Home archív pozvánok Bohoslužobný program v katedrále vo vianočnom období a na sviatky Bohozjavenia

Bohoslužobný program v katedrále vo vianočnom období a na sviatky Bohozjavenia

by Stano Gabor
0 comment

Bohoslužobný program v katedrále vo vianočnom období a na sviatky Bohozjavenia

V súčasnosti sú verejné bohoslužby znova povolené, pri zachovaní nasledovných podmienok: Bohoslužby sú povolené pre nanajvýš 30 veriacich a sú prístupné v režime OP – pre kompletne zaočkovaných a tých, ktorí za posledných 6 mesiacov prekonali ochorenie Covid-19. V nedeľu preto znova slávime štyri sv. liturgie. Pre účasť na nedeľnej bohoslužbe je potrebné zapísať sa do tabuľky na internetovej stránke farnosti alebo nahlásiť sa osobne či telefonicky. Tabuľka pre nové zapisovanie je aktualizovaná spravidla v nedeľu, cca. o. 19.00 hod. Deti do veku 12 rokov nemusia byť testované, ale preberajú status ich rodičov (OP).

Naďalej platí dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbe v nedeľu a prikázaný sviatok, pričom zostáva možnosť sledovať ich „naživo“ prostredníctvom internetového prenosu prostredníctvom televízie Logos. Stále tiež ponúkame pre všetkých možnosť individuálnej pastorácie formou sv. spovede, podania eucharistie mimo sv. liturgie alebo rozhovoru po osobnej dohode cez kontakty farského úradu.

 

Pondelok, 27. decembra 2021 – Posviatok Narodenia Ježiša Krista. Sv. prvomučeník, archidiakon Štefan

7:00 Sv. liturgia (slovenská)
17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)

 

Utorok, 28. decembra 2021 – Posviatok Narodenia Ježiša Krista. Svätí 20 000 mučeníci upálení v Nikomédii

17:00 Sv. liturgia (slovenská)

 

Streda, 29. decembra 2021 – Posviatok Narodenia Ježiša Krista. Sväté deti, ktoré dal Herodes povraždiť v judejskom Betleheme, aby zabil Krista

17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)

 

Štvrtok, 30. decembra  2021 – Posviatok Narodenia Ježiša Krista

17:00 Sv. liturgia (slovenská) † Juliana, o. Jozef, Juliana, Michal, Viera Babuľa, panychída

 

Piatok, 31. decembra 2021 – Odovzdanie sviatku Narodenia Ježiša Krista

17:00 Sv. liturgia s poďakovaním za rok 2021 (slovenská), následne: veľká večiereň

 

Sobota, 1. januára 2022 – Obrezanie Pána, sv. Bazil Veľký

Bohoslužobný poriadok ako v nedeľu

8:00 h. Utiereň (cirkevnoslovanská)

9:00 h. Svätá liturgia (cirkevnoslovanská)

10:30 h. Svätá liturgia (slovenská)

12:00 h. Svätá liturgia (slovenská)

17:00 h. Svätá liturgia (cirkevnoslovanská) a po nej Večiereň (slovenská)

 

Nedeľa, 2. januára 2021 –  Pred Osvietením, 7. hlas

8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)

9:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)

10:30 Sv. liturgia (slovenská)

12:00 Sv. liturgia (slovenská)

17:00 Sv. liturgia v Malackách

17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská), následne: večiereň (slovenská)

 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 3. – 9. januára 2022

Pondelok, 3. januára 2022 –  Predprazdenstvo Osvietenia

17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)

 

Utorok,  4. januára 2022 – Predprazdenstvo Osvietenia

17:00 Sv. liturgia (slovenská) † Mikuláš, panychída

 

Streda, 5. januára 2021 – Predvečer Bohozjavenia

7:00 Kráľovské hodinky

16:00 Sv. liturgia s večierňou, Veľké jordánske svätenie vody a Veľké povečerie s lítiou 

 

Štvrtok, 6. januára Sväté Bohozjavenie

Bohoslužobný poriadok ako v nedeľu (4 sv. liturgie)

8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)

9:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská). Priamy prenos v Slovenskom rozhlase – Rádio Regina (Regina Západ, Regina Stred, Regina Východ); od 9.00 do 10.30 h

10:30 Sv. liturgia (slovenská)

12:00 Sv. liturgia (slovenská)

17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská), následne: večiereň (slovenská)

 

Piatok, 7. januára 2022 –  Poprazdenstvo Bohozjavenia. Zhromaždenie k prorokovi, predchodcovi a krstiteľovi Jánovi

7:00 Sv. liturgia (slovenská)

17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)

 

Sobota, 8. januára 2022 – Poprazdenstvo Bohozjavenia. Sobota po Osvietení.

17:00 Sv. liturgia (slovenská), následne veľká večiereň

 

NEDEĽA, 9. januára 2022 – Nedeľa po Osvietení, 8. hlas

8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)

9:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)

10:30 Sv. liturgia (slovenská)

12:00 Sv. liturgia (slovenská)

16:00 Sv. liturgia v Pezinku – Cajle

17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská), následne: večiereň (slovenská )

Zdroj: Stauros 26/2021

 

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava