Home Zo života eparchie Cyrilometodský odpust v Trenčíne

Cyrilometodský odpust v Trenčíne

by Stano Gabor
0 comment

V nedeľu 9. júla 2023 sa v Gréckokatolíckej farnosti v Trenčíne konala odpustová slávnosť k úcte patrónov farnosti i miestneho chrámu sv. apoštolom rovných Cyrilovi a Metodovi, učiteľov Slovanov. Zároveň si farské spoločenstvo s vďakou pripomenulo prvé výročie od posviacky chrámu, ktorá sa konala presne pred rokom (9. júla 2022).

Slávnostnej archijerejskej liturgii predsedal vladyka Milan Lach SJ, pomocný biskup bratislavskej eparchie; spoluslúžili viacerí kňazi z Trenčína, Prievidze, Žiliny, Bratislavy a Nového Mesta nad Váhom; diakonizoval archidiakon Michal Vadrna. Vladyka vo svojej homílii okrem iného povzbudil veriacich rodičov k odovzdávaniu viery mladej generácii a k nezištnej službe spoločenstvu, ktoré vo farnosti vytvárame. 

Archijerejskú liturgiu v cirkevnoslovanskom jazyku spevom sprevádzal miestny chrámový zbor, kantori a mládežnícky spevokol. 

V závere liturgie sa prítomným prihovoril miestny farár o. Igor Cingeľ a vyjadril poďakovanie vladykovi Milanovi za jeho prítomnosť, liturgické slávenie i za jeho povzbudivé slová a spoločenstvo v modlitbe. Slová vďaky boli adresované aj prítomným kňazom, archidiakonovi, speváckem zboru, ale aj  všetkým farníkom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do prípravy a priebehu odpustovej slávnosti. Nech Pán odmení každému jeho úsilie.

Nasledoval Moleben k sv. Cyrilovi a Metodovi, počas ktorého bolo myrovanie a sprievod okolo cerkvi s čítaním svätých evanjelií. Spoločným odpustovým obedom a večerou v kultúrnom dome v Trenčíne – Zlatovciach farnosť zavŕšila svoj farský deň a oslavu svojich nebeských patrónov. 

Sv. Cyril a Metod, proste Boha za nás!

Fotogragie zo slávnosti sú vo Fotogalérii.

Foto: Lucia Mišíková

 

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava