Zo života eparchie

Napísal 18. júna 2018

Pozvánka na Letný eparchiálny tábor – LET 2018

Napísal 13. júna 2018

Desiata eparchiálna púť do Šaštína – up date

Napísal 4. júna 2018

Pozvánka na desiatu eparchiálnu púť do Šaštína (TV prenos na RTVS)

Napísal 1. júna 2018

Prvá sv. spoveď v katedrále

Napísal 28. mája 2018

Petropavlovský pôst – PETROVKA

Napísal 21. mája 2018

Pondelok Svätého Ducha – Najsvätejšej Trojice

Napísal 18. mája 2018

Vladyka Peter sa stretol s betlehemskými sestrami

Napísal 16. mája 2018

Odpust a Krištofova nedeľa v Bratislave-Petržalke

Napísal 15. mája 2018

Odpustová slávnosť v Brezne

Napísal 15. mája 2018

Konala sa eparchiálna biblická súťaž

Napísal 11. mája 2018

Pozvánka na odpust do Brezna

Napísal 9. mája 2018

Pozvánka na odpust do Petržalky spojený s posviackou áut (Krištofova nedeľa)

Napísal 3. mája 2018

Stretnutie vladyku s mládežou spojené s turistickým dňom

Napísal 29. apríla 2018

Pozvánka na stretnutie detí a mládeže s vladykom Petrom v Banskej Bystrici

Napísal 25. apríla 2018

Vyhlásenie gréckokatolíckych biskupov Vyšehrádskej štvorky

Napísal 18. apríla 2018

Pred päťdesiatimi rokmi naši kňazi vyšli z katakomb

Napísal 15. apríla 2018

Tretia nedeľa po Pasche – Nedeľa myronosičiek

Napísal 9. apríla 2018

Sviatky Paschy v bratislavskej katedrále