Napísal 12. mája 2020

Priame prenosy z katedrály televíziou RTVS v sobotu a v nedeľu

V sobotu 16. mája o 18:00 h. a v nedeľu o 9:00 bude slovenská televízia RTVS vysielať v priamom prenose sv. liturgie z bratislavskej Katedrály Povýšenia svätého Kríža. Sobotňajšia liturgia bude vysielaná na Trojke, nedeľnajšia na Dvojke.

Informoval: o. Rastislav Čižik, farár

Kategória: Zo života eparchie