Napísal 28. decembra 2021

Domáce Vianoce

Gréckokatolícka farnosť Bratislava – Staré Mesto pripravila tohto roku netradičnú jasličkovú pobožnosť vo forme krátkeho štrnásťminútového videa pod názvom Domáce Vianoce. Autor textov a režisér v jednej osobe, miestny farár o. Rastislav Čižik, takýmto kreatívnym spôsobom sprostredkúva farskému spoločenstvu tradičnú vianočnú scénku, ktorá sa pred pandémiou zvykla konať v chráme na sviatok Narodenia Pána.  Ako uviedol o. R. Čižik, „situácia nám nedovolila pripraviť vianočnú scénku tradične v chráme, tak sme využili situáciu a ukázali sme „domáce chrámy“.

Vo videu sa predstavujú deti z rodín farnosti, ktoré zo svojich príbytkov spolu s rodičmi formou recitácie a spevu kolied prinášajú farskému spoločenstvu vianočný príbeh o narodení Spasiteľa.

Aj touto formou sa farnosť zapojila do projektu Dobrá novina, ktorý je tento rok zameraný na podporu africkej Ugandy. Viac informácií o možnej forme podpory nájdete na stránke www.dobranovina.sk.

Christos raždajetsja!

Link: DOMÁCE VIANOCE

-sg-

Kategória: Zo života eparchie