Home Zo života eparchie Bratislavská eparchia má novokňaza

Bratislavská eparchia má novokňaza

by Stano Gabor
0 comment

Bratislavská eparchia má novokňaza

Bratislava – Na akatistovu sobotu 25. marca, na sviatok Zvestovanie presvätej Bohorodičky vysvätil vladyka Peter Rusnák diakona Milana Sírneho na kňaza. Slávnosť sa konala v Katedrálnom chráme Povýšenia svätého Kríža v Bratislave za účasti viacerých kňazov, rodiny novokňaza a hostí; archijerejskú liturgiu v slovenskom jazyku sprevádzal Katedrálny zbor Chryzostomos. 

Samotný obrad vysviacky sa konal po cherubínskej piesni, teda po Veľkom vchode, aby potom počas liturgie verných – liturgie Eucharistie, spolu so svojím svätiteľom a staršími bratmi v kňazskej službe, koncelebroval novokňaz svoju prvú svätú liturgiu.

Kandidáta predstavil protosynkel o. Vladimír Skyba. Po vyznaní viery a sľube poslušnosti pápežovi, biskupovi a ich nástupcom nasledovala konsekračná modlitba, počas ktorej svätiteľ kládol ruku na svätenca, ktorý kľačal pred oltárom. Následne svätenec robil veľkú prostráciu, keď si ľahol pred ikonostasom na zem a veriaci prednášali jednotlivé prosby.

Slávnostnosť sa niesla v radostnej a rodinnej atmosfére. Ako zdôraznil vladyka Peter, Boh plní svoje prisľúbenia, ako sa to ukázalo aj dnes pri tejto vysviacke. Kňazské povolanie o. Milana totiž siaha do jeho mladosti, ale kvôli komunistickému režimu ho nemohol zrealizovať, pretože bol začiatkom osemdesiatych rokov vylúčený zo seminára.

Teologické štúdiá si dokončil až po nežnej revolúcii. Za diakona bol vysvätený vladykom Petrom 29. októbra 2022 v Chráme narodenia presvätej Bohorodičky v Žiline, kde bude aj naďalej pôsobiť teraz už ako kňaz. Na záver prítomní prijali novokňazské požehnanie. Novokňaz o. Milan je ženatý a má tri dospelé deti.

Novokňazovi Milanovi želáme mnohé a štastné roky!

Foto: Človek a viera / Zuzana Kostková, Filip Hoško

 

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava