Napísal 24. júla 2020

Pozvánka na XXVIII. Spomienku na sv. Gorazda v Bratislave

altV pondelok, 27. júla 2020, na sviatok Svätých sedmopočetníkov (Cyrila, Metoda, Gorazda, Klimenta, Nauma, Sávu a Angelára) sa v Katedrálnom chráme Povýšenia svätého Kríža uskutoční podujatie s názvom XXVIII. Spomienka na svätého Gorazda v hlavnom meste SR Bratislave. Hlavným organizátorom podujatia je Spoločnosť svätého Gorazda.

Podujatie sa začne archijerejskou sv. liturgiou v katedrálnom chráme o 17. 00 h. Po nej bude program pokračovať viacerými príhovormi slávnostnými príhovormi predsedu Matice slovenskej JUDr. Mariána Gešpera a predsedu Spoločnosti svätého Gorazda PaedDr. Miroslava Holečka. Tretiu časť programu bude tvoriť umelecké slovo.