Home Zo života eparchie Relikviár sv. Cyrila v Bratislave-Petržalke

Relikviár sv. Cyrila v Bratislave-Petržalke

by admin
0 comment

BAPE3V nedeľu 3. apríla 2011 bol relikviár s ostatkami sv. Cyrila prenesený z Katedrály do gréckokatolíckej farnosti blahoslaveného hieromučeníka Vasiľa Hopku v Bratislave-Petržalke. Nakoľko farnosť nemá svoj chrám a liturgie sa slúžia v chráme Svätej Rodiny, miestny gréckokatolícky farár o. protopresbyter Ľubomír Matejovič pozval na túto slávnosť aj svojich rímskokatolíckych oltárnych spolubratov: o. Jozefa Duca, miestneho rímskokatolíckeho farára a školského dekana, kaplána o. Jozefa Pajerského, diakona o. Lukáša Uvačika ako aj miestnych farníkov latinského obradu. Na slávnosti sa zúčastnil aj rodák z tejto farnosti, P. Tadeáš, OP, (dominikán).

Procesia s relikviárom sa najprv zastavila na mieste, kde pápež Ján Pavol II. slúžil sv. omšu a beatifikoval bl. Vasila i bl. Zdenku. Potom ho kňazi v sprievode priniesli do chrámu a uložili pred obetný stôl. Po prednesení modlitby k sv. Cyrilovi sa začala sa sláviť liturgia sv. Bazila Veľkého. Aby sa celé liturgické zhromaždenie, ktoré tvorili veriaci obidvoch obradov mohlo aktívne zapájať do liturgie, texty sa premietali na čelnú stenu chrámu.

BAPE6Svojou homíliou o živote sv. Cyrila a spolupatričnosti veriacich oboch obradov k jednej Katolíckej cirkvi povzbudil veriacich o. Jozef Duc. Ku kráse liturgie prispel i gréckokatolícky zbor, ktorý sa vytvoril na túto príležitosť. Sviatočnosť liturgie znásobili i krásne modlitby Bazilovej liturgie. Jednotu vo viere ukázali veriacich oboch obradov i prijatím svätej Eucharistie. Po sv. liturgii nasledovalo uctenie sv. relikvií kňazmi a asistenciou doplnené prosbami a modlitbou k sv. Cyrilovi. Na záver slávnosti zaznela pápežská hymna a spev Mnoho rokov.

Relikviár zostane v chráme Svätej Rodiny do stredy, 6. apríla, odkiaľ poputuje do gréckokatolíckej farnosti v Trnave.

o. Ľubomír Matejovič, protopresbyter

 

You may also like

Leave a Comment

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava