Napísal 22. decembra 2020

Bohoslužobný poriadok v katedrále na Sviatky Kristovho narodenia 2020

Od 19. decembra 2020 platia prísnejšie opatrenia vzhľadom na počet účastníkov na bohoslužbách. Preto je potrebné, aby sa záujemcovia o účasť na sv. liturgii o konkrétnej hodine (resp. na Veľkom povečerí) vopred zapísali/prihlásili do tabuľky, aby nebol prekročený povolený počet účastníkov v interiéri. (Zapisovanie do tabuliek je potrebné len na liturgie v nedeľu a vo sviatok.)

Tabuľka je na stránke farnosti: www.bratislava.grkatba.sk .

Kto nemá prístup na internet, môže záujem o účasť na sv. liturgii nahlásiť osobne alebo telefonicky. Okrem zvyčajných svätých liturgií o 9.00 h. a o 10.30 h. sa slávia v nedeľu a v prikázané sviatky ešte dve sv. liturgie: o 12.00 (v slovenskom jazyku) a o 17.00 v cirkevnej slovančine.

Zároveň pripomíname, že naďalej platí dišpenz od účasti na bohoslužbách, ktoré možno sledovať aj „naživo“ prostredníctvom internetového prenosu.  

 

Štvrtok, 24. decembra 2020 – Predvečer Narodenia Pána (Vilija)

8:00 h. Kráľovské hodinky

15:00 h. Svätá liturgia s večierňou

21:30 Veľké povečerie, lítia

 

Piatok, 25. decembra 2020 – Narodenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista

8:00 h. Utiereň (cirkevnoslovanská)

9:00 h. Svätá liturgia (cirkevnoslovanská)

10:30 h. Svätá liturgia (slovenská)

12:00 h. Svätá liturgia (slovenská)

17:00 h. Svätá liturgia (cirkevnoslovanská) a po nej Večiereň (slovenská)

 

Sobota, 26. decembra 2020 – Zhromaždenie k Presvätej Bohorodičke

8:00 h. Utiereň (cirkevnoslovanská)

9:00 h. Svätá liturgia (cirkevnoslovanská)

10:30 h. Svätá liturgia (slovenská)

12:00 h. Svätá liturgia (slovenská)

17:00 h. Svätá liturgia (cirkevnoslovanská) a po nej Večiereň (slovenská)

 

Nedeľa, 27. decembra 2020 – Po Kristovom narodení, Sv. prvomučeníka, archidiakona Štefana, 5. hlas

8:00 h. Utiereň (cirkevnoslovanská)

9:00 h. Svätá liturgia (cirkevnoslovanská)

10:30 h. Svätá liturgia (slovenská)

12:00 h. Svätá liturgia (slovenská)

17:00 h. Svätá liturgia (cirkevnoslovanská) a po nej Večiereň (slovenská)

Zdroj: Stauros 25 / 2020

Kategória: Zo života eparchie