Home archív pozvánok Bohoslužobný program v katedrále počas Veľkého týždňa a Paschy 2024

Bohoslužobný program v katedrále počas Veľkého týždňa a Paschy 2024

by Stano Gabor
0 comment

Veľký týždeň, 25. – 31. marca 2024

Veľký Pondelok, 25. marca 2024 – ZVESTOVANIE PRESV. BOHORODIČKY
7:00 Sv. liturgia (slovenská)

16:30 Akatist k presvätej Bohorodičke
17:00 Sv. liturgia s večierňou (cirkevnoslovanská)

Veľký Utorok, 26. marca 2024
17:00 Liturgia vopred posvätených darov (slovenská)

Veľká Streda, 27. marca 2024
17:00 Liturgia vopred premenených darov (cirkevnoslovanská)

Veľký Štvrtok, 28. marca 2024
17:00 Sv. liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou spolu s Obradom umývania nôh

Veľký Piatok, 29. marca 2024
07:00 Sväté Strasti
12:00 Šiesta kráľovská hodinka s obednicou

16:00 Večiereň s uložením plaštenice

Veľká Sobota, 30. marca 2024

8:00 Jeruzalemská nadhrobná utiereň
16:00 Sv. liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou

Nedeľa PASCHY, 31. marca 2024
(Pozor na posun času v noc Paschy.)

5:30 Utiereň Vzkriesenia, posvätenie jedál
následne: archijerejská liturgia (cirkevnoslovanská)

9:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská), posvätenie jedál

10:30 Sv. liturgia (slovenská), posvätenie jedál

12:00 Sv. liturgia (slovenská), posvätenie jed

17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská), následne: večiereň

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava