Home archív pozvánok Bohoslužobný poriadok v katedrále na Sviatky Kristovho narodenia 2021

Bohoslužobný poriadok v katedrále na Sviatky Kristovho narodenia 2021

by Stano Gabor
0 comment

Od 10. decembra 2021 sú verejné bohoslužby znova povolené, pri zachovaní nasledovných podmienok: Bohoslužby sú povolené pre nanajvýš 30 veriacich a sú prístupné v režime OP – pre kompletne zaočkovaných a tých, ktorí za posledných 6 mesiacov prekonali ochorenie covid 19. V nedeľu preto znova slávime 4 sv. liturgie. Pre účasť na sviatočnej/nedeľnej bohoslužbe je potrebné zapísať sa do tabuľky na internetovej stránke farnosti alebo nahlásiť sa osobne, či telefonicky. Deti do veku 12 rokov nemusia byť testované, ale preberajú status ich rodičov (OP). Naďalej platí dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbe v nedeľu a prikázaný sviatok, pričom zostáva možnosť sledovať ich „naživo“ prostredníctvom internetového prenosu prostredníctvom televízie Logos. Stále tiež ponúkame pre všetkých možnosť individuálnej pastorácie formou sv. spovede, podania eucharistie mimo sv. liturgie alebo rozhovoru po osobnej dohode cez kontakty farského úradu.

Opatrenia platné od štvrtka 23. decembra 2021

Uznesenie vlády SR zo 14. decembra
uznesenie vlády SR č. 772/ 2021 (pdf)

Platí zákaz vychádzania od 20.00 do 5.00 nasledujúceho dňa.
– výnimka zo zákazu vychádzania platí pre cestu na bohoslužby a späť

Pravidlá pre Cirkev:
Režim OP
– sväté omše s účasťou veriacich sú povolené iba pre (OP) (vysvetlenie OP je nižšie)
a) do chrámov, ktorých plocha presahuje 450 m2, môže prísť na bohoslužbu aj väčší počet osôb než 30, avšak pri zachovaní pravidla 1 osoba na 15 m2 (zmena od 23. decembra 2021 – vyhláška UVZ SR 310/ 2021 čl. I bod 2 (pdf)).
b) pre chrámy s plochou menšou ako 450 m2 platí počtový limit 30 osôb v režime OP na bohoslužbu.
c) pre účastníkov bohoslužieb je povinný platný covid pass. Nezaočkovaní kňazi môžu sláviť, avšak s povinnosťou testu (ako OTP na pracoviskách).

Tabuľka na nahlasovanie na účasť na bohoslužbe je na stránke farnosti: www.bratislava.grkatba.sk .

Kto nemá prístup na internet, môže záujem o účasť na sv. liturgii nahlásiť osobne alebo telefonicky. Okrem zvyčajných svätých liturgií o 9.00 h. a o 10.30 h. sa slávia v nedeľu a v prikázané sviatky ešte dve sv. liturgie: o 12.00 (v slovenskom jazyku) a o 17.00 v cirkevnej slovančine.

Zároveň pripomíname, že naďalej platí dišpenz od účasti na bohoslužbách, ktoré možno sledovať aj „naživo“ prostredníctvom internetového prenosu.  

 

Piatok, 24. decembra 2021 – Predvečer Narodenia Pána (Vilija)

7:00 h. Kráľovské hodinky

15:00 h. Svätá liturgia s večierňou

21:30 Veľké povečerie, lítia

 

Sobota, 25. decembra 2021 – Narodenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista

8:00 h. Utiereň (cirkevnoslovanská)

9:00 h. Svätá liturgia (cirkevnoslovanská)

10:30 h. Svätá liturgia (slovenská)

12:00 h. Svätá liturgia (slovenská)

17:00 h. Svätá liturgia (cirkevnoslovanská) a po nej Večiereň (slovenská)

 

Nedeľa, 26. decembra 2021 – Zhromaždenie k Presvätej Bohorodičke. Nedeľa po Kristovom narodení

8:00 h. Utiereň (cirkevnoslovanská)

9:00 h. Svätá liturgia (cirkevnoslovanská)

10:30 h. Svätá liturgia (slovenská)

12:00 h. Svätá liturgia (slovenská)

17:00 h. Svätá liturgia (cirkevnoslovanská) a po nej Večiereň (slovenská)

 

Pondelok, 27. decembra 2021 –Sv. prvomučeníka, archidiakona Štefana

7:00 h. Svätá liturgia (cirkevnoslovanská)

17:00 h. Svätá liturgia (slovenská)

Zdroj: Stauros 25 / 2021

Webstránka farnosti: https://bratislava.grkatba.sk/

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava