Zo života eparchie

Napísal 12. októbra 2018

Konala sa ďakovná púť bratislavskej eparchie do Ríma

Napísal 11. októbra 2018

Vladyka vysvätí nového diakona

Napísal 7. októbra 2018

Na Šumiaci vladyka posvätil obnovenú mariánsku kaplnku

Napísal 5. októbra 2018

Začala Ďakovná púť Bratislavskej eparchie do Ríma

Napísal 26. septembra 2018

Veriaci vo Zvolene dostali pri oslave patróna farnosti novokňazské požehnanie

Napísal 22. septembra 2018

Odpustová slávnosť v katedrále

Napísal 12. septembra 2018

Pozvánka na odpustovú slávnosť do katedrály

Napísal 27. augusta 2018

1. september – začiatok cirkevného roka (Načalo indikta)

Napísal 8. augusta 2018

Ďakovná eparchiálna púť do Ríma (5. – 8. októbra 2018)

Napísal 7. augusta 2018

Spomienka na sv. Gorazda

Napísal 25. júla 2018

Pozvánka na XXVI. spomienku na sv. Gorazda v Bratislave

Napísal 22. júla 2018

Odpust vo farnosti Komárno

Napísal 21. júla 2018

Púť k sv. Margite do Kopčian

Napísal 17. júla 2018

Pozvánka na liturgiu v Kopčanoch

Napísal 4. júla 2018

Pozvánka na cyrilometodský odpust do Trenčína

Napísal 1. júla 2018

Bratislavská eparchia má nového diakona – Jozefa Durkota

Napísal 28. júna 2018

Pri príležitosti 50. výročia vzkriesenia našej Cirkvi metropolita Ján posvätil kríž

Napísal 28. júna 2018

Pozvánka na diakonskú vysviacku