVÉHO PRVÉHO EKUMENICKÉHO SNEMU (PRVÉHO NICEJSKÉHO)

Napísal 28. mája 2019

PÁNOVO NANEBOVSTÚPENIE

Napísal 24. mája 2019

NEDEĽA O SLEPOM

Napísal 17. mája 2019

NEDEĽA O SAMARITÁNKE

Napísal 15. mája 2019

POLOVICA (PREPOLOVÉNIJE) PÄŤDESIATNICE

Napísal 11. mája 2019

NEDEĽA O PORAZENOM

Napísal 5. mája 2019

Tretia nedeľa po Pasche – Nedeľa myronosičiek

Napísal 29. apríla 2019

Tomášova nedeľa

Napísal 21. apríla 2019

PASCHA – VELIKDEŇ – VEĽKÁ NOC – Христос воскрece! – Воістину Воскресe!

Napísal 19. apríla 2019

Veľký piatok (Svätá plaščenica)