Napísal 12. mája 2020

Bohoslužby v katedrále v nedeľu 17. mája

kat1Tak ako minulú nedeľu (10.5.), aj nasledujúcu nedeľu 17. mája budú v katedrále štyri sv. liturgie:  9:00 (csl.), 10:30 (sl.), 12:00 (sl.) a 17:00 (csl.). Kvôli obmedzeniam je potrebné svoju účasť nahlásiť do tabuľky, viď nižsie.
Počet veriacich na sv. liturgii zostáva na čísle 40. V prípade dosiahnutia tohto počtu, je možné využiť aj dvor s reproduktorom vedľa chrámu v patričných odstupoch.  (Sv. liturgia o 9.00 bude priamo prenášaná televíziou RTVS.)

8:00 Utiereň

9:00 Archijerejská sv. Liturgia (csl.)

10:30 Sv. liturgia (slov.)

12:00 Sv. liturgia (slov.)

17:00 Sv. liturgia (csl.)

Poznámka. Od stredy 6. mája 2020 sú znovu povolené verejné bohoslužby, pri dodržaní  epidemiologických opatrení. Kvôli obmedzenému počtu ľudí v chráme vzhľadom na vzdialenosti sme zvýšili počet nedeľných sv. liturgií na štyri. Okrem obvyklých sv. liturgií sme pridali sv. liturgiu o 12.00 v slovenskom jazyku a o 17.00 v cirkevnoslovanskom jazyku.

Naďalej platí výnimka z povinnosti účasti na nedeľnej a sviatočnej sv. liturgii, takže Vás naďalej pozývame k sledovaniu bohoslužieb z nášho chrámu aj prostredníctvom internetového prenosu na odkaze:

https://www.youtube.com/channel/UC3TLgzsBUTGbCrD1R-u0QmA/live

Informoval: o. Rastislav Čižik, farár

Kategória: archív pozvánok