Home Zo života Cirkvi Arcibiskup Cyril Vasiľ: Východné katolícke cirkvi sú dôležité pre všeobecnú Cirkev

Arcibiskup Cyril Vasiľ: Východné katolícke cirkvi sú dôležité pre všeobecnú Cirkev

by Stano Gabor
0 comment

Viedeň 01.06.2023 (KAP) Arcibiskup Vasiľ: Východné katolícke cirkvi sa dnes vnímajú ako realita v rámci Katolíckej cirkvi a nie ako mosty k pravosláviu. Mosty sú vždy nástrojmi a pomôckami, nemajú vlastnú identitu ani vlastný život. My sa vnímame ako realita v rámci Katolíckej cirkvi s ekleziologickým významom pre všeobecnú Cirkev.

Arcibiskup Vasiľ: „Vnímame sa ako realita v rámci Katolíckej cirkvi s ekleziologickým významom pre všeoebcnú Cirkev“.

Košický gréckokatolícky biskup zo Slovenska arcibiskup Cyril Vasiľ zdôraznil význam stretnutia gréckokatolíckych biskupov strednej Európy vo Viedni, ktoré sa dnes [vo štvrtok 1. júna] končí pri príležitosti výročia tzv. Viedenskej synody spred 250 rokov. Bývalý sekretár Dikastéria pre východné cirkvi a v súčasnosti biskup Gréckokatolíckej cirkvi na východnom Slovensku inicioval toto stretnutie s podporou kardinála Schönborna, aby biskupom východných katolíckych cirkví v bývalej dunajskej monarchii ponúkol fórum na diskusiu o ich aktuálnych problémoch na pozadí spoločnej historickej pozadia.

Vasiľ zdôraznil, že zhromaždenie z  roku 1773, ktoré zvolala cisárovná Mária Terézia, je málo známe, ale malo formujúci vplyv na duchovný a kultúrny rozvoj gréckokatolíckych cirkví na Zakarpatsku, Slovensku, v Česku, Maďarsku, Rumunsku, Chorvátsku a Srbsku. „Je dobré pripomenúť si tieto spoločné korene,“ povedal C. Vasiľ. Arcibiskup zdôraznil, že stretnutie vo Viedni poskytlo príležitosť diskutovať aj o súčasných výzvach a problémoch, ktorým tieto cirkvi čelia. „Naše cirkvi majú možno konzervatívnejší a vidiecky charakter, ale dnešný svet nepozná takéto hranice a my sa nemôžeme vyhýbať výzvam,“ zdôraznil C. Vasiľ. Vyzdvihol osobitný „kairos“ tohto stretnutia, pretože umožnil prítomným biskupom hlbšiu a účinnejšiu spoluprácu.

Vasiľ zdôraznil, že všetky gréckokatolícke cirkvi v tejto oblasti pochádzajú z obdobia prenasledovania a útlaku. „Veľmi rýchlo sa však ocitli v úplne zmenenej, modernej spoločnosti. Hoci tu už nie je komunizmus, ktorý by utláčal Cirkev, čelíme výzve rastúcej sekularizácie a nových ideológií, ktoré masívne spochybňujú skutočné kresťanské hodnoty, ako je napríklad rodina. To všetko sú výzvy, na ktoré naše jednotlivé cirkvi nemajú vždy okamžite vhodné odpovede. Preto je dobrou príležitosťou stretnúť sa tu a diskutovať o týchto otázkach“, objasnil Cyril Vasiľ.

Arcibiskup zdôraznil, že stretnutie vo Viedni nie je formálnym synodálnym stretnutím v kánonickom zmysle, ale skôr rodinným stretnutím a bratskou výmenou názorov. Citoval: „Naše stretnutie určite nie je synodou v kánonickom zmysle. Ani v historickom zmysle, v akom sa zvolávali synody na stanovenie štatútov a podobne. Toto stretnutie vo Viedni je skôr rodinným stretnutím, bratskou výmenou.“

„Naše cirkvi majú možno trochu konzervatívnejší a vidiecky charakter, ale dnešný svet nepozná takéto hranice a my sa nemôžeme vyhýbať výzvam. V dobe internetu sú naši veriaci konfrontovaní s rovnakými problémami ako ľudia vo Filadelfii, Paríži či vo Viedni. Musíme si to uvedomiť. Našou úlohou ako Cirkvi je znovu evanjelizovať spoločnosť, v ktorej žijeme.“

Na záver arcibiskup zdôraznil, že východné gréckokatolícke cirkvi sa vnímajú ako realita v rámci Katolíckej cirkvi a nie ako mosty k pravosláviu. „Mosty sú vždy len nástrojmi a nemajú vlastný život ani identitu,“ uviedol C. Vasiľ‘.

„Vnímame sa ako realita v rámci Katolíckej cirkvi s ekleziologickým významom pre všeobecnú Cirkev a nie ako ,katolícky podvodʻ, ktorý má prilákať pravoslávnych s prozelytickým zámerom. Takto sme boli často vnímaní v minulosti. Naopak. Napriek tomu je dnes vzťah s pravoslávnymi cirkvami úplne iný,“ zdôraznil Vasiľ. Dodal, že existujúce problémy sú skôr politického alebo ideologického charakteru, a nie teologického.

Autor: Georg Schimmerl, KATHPRESS / preklad -sg-
Foto: Stephan Schönlaub, Viedenská arcidiecéza

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava