Home Zo života Cirkvi Zriadenie pastorácie pre maďarských gréckokatolíkov v Rakúsku

Zriadenie pastorácie pre maďarských gréckokatolíkov v Rakúsku

by Stano Gabor
0 comment

Zriadenie pastorácie pre maďarských gréckokatolíkov v Rakúsku

Slávnostné zriadenie pastoračnej starostlivosti v centrálnej farnosti svätej Barbory vo Viedni – metropolita maďarskej gréckokatolíckej cirkvi, arcibiskup Fülöp Kocsis, ďakuje kardinálovi Schönbornovi za tento dôležitý krok

Vo štvrtok ráno (1. 6. 2023) bol počas svätej liturgie v centrálnej gréckokatolíckej farnosti svätej Barbory vo Viedni oficiálne zriadená nová pastoračná kaplánka pre maďarských gréckokatolíckych veriacich v Rakúsku. Bohoslužbe predsedal arcibiskup Fülöp Kocsis, metropolita Maďarskej gréckokatolíckej cirkvi.

Na margo bohoslužby metropolita v rozhovore pre Kathpress vyjadril vďaku kardinálovi Christophovi Schönbornovi, že tento krok sa po dlhých prípravách podarilo uskutočniť. Maďarskí veriaci byzantského obradu sú v Rakúsku dobre integrovaní, napriek tomu je dôležité sláviť bohoslužby v ich vlastnom maďarskom jazyku a v ich vlastnom byzantskom obrade, ako zdôraznil Kocsis. Kardinál Schönborn je ako ordinár zodpovedný za východné katolícke cirkvi zastúpené v Rakúsku.

Bohoslužba v Kostole svätej Barbory sa konala v rámci trojdňového programu osláv 250. výročia „Viedenskej synody“ východných katolíckych cirkví. Program sa skončil vo štvrtok. V stredu sa v Arcibiskupskom paláci konalo vedecké stretnutie a vo štvrtok gréckokatolícki biskupi, ktorí pricestovali na toto podujatie, diskutovali o vnútorných otázkach a výzvach.

Ako pre Kathpress vysvetlil generálny vikár pre východné cirkvi vo Viedni Jurij Kolasa, Európa a Európska únia sú pre východné katolícke cirkvi hlavnými témami. Vzhľadom na to, že niektoré krajiny sa príliš sústreďujú na vlastné národné záujmy, vyvstáva otázka úlohy cirkví vo verejnom diskurze. Cirkvi majú poslanie spájať ľudí aj mimo národných hraníc, povedal Kolasa.

Pozitívne zhodnotil stretnutie a rokovanie biskupov aj košický gréckokatolícky arcibiskup Cyril Vasiľ. Stretnutie dalo účastníkom príležitosť zamyslieť sa nad spoločnou históriou a duchovnou stopou, uviedol arcibiskup pre tlačovú službu Viedenskej arcidiecézy. Do popredia sa dostali aj spoločné aktuálne výzvy: „Naše cirkvi majú možno trochu konzervatívnejší a vidiecky charakter, ale dnešný svet nepozná takéto hranice a výzvam sa nevyhneme.“

Arcibiskup zdôraznil výzvy, ktorým cirkvi musia čeliť spoločne. Medzi ne patrí napríklad rastúca sekularizácia alebo nové ideológie, ktoré masívne spochybňujú základné kresťanské hodnoty, ako je rodina. Dodal: „To všetko sú výzvy, na ktoré naše jednotlivé cirkvi nemajú vždy hneď vhodné odpovede.“ Arcibiskup zdôraznil dôležitosť stretnutia, na ktorom sa o týchto otázkach diskutuje a hľadajú sa spoločné prístupy k riešeniam.

Pokiaľ ide o identitu východných katolíckych cirkví, arcibiskup zdôraznil, že sú podstatnou súčasťou Katolíckej cirkvi. Ony nie sú „mostom“ k pravosláviu, povedal, pretože mosty sú nástrojom a nemajú vlastný život ani identitu. „Vnímame sa ako realita v rámci Katolíckej cirkvi s ekleziologickým významom pre univerzálnu Cirkev“, uviedol Cyril Vasiľ.

Medzi byzantské východné katolícke cirkvi zastúpené v Rakúsku patria ukrajinská, rumunská, slovenská a melchitská gréckokatolícka cirkev, ako aj izolovaní veriaci z gréckokatolíckej cirkvi v Maďarsku, gréckokatolíckej cirkvi v Srbsku (eparchia sv. Mikuláša Ruského Krštúra) a gréckokatolíckej mukačevskej eparchie (Ukrajina).

Okrem byzantských východných katolíckych cirkví pôsobia v Rakúsku aj niektoré orientálne východné katolícke cirkvi. Všetky sú zoskupené v Ordinariáte východných katolíckych cirkví, ktorý zahŕňa približne 20 000 veriacich. Ordinariát má v súčasnosti 78 kňazov. Vo Viedni je centrálna farnosť „Svätej Barbory“ a 34 pastoračných jednotiek rozmiestnených po celom Rakúsku. Viedenský arcibiskup – v súčasnosti kardinál Christoph Schönborn – je ordinárom pre východné katolícke cirkvi. Nesie teda najvyššiu biskupskú zodpovednosť. Generálnym vikárom ordinariátu je protojerej Jurij Kolasa.

© Text: KATHPRESS – Katolícka Tlačová Agentúra Rakúsko

© Foto: Paul Wuthe / Kathpress

preklad a redakčnú úprava: -sg-

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava