Napísal 6. apríla 2020

5. – 13. apríla 2020

Kvetná nedeľa
9.00 h. Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)

 

Veľký Štvrtok, 9. apríla 2020
17:00 h.: Sv. liturgia Bazila Veľkého s večierňou
následne Sväté strasti

 

Veľký Piatok, 10. apríla 2020
8.00 Kráľovské hodinky  (slovensky a cirkevnoslovansky)
16.00 Večiereň s uložením plaštenice

 

Veľká Sobota, 11. apríla 2020
8.00 h. Jeruzalemská nadhrobná utiereň (slov.)
16.00 h. Sv. liturgia Bazila Veľkého s večierňou (slov. – csl.)

 

Nedeľa PASCHY, 12. apríla 2020
6.00 h. Utiereň Vzkriesenia
9.00 h. Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
10.30 h. Sv. liturgia (slovenská)
17.00 h. Paschálna večiereň

 

Svetlý Pondelok, 13. apríla 2020
9:00 Svätá liturgia (cirkevnoslovanská)
10:30 Svätá liturgia (slovenská)
17:00 Večiereň

Všetky bohoslužby sú vysielané (formou streamingu) v priamom prenose na

https://www.logos.tv/bratislava-live

Kategória: Program vladyku