sviatky

Napísal 5. januára 2020

História sviatkov Narodenia Pána a Bohozjavenia

Napísal 30. decembra 2019

Obrezanie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista

Napísal 24. decembra 2019

VIANOCE V GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI

Napísal 6. decembra 2019

8. (9.) december – Počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou

Napísal 19. novembra 2019

21. november – VSTUP (VOVEDENIE) PRESVÄTEJ BOHORODIČKY DO CHRÁMU

Napísal 13. novembra 2019

Náš otec svätý Ján Zlatoústy, konštantínopolský arcibiskup

Napísal 30. septembra 2019

1. október Pokrov – Ochrana Presvätej Bohorodičky

Napísal 14. septembra 2019

14. september – Povýšenie úctyhodného a životodarného kríža

Napísal 4. septembra 2019

8. september – Narodenie presvätej Bohorodičky

Napísal 15. augusta 2019

ZOSNUTIE (УСПЕНИE) NAŠEJ PRESVÄTEJ VLÁDKYNE, BOHORODIČKY MÁRIE, VŽDY PANNY

Napísal 5. augusta 2019

Sväté Premenenie nášho Pána Boha a Spasiteľa Ježiša Krista – 6. augusta

Napísal 19. júla 2019

Sviatok svätého a slávneho proroka Eliáša

Napísal 28. júna 2019

28. júna – Ježiša Krista milujúceho ľudí (Christa Čelovikoľubca)

Napísal 27. júna 2019

Sv. Peter a Pavol – patróni bratislavskej eparchie

Napísal 19. júna 2019

Slávnostná poklona prečistým tajomstvám Tela a Krvi nášho Pána Ježiša Krista

Napísal 17. júna 2019

Petropavlovský pôst – PETROVKA

Napísal 9. júna 2019

NEDEĽA PÄŤDESIATNICE – ZOSTÚPENIE SVÄTÉHO DUCHA

Napísal 2. júna 2019

NEDEĽA SVÄTÝCH OTCOV PRVÉHO PRVÉHO EKUMENICKÉHO SNEMU (PRVÉHO NICEJSKÉHO)