Home Program vladyku 8. apríla – 21. apríla 2011

8. apríla – 21. apríla 2011

by admin
0 comment
Piatok, 8. apríla 2011

Bratislava – Eparchiálny úrad: doobeda prijme členov pracovnej skupiny medzinárodného ekumenického stretnutia mladých ľudí k zmiereniu židov a kresťanov (Smerom k druhého jeruzalemskému koncilu)

 

Štvrtok, 14. apríla 2011

Poprad – zúčastní sa na medzinárodnej vedeckej konferencii na tému: Sociálne Posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet: INTEGRÁCIA MARGINALIZOVANÝCH SKUPÍN DO SPOLOČNOST, ktorú organizuje Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku v spolupráci so Sociálnou subkomisiou Teologickej komisie KBS

 

Stretnutie mládeže vladykom – XXVI. svetový deň mládeže slávený v diecézach.

Sobota, 16. apríla
Lazarova sobota –Telgárt – Sv. liturgia a po nej stretnutie mládeže pre Banskobystrický protopresbyterát

Nedeľa, 17. apríla
Kvetná nedeľa – Bratislava – Katedrála – Stretnutie mládeže pre ostatné protopresbyteráty
17.00 hod.: Krížová cesta. Po nej katechéza vladyku.

 

Veľký štvrtok, 21. apríla
Bratislava – Katedrála – Kňazský deň
9.00 hod.: Archijerejská sv. liturgia spojená s požehnaním myra

You may also like

Leave a Comment

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava