Home Východní svätci Náš prepodobný otec Atanáz Atoský. Svätí apoštolom rovní Cyril a Metod, učitelia Slovanov. (Náš prepodobný otec Lampados)

Náš prepodobný otec Atanáz Atoský. Svätí apoštolom rovní Cyril a Metod, učitelia Slovanov. (Náš prepodobný otec Lampados)

by admin
0 comment

 5. 7. Náš prepodobný otec Atanáz Atoský

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „nesmrteľný“.

Zakladateľ cenobitizmu na hore Athos sa narodil kresťanským rodičom v antickom meste Trapezus v 10. storočí. Štúdium absolvoval v Konštantínopole. Neskôr vstúpil do kláštora Michaela Maleina na vrchu Olymp v Bytínii a stal sa duchovným radcom generála a byzantského cisára Nikefora II. Fokasa (963-969).

Približne v roku 958 prišiel na horu Athos. Spočiatku tam žil ako pustovník, neskôr okolo roku 961 ako predstavený kláštorného komplexu Veľká lavra, ktorého výstavbu financoval cisár Nikefor.

Kláštorné pravidlo Typikon, ktoré vypracoval dnešný svätec Atanáz, je silno ovplyvnené studitmi, no badať v ňom aj vplyv reguly sv. Benedikta z Nursie.

Atanázovo kláštorné zriadenie potvrdila konštitúcia cisára Jána I. Tzimiska (969-76).

 

Svätí apoštolom rovní Cyril a Metod, učitelia Slovanov

(Náš prepodobný otec Lampados)

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „žiarivý“.

Svätý Lampados bol spoločníkom prepodobného Atanáza Atoského na hore Athos. Ako spomínajú grécke miney, už v detstve našiel záľubu v asketickom živote. Učil sa zdržanlivosti, neustálej modlitbe a odriekal si mäso. Po živote bohatom na zázraky zomrel v Pánovi v 10 storočí .

 

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa LThK a VHL spracoval Ján Sabol

 

You may also like

Leave a Comment

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava