Home Východní svätci Svätý hieromučeník Pankrác, tauromenský biskup (Svätý Teodor, edesský biskup)

Svätý hieromučeník Pankrác, tauromenský biskup (Svätý Teodor, edesský biskup)

by admin
0 comment

9.7. Svätý hieromučeník Pankrác, tauromenský biskup

Meno dnešného svätca má grécky pôvod a znamená „všemocný“.

Podľa tradície žil Pankrác za čias apoštolov. Pravdepodobne pochádzal z okolia Antiochie. V Jeruzaleme ho pokrstili spoločne s  jeho rodičmi. Po ich smrti Pankrác opustil majetok a žil v jaskyni neďaleko Pontu.

Keď tam prišiel svätý Peter, vzal zo sebou Pankráca a spoločne šli do Antiochie a Cilície.

V Cilícii zrejme Pankrác stretnol svätého Pavla a ten ho ustanovil za biskupa  pre sicílske mesto Tauromenium, v súčasnosti mesto Taormina.

V mieste svojho biskupského sídla zomrel ako mučeník rukami pohanov. V Taormine sa nachádza aj jeho hrob.

Kult k nemu sa rozšíril najmä po vpáde Saracénov. Na ikonách sa zobrazuje ako biskup s bradou vo felóne s omoforom a kódexom. Najstarší obraz sa nachádza na miniatúre v Menologióne cisára

Bazila II. z konca desiateho storočia.

 

(Svätý Teodor, edesský biskup)

Meno dnešného svätca má grécky pôvod a znamená „Boží dar“.

Prameňom informácií zo života dnešného svätca, ktorý žil v prvej polovici 9. storočia, je jeho synovec Bazil z Emesy.

Teodor bol predstaveným presláveného kláštora svätého Sávu, ktorý leží neďaleko Betlehema. Neskôr ho zvolili za biskupa v Edesse.

Nedávne výskumy identifikujú dnešného svätca s významným melchitským teológom Teodorom Abu Qurrom.

Narodil sa okolo roku 750 v Edesse a bol zrejme mníchom v kláštore svätého Sávu a rovnako aj biskupom. Jeho sídlom bol Charan. Tento Teodor, ovplyvnený dielom Jána Damascénskeho, je autorom 43 rozpráv s heretikmi, židmi a moslimami. Osobitný význam majú po arabsky napísané spisy, ktoré patria medzi najstaršiu arabsko-kresťanskú literatúru. V nich Teodor proti moslimským vplyvom obhajuje základné kresťanské dogmy: náuku o Kristovi, úctu k ikonám a učiteľský úrad Cirkvi.

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa BBKL a LThK spracoval Ján Sabol

You may also like

Leave a Comment

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava