Napísal 22. júla 2020

5. júla – 2. augusta 2020

Nedeľa, 5. júla 2020

Trenčín – rozostavaný Chrám sv. Cyrila a Metoda – odpustová slávnosť ku cti patrónov gréckokatolíckej farnosti sv. Cyrila a Metoda

 

Pondelok – Piatok, 6. – 10. júla 2020

Trenčín – KubricaChata Trubárka – zúčastní sa 10. Letnom eparchiálnom tábore

 

Pondelok, 20. júla 2020

Bratislava – Kostol sv. Vincenta de Paul – 18:00 h. koncelebruje zádušnú sv. omšu za zosnulého vladyku Milana Šášika CM a pomodlí sa panychídu

 

Nedeľa, 26. júla 2020

Prievidza – Mariánsky chrám (Kostol Nanebovzatia Panny Márie) – 10:30 h. predsedá odpustovej slávnosti ku cti patrónov gr.kat. farnosti Svätých Sedmopočetníkov

 

Nedeľa, 2. augusta 2020

Buková hôrka – účasť na odpustovej slávnosti Premenenia Pána

Kategória: Program vladyku